Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), Pygmy Cormorant
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
32×
(0, 3, 29)

Pozorování kormorána malého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
32 2012-01-22 až 2012-02-05: 1 ex. 2K úd. n. Želivka, Onšovec, KH/BN, Středočeský (M. Kavka, Z. Vondráček, R. Muláček) FK 06/2012
31 2011-11-20: 1 ad. ex. střelen (!!) Záhlinice, KM, Zlínský (coll. MOS Přerov) FK 07/2012
30 2010-10-28: 1 ex. 1K Žehuňský ryb., KO, středočeský (M. Jelínek) FK 68/2010
29 30.6.2010: 1 ad. ex. Břeclav-Pohansko, řeka Dyje, BV, Jihomoravský (D. Hořák, P. Macháček) FK 11/2013
28 2010-04-16: 1 ex. Tovačov, Hradecký ryb., PR, olomoucký (J. Šírek) FK 61/2010
27 2010-04-09: 1 ad. ex. Chomoutov, OL, olomoucký (K. Poprach) FK 32/2010
26 2009-11-24 a 2009-11-28: 10 resp. 5 ex. Sedlec, ryb. Nový, BV, jihomoravský (R. Doležal, J. Macků) FK 16/2010
25 2009-10-23 až 2009-12-13: max. 15 ex. Chomoutov, OL, olomoucký (J. Vidlař a mnoho dalších) FK 41/2009
24 2009-10-19, 2009-1219-27: 1-5 ex. Tovačov, PR, olomoucký (J. Šírek a další) FK 01/2010
2009-12-19: 3 ex. štěrkovna Donbas, Tovačov, PR, olomoucký (D. Lučan)
2009-12-20: 5 ex. štěrkovna Donbas, Tovačov, PR, olomoucký (J. Vlček)
23 2009-09-11: 7 ex. Jistebník, NJ, moravskoslezský (D. Boucný) FK 24/2010
22 2009-06-19 až 2009-10-06: max. 5 ex. Lednice, BV, jihomoravský (V. Vyhnálek a řada dalších) FK 28/2009
7.9.2009: 4 ex. (3 ad., 1 ex. 1K) ryb. Nesyt, Hlohovec, BV, Jihomoravský (D. Horal, V. Škorpíková) FK 10/2013
13.9.2009: 1 ex. Lednice, Prostřední ryb., BV, Jihomoravský (P. Štěpánek, P. Štěpánková) FK 14/2013
3.10.2009: 4 ex. Lednice, Prostřední ryb., BV, Jihomoravský (P. Štěpánek, P. Štěpánková) FK 15/2013
21 2009-04-05: 4 ex. ryb. Kotvice, NJ, moravskoslezský (J. Stančo, P. Vondráček) FK 39/2009
20 2009-02-03: 1 ex. Mohelnice, SU, olomoucký (P. Moutelík) FK 10/2010
19 2008-04-12: 3 ex. (1 ad., 1 imm.) Bohumín-Vrbice, ryb. Lesník, KI, moravskoslezský (M. Mandák) FK 63/2008
18 2007-09-09: 1 ex. Jaroslavice, Zámecký ryb., ZN, jihomoravský (Z. Tunka) FK 26/2008
17 2007-05-20: 1 ex. Bartošovice, Horní Bartošovický ryb., NJ, moravskoslezský (P. Podzemný, O. Sychra) FK 05/2010
16 2007-02-26 až 2007-03-04: 1 ad. ex. Rusecký písník, HK, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub) FK 13/2007
15 2006-12-23 až 2006-12-26: 1 ex. 2K Vrbenské ryb., CB, jihočeský (V. Kubelka) FK 03/2007
14 2006-11-27: 8 ex., 2007-01-06 až 2007-01-13: 1 ex. Bohumín, řeka Odra, KI, moravskoslezský (J. Šuhaj, Z. Polášek) FK 12/2007
13 2006-01-10: 1 ex. 2K Praha-Trója, řeka Vltava, AA, hl. m. Praha (J. Šimek, P. Brandl, K. Pithart, A. Vaidl) FK 06/2007
12 2006-05-14 až 2006-05-19: 1 ex. Bartošovice, NJ, moravskoslezský (P. Podzemný a řada dalších) FK 29/2006
11 2006-01 až 2006-04: 1-5 ex. Bohumín, řeka Odra, KI, moravskoslezský (J. Stolarczyk a řada dalších) FK 01/2006
10 2005-11-24: 15 ex. Ostrava, OV, moravskoslezský (J. Šuhaj) FK 87/2005
9 2005-03-30: 1 ex. Novořeské močály, Stříbřec, JH, jihočeský (J. Cepák, J. Ševčík) FK 29/2005
8 2002-10-12: 1 juv. ex. Ostrava-Heřmanice, OV, moravskoslezský (J. Stolarczyk) FK 94/2002
7 2001-06-16 až 2001-06-22: 1 ad. ex. Milotice, Písečný ryb., HO, jihomoravský (J. Zaňát) FK 88/2001
6 2001-10-01: 3 ex. Bartošovice, NJ, moravskoslezský (J. Havránek) FK 07/2001
2001-10-12: 1 ex. Albrechtičky, NJ, moravskoslezský (D. Kondělka) FK 24/2000
5 1998-10-16: juv. M střelen/shot Záhlinice, KM, zlínský (coll. MOS Přerov) FK 02/99
4 1997-06-22: 1 ex. Šilheřovice, OP, moravskoslezský (A. Kubenka) FK 26/99

3 1981-07-17: 1 ex. Sopřečský ryb., PU, pardubický (K. Kratochvíl; KRATOCHVÍL ????) bez FK
2 1959-05-27: 1 ex. Lednice, ryb. Mlýnský, BV, jihomoravský (V. Hájek) bez FK
1 1951-09-30: 1 juv. M střelen/shot ryb. Koupaliště, Svitavy, SY, pardubický (coll. MM Brno; NEČAS & ČERNÝ 1953) bez FK

Poznámka: Starší záznamy z 19. století souvisejí se sbírkou A. a S. Schwaba. Studium těchto sbírek však ukázalo naprosté nedostatky (záměny druhů a lokalit), proto žádná z těchto dat nelze považovat za dostatečně věrohodná.
Note. There are some older records from 19th century, with specimens in collections of A. and S. Schwab. However these collections shows basic deficiencies (misidentified specimens, erroneous localisations); none of these records could be accepted as valid ones.

Literatura
  • KRATOCHVÍL K., ????: ????. Sborník Východočeské pobočky ČSO 4: 65.
  • NEČAS J., ČERNÝ W., 1953: O výskytech kormorána malého (Phalacrocorax pygmaeus) v ČSR. Sylvia 14: 130-132.