Budníček iberský (Phylloscopus ibericus), Iberian Warbler
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování budníčka iberského v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 1992-07-01 až 1992-07-02: 1 ex. zpívá Velká Úpa, TU, královéhradecký (J. Flousek) FK 39/93
Literatura
-