Zvonohlík citronový (Carduelis citrinella), Citril Finch

Upraveno 19.08.2015.

Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 0)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 1994-04-06 až 1994-04-08: 1 F chycena Kopřivnice, NJ, moravskoslezský FK 95/2002
× 1972-10-30: 1 F chycena/caught Úvaly, PH, středočeský (Tůma) FK 45/2014
V případě tohoto dokladovaného odchytu se jednalo o křížence jiných druhů pěnkavovitých ptáků.
× 1890-03: 1 M chycen/caught u Prahy, AA, hl. m. Praha (coll. NM Praha) revize
× 1890: 1 ex. uloven/shot u Křivoklátu, RA, středočeský (doklad zmizel/specimen lost) revize
Literatura