Jespák rudokrký (Calidris ruficollis), Red-necked Stint
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování jespáka rudokrkého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
1 1998-09-18: 1 ad. ex. Kojetín, PR, olomoucký (J. Šírek) FK 25/98
Literatura