Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis), European Shag
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 2, 1)

Pozorování kormorána chocholatého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
3 1999-03-11: 1 ad. ex. Tovačov, Hradecký ryb., PR, olomoucký (J. Polčák) FK 10/99
2 1979-12-01 až 1979-12-02: 2 ad. ex. úd. n. Lipno, Černá v Pošumaví, CK, jihočeský (B. Kloubec) bez FK
KLOUBEC B., 1980: Druhé pozorování kormorána chocholatého (Phalacrocorax aristotelis) v Československu. Zprávy ČSOS 20: 25-26.
1 1977-04-03: 1 ad. ex. Karviná-Staré Město, KI, moravskoslezský (D. Kondělka) bez FK
KONDĚLKA D., 1979: Prvé pozorování kormorána chocholatého (Phalacrocorax aristotelis) v Československu. Časopis Slezského muzea v Opavě, řada A, 28: 92.
Literatura
-