Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala), Black-headed Bunting
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(1, 0, 0)

Pozorování strnada černohlavého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
1 1832-1871: 1 ad. M střelen v těchto letech (shot between these years) CB, jihočeský (coll. NM Praha) bez FK
Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 1994-06-18: 1 M kroužkován (ringed) Novozámecký ryb., CL, liberecký FK 27/94
× 1979-05-27: 1 M chycen, uhynul (caught, died) Horní Libchava, CL, liberecký FK 26/94
Literatura