Strnad hnědohlavý (Emberiza bruniceps), Brown-headed Bunting
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 1, 0)

Pozorování strnada hnědohlavého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
1 1961-12-29: 1 ad. M chycen (caught) Lanškroun, UO, pardubický (coll. MM Brno) bez FK
Literatura