Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii), Yellow-billed Diver

Upraveno a doplněno 19.08.2015.

Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(3, 0, 1)

Pozorování potáplice žlutozobé v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
4 29.12.2012-02.01.2013: 1 ex. 1/2K Novomlýnské nádrže, BV, Jihomoravský FK 16/2013
3 16.11.1996: 1 ex. Skochovice, HK, Královéhradecký FK 31/96


2 25.12.1942: 1 ad. F střelena/shot Lobodice, PR, olomoucký (coll. MOS Přerov; HEJL-MRAČOVSKÝ & KOZÁK 1964) FKR0003
1 08.01.1935: 1 juv. F střelena/shot Bukovka, ryb. Trhoňka, PU, pardubický (coll. NM Praha; MUSÍLEK 1935, 1936) FKR0001
Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 22.11.2014: 1 ex. 1K Pamětník, pískovna Štít, HK, Královéhradecký FK 72/2014
Tuto potáplici bylo na základě popisu možno určit jen jako jeden ze dvou velkých druhů - tedy potáplici lední nebo žlutozobou (Gavia immer/adamsii).
× 1976-02-10 až 1976-02-17: 1 ex. Labe v Děčíně, DC, ústecký (Jungbauer; FIALA 1977) FKR0004
× 1942-01-28: 1 ad. M střelen/shot Roudnice nad Labem, LT, ústecký (coll. NM Praha) FKR0002
Následující dvě fotografi ukazují srovnání dvou preparátů z NM Praha - nahoře je mylně určená potáplice z ledna 1942, dole pro srovnání preparát z roku 1935. Klíčovými rozlišovacími znamy je zde tvar zobáku a zbarvení ostnů ručních letek (světlé u potáplice žlutozobé, tmavé u potáplice lední). Two pictures show both specimens from NM Prague - aboce is misidentified specimen from January 1942, below is specimen from 1935. Key features are shape of bill and colour of primary shafts (light in Yellow-billed Diver, dark in Great Norhtern Diver).
Literatura
  • FIALA V., 1977: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 1975/76 na území ČSSR. Vertebratologické zprávy 1977: 65-71.
  • HEJL-MRAČOVSKÝ F., KOZÁK V., 1964: Potáplice severní sibiřská (Colymbus immer adamsii Gray 1859) na Moravě. Zprávy MOS 1964: 34-36.
  • MUSÍLEK J., 1935: Potáplice Adamsova (Colymbus adamsii Gray) v naší republice. Věda přírodní 16: 227-233.
  • MUSÍLEK J., 1936: Potáplice Adamsova (Colymbus adamsii Gray). Sylvia 1: 45.