Strnad malinký (Emberiza pusilla), Little Bunting
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 1, 3)

Pozorování strnada malinkého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
4 2009-09-28: 1 ex. chycen Droužkovice, CV, ústecký (P. Kolman, F. Novák) FK 02/2010
3 2006-10-07: 1 ex. 1K chycen Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek, L. Urbánek, J. Vyskočil + festival) FK 36/2006 (JELÍNEK & URBÁNEK 2008)
2 2006-04-01: 1 ad. M Slezské Pavlovice, OP, moravskoslezský (J. Stolarczyk, P. Molitor) FK 17/2006
1 1981-01-13: juv. M chycen Lipence u Prahy, AA, hl. m. Praha (J. Horáček, M. Smrček)
(coll. NM Praha)
FK 16/1989 (HORÁČEK & SMRČEK 1982)
Literatura
HORÁČEK J., SMRČEK M., 1982: První zastižení strnada malinkého (Emberiza pusilla v Československu. Zprávy ČSO 23: 1-2.
JELÍNEK M., URBÁNEK L., 2008: Výskyt strnada malinkého (Emberiza pusilla) v NPR Žehuňský rybník. Panurus 17: 99-100.