Poštolka jižní (Falco naumanni), Lesser Kestrel
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
n+1×
(-, n+1, 0)

Pozorování poštolky jižní v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
Poznámka: Před druhou světovou válkou častější, také hnízdila, po roce 1945 velmi vzácně. FK se bude zabývat informacemi o pozorováních po roce 1950 včetně.
n 1961-06-15: 1 M Lednice, BV, jihomoravský /Hudec & Černý 1977) bez FK

Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 1994-08-31: 1 ex. Brno, BM, jihomoravský FK 21/94
Literatura
Hudec K., Černý W., 1977: Fauna ČSSR. Ptáci II. Academia, Praha.