Bělořit pouštní (Oenanthe deserti), Desert Wheatear
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování bělořita pouštního v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
1 2011-10-20: 1 ad. M Stará Lhota, KT, Plzeňský (R. de Groot, W. van Wieren, W. de Groot, B. de Jong, T. de Groot) FK 38/2011
Literatura