Strnad bělohlavý (Emberiza leucocephalos), Pine Bunting
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(1, 1, 1)

Pozorování strnada bělohlavého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
3 2011-10-18: 1 ad. M chycen Červenohorské sedlo, SU, Olomoucký (F. Zicha) FK 39/2011

2 1962-10-23: 3 ex. (2M, 1F) Nový Dvůr u Lednice, BV, jihomoravský (E. Hachler) bez FK

1 1889-10: ad. M chycen (caught) Horní Polubný, SM, liberecký (coll. Wroclaw) probíhá revize
Literatura