Budníček zelený (Phylloscopus trocholides), Greenish Warbler

Upraveno a doplněno 19.08.2015.

Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
94×
(0, 12, 79)
Počet záznamů mimo Krkonoše (number of records outside Krkonose Mts.):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
27×
(0, 9, 18)

Pozorování budníčka zeleného v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
Poznámka: FK neposuzuje pozorování z Krkonoš; tato pozorování spadají do kompetence Jiřího Flouska ze Správy KRNAPu. Po jeho posouzení FK pozorování z Krkonoš registruje. Od roku 2012 jsou registrována pozorování ze severních pohoří od Sudet po Beskydy.
Note: Czech RC do not consider records from the Krkonose mountains; these records are assesed by Jiri Flousek from National Park Krkonose and then registered by the Czech RC. Since 2012 records from northern mountains from Sudetes to Beskydy are only registered.
2015
+n Předběžný záznam - více ptáků bylo zjištěno v Krkonoších, 10 zpívajících samců v Jeseníkách, několik samců v Beskydech a Jizerských horách. reg -
2014
+n 03.06.2014: 1 ad. M Brno-Lesná, BM, Jihomoravský (R. Doležal) FK 31/2014 -
2013
+24 25.7.2013: 2 ex. 1K chyceni PR Bedřichovka, Orlické Záhoří, RK, Královéhradecký (V. Volf) FK 29/2013
+n 03.-26.07.2013: 2 M Klepáčov, SU, Olomoucký (O. Belfín, J. Beran a další) FK 106/2013
+n 12.06.2013: 1 M Prášily, Prášilské jezero, KT, Plzeňský (J. Hora) FK 09/2015 -
+n 02.-08.06.2013: 3 zp. M Travný, Morávka, FM, Moravskoslezský (D. Křenek, R. Špilák a další) FK 105/2013
Poznámka: Další pozorování jsou posuzována (Jizerské hory, Jeseníky, Beskydy).
Note: Another records are in consideration (Jizerske Mts., Jeseniky Mts., Beskydy Mts.).
KRKONOŠE Předběžný, nekompletní výpis. / Preliminary, not complete numbers.
Harrachov, údolí Kamenice: 7.6. - 2 M (M. Pudil), 22.6. - 1 M (M. a F. Jůna); Harrachov, polská hranice: 9.6. - 1 M (M. Jůna); Harrachov, Mýtiny: 22.6. - 1 M (L. Jasso); Mumlavský důl: 13.6. - 2 M (M. Jůna), 18.6. - 1 M (D. Černý a další); Obří důl: 14.6. - 1 M (J. Vaněk); Pec pod Sněžkou: 17.7. - 1 M (L. Jasso)
reg
2012
+n 23.-27.06.2012: 3 M údolí Jizery, Kořenov, JN, Libereckým (M. Jůna, M. Fučíková a další) FK 05/2014 -
+n 12.06.2012: 1 zp. M Zlatý kopec, Boží Dar, KV, Karlovarský (O. Bušek) FK 104/2013
Poznámka: Další pozorování jsou posuzována (Jizerské hory, Karlovarsko).
Note: Another records are in consideration (Jizerske Mts., Karlovy Vary region).
KRKONOŠE Patnáct zpívajících samců / 15 singing males. Vítkovice: 19.5. - 1 M (J. Čejka); Dolní Dvůr, Rudolfov - Pomezní vrch: 24.5. - 1 M (J. Flousek); Sněžka, Rudná rokle: 28.+29.5. - 1 M (J. Flousek); Sněžka, Kovárna: 29.5. - 1 M (J. Flousek); Černá hora, Václavák: 1 M (J. Flousek); Jablonec nad Jizerou: 30.5. - 1 M (L. Jasso); Mumlavský důl: 30.5. - 2 M (M. Pudil), 3.6. - 1 M (P. Moutelík, L. Jasso, R. Doležal, F. Kopecký; FOTO), 17.6. - 1 M (M. Jůna); Pec pod Sněžkou: 2.6. - 1 M (Z. Vermouzek), 16.6. - 1 M (T. Brinke); Špindlerův Mlýn: 9.-13.6. - 1 M (J. Škorpilová); Modrý důl: 19.6. - 1 M (J. Flousek); Obří důl: 19.6. - 3 M (J. Flousek), 22.6. - 1 M (J. Flousek); Železný důl: 16.6. - 1 M (J. Flousek). reg
2011
KRKONOŠE Jediný zpívající samec / Only one singing male. Mumlavský důl: 17.6. - 1 M (L. Jasso), 28.6. - 1 M (J. Flousek). reg
2010
+23 2010-06-27: 1 ex. (zpívající M/singing male) Kralický Sněžník, UO, pardubický (Z. Vermouzek) FK 28/2010
+22 2010-06-13 až 2010-06-22: 1 M Velké Karlovice-Léskové, VS, Zlínský (K. Pavelka, F. Korytář) FK 78/2012
KRKONOŠE Celkem osm zpívajících samců/Eight singing males. Bílý kámen: 5.6 - 1 M (J. Flousek), 26.06. - 1 M (J. Vaněk, L. Jasso); Mumlavský důl: 21.6. - 4 M (J. Flousek), 23.6. - 2 M (L. Jasso), 24.6. - 1 M (J. Flousek); Důl Bílého Labe: 23.6. - 3 M (J. Flousek) reg
2009
KRKONOŠE 3 zpívající samci/singing males: 18.06. - 2 MM Mumlavský důl (J. Flousek), 27.06. - 1 M Černohorské rašeliniště (J. Flousek) reg
+n 05.06.2009: 1 M Smrčina, Nová Pec, PT, Jihočeský (J. Hora) FK 09/2015 -
2008
KRKONOŠE 3 zpívající samci/singing males: 12.05. - 1 M Harrachov (M. Dusík), 25.06. - 2 MM Důl Bílého Labe (J. Flousek) reg
2007
KRKONOŠE 1 zpívající samec/singing male: 29.05. - 1 M Pec pod Sněžkou (J. Flousek) reg
2006
KRKONOŠE 3 zpívající samci/singing males: 03.06. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek), 26.06. - 2 M Důl Bílého Labe (J. Flousek) reg
+n 24.06.2006: 1 M Smrčina, Nová Pec, PT, Jihočeský (J. Hora) FK 08/2015 -
2005
KRKONOŠE 3 zpívající samci/singing males: 27.05.+23.06. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek), 03.06. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek), 27.06. - 1 M Důl Bílého Labe (J. Flousek) reg
2004
KRKONOŠE Žádné jisté pozorování/No acceptable record from this year (J. Flousek) reg
2003
KRKONOŠE 7 zpívajících samců/singing males: 08.06. - 1 M Pec pod Sněžkou (T. Diviš, FK 19/2004), 08.06. - 1 M Labský důl (T. Bělka), 13.06. - 1 M Černý důl (J. Flousek), 22.06. - 4 M Důl Bílého Labe (J. Flousek), 26.06. - 2 M + 1 ex. Důl Bílého Labe (P. Skřivan) reg
2002
+21 2002-04-15: 1 ex. (zpívající M/singing male) Boubín, Šumava, PT, jihočeský (J. Chytil aj.) FK 49/2002
KRKONOŠE 4 zpívající samci/singing males: 19.06. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek), 21.06. - 1 M Důl Bílého Labe (J. Flousek), 22.06. - 1 M Modrý důl (P. Skřivan), 23.06. - 1 M Pec pod Sněžkou (P. Skřivan) reg
2001
KRKONOŠE 1 zpívající samec/singing male Pec pod Sněžkou, SM/TU, liberecký/královéhradecký (T. Diviš) FK 07/2002
Poznámka: Toto pozorování bylo zasláno FK jako budníček horský (Phylloscopus bonelli); toto určení bylo zamítnuto, později bylo přehodnoceno J. Flouskem jako Ph. trochiloides.
Note: This record was formerly submitted to RC as a record of Bonnelli's Warbler; it was rejected, but later reconsidered by J. Flousek as Greenish Warbler.
2000
KRKONOŠE 1 zpívající samec/singing male: 27.06. - Mumlavský důl, SM/TU, liberecký/královéhradecký (J. Flousek) bez FK
1999
KRKONOŠE Nezjištěn/not recorded.
1998
KRKONOŠE 6 zpívajících samcůsinging males: 09.06. - 2 M Modrý důl (P. Skřivan), 23.06. - 1 M Důl Bílého Labe (J. Flousek), 25.06. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek), 29.06. - 1 M Důl Bílého Labe (J. Flousek), 29.06. - hnízdo s 5 mláďaty/nest with five youngsters ve Dlouhém dole (M. Šálek) + 03.07. mláďata a samice kroužkováni/youngs and female ringed (J. Flousek), druhé prokázané hnízdění v ČR/2nd proved breeding in the Czech republic; 01.07. - 1 M Harrachov (J. Flousek)
1997
KRKONOŠE 1 zpívající samec/singing male (23.06. - 1 M Důl Bílého Labe, J. Flousek)
1996
KRKONOŠE 5 zpívajících samců/singing males: 04.06. - 1 M Jablonec n. J. (P. Skřivan), 18.06. - 3M Mumlavský důl (J. Flousek), 20.06. - 1 M Horní Lysečiny (P. Pelz) reg
1995
+20 1995-05-30 až 1995-06-02: zpěv/song Vsetín, Jasénka, VS, zlínský (J. Pavelka) F 77/2012
KRKONOŠE 1 zpívající samec/singing male (20.06. - 1 M Důl Bílého Labe, P. Skřivan) reg
1994
+19 1994-06-17: 1 M Seninka, VS, Zlínský (J. Pavelka) FK 76/2012
+18 1994-06-12: 1 ex. (zpívající M/singing male) Kyjovské údolí, Doubice, DC. ústecký (P. Benda) FK 27/97
+17 1994-05-28: 1 M Valašská Bystřice, VS, Zlínský (J. Pavelka) FK 75/2012
KRKONOŠE 4 zpívající samci/singing males: 22.06. - 2 M Černý důl (J. Flousek), 23.06. - 1 M Labský důl (P. Miles), 27.06. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek) reg
1993
+16 1993-06-23: 1 M Horní Bečva, VS, Zlínský (K. Pavelka, B. Beneš) FK 74/2012
+15 1993-06-05 až 1993-06-06: 1 M Velké Karlovice - Léskové, VS, Zlínský (J. Pavelka) FK 73/2012
KRKONOŠE 10 zpívajících samců/singing males: 24.05.+25.06. - 1 M Důl Bílého Labe (J. Flousek), 08.-09.06. - 2 M Důl Bílého Labe (J. Formánek, V. Zavadil), 08.-09.06. - 3 M Labský důl (J. Formánek, V. Zavadil), 20.06. - 3 M Labský důl (T. Bělka, T. Diviš), 22.06. - 2 M Mumlavský důl (J. Flousek), 25.06. - 1 M Strážné (P. Miles), 04.07. - 1 M Labský důl (M. Mareček), 09.07. - 1 M Labský důl (J. Formánek, P. Miles) *** V tomto roce byl tento druh poprvé zjištěn také na polské straně Krkonoš/In this year it was also recorded for the first time on Polish side of mountains (2 M v Kotli Malého stawu) reg
1992
+14 1992-06-20 až 1992-06-21: 1 zpívající samec/singing male Velké Karlovice, VS, zlínský (K. Pavelka) FK 16/93
KRKONOŠE 14 zpívajících samců/singing male: 11.06. - 1 M Kotelní jámy (P. Miles), 13.06. - 1 M Modrý důl (V. Koza), 23.06. - 3 M Důl Bílého Labe (J. Flousek), 25.06. - 2 M Kozí hřbety (V. Koza), 25.06. - 3 M Mumlavský důl (J. Flousek), 26.06. - 2 M Zelený důl a Divoký ručej (J. Flousek), 27.06. - 1 M Horní Mísečky (J. Flousek), 29.06. - 2 M Labský důl (J. Flousek), 10.07. - 1 M Mumlavský důl (J. Flousek), 16.07. - pár krmí dvě vyvedená mláďata/pair feeding two youngs out of nest, Důl Bílého Labe; první prokázané hnízdění v ČR/first proved breeding in the Czech republic (J. Flousek) reg
1991
+13 1991-06-18 až 1991-06-23: 1 zpívající samec/singing male Vsetín, VS, zlínský (J. a K. Pavelka) FK 25/91
+12 1991-06-18: 1 zpívající samec/singing male Velké Karlovice, VS, zlínský (J. Pavelka) FK 25/91
KRKONOŠE 3 zpívající samci/singing males (03.06. - 1 M Důl Bílého Labe, J. Flousek; 08.+16.06. - 1 M Zelený důl, P. Žďárek, V. Koza; 25.06. - 1 M Špindlerův Mlýn, J. Flousek) reg
1990
+11 1990-04-24 až 1990-05-03: 1 zpívající samec/singing male Lomnice nad Lužnicí, JH, jihočeský (B. Kloubec) FK 22/91
KRKONOŠE 2 zpívající samci/singing males (16.06.+25.06. - 1 M Důl Bílého Labe, P. Skřivan (FK 9/90), J. Flousek, 26.06. - 1 M Mumlavský důl, J. Flousek) reg
1989
+10 1989-06-27 až 1989-06-30: 1 zpívající samec/singing male Halenkov, VS, zlínský (J. Pavelka) FK 4/91
KRKONOŠE 2 zpívající samci/singing males: 27.06. - 1 M Harrachov, údolí Mumlavy (J. Flousek, FK 7/90); 10.07. - 1 M Špindlerův Mlýn (J. Flousek (FK 7/90) reg
Do/Until 1988
KRKONOŠE 1988-06-29: 1 M Mumlavský důl (J. Flousek) reg
KRKONOŠE 1987: 2 zpívající samci/singing males - 28.06: 1 M Důl Bílého Labe, 29.06.: 2 M Důl Bílého Labe (J. Flousek) reg
9 1986-06-13: 1 ex. Jeseníky (Ernst) - není v mapě, chybí lokalizace/not shown in map, exact place unknown till now bez FK
8 1986-06-07: 1 zpívající samec/singing male Semetín u Vsetína, VS, zlínský (J. Pavelka) bez FK
7 1986-05-10: 1 zpívající samec/singing male Kroměříž, KM, zlínský (J. Šírek) FK 16/92
6 1986-04-30: 1 zpívající samec/singing male Horní Bečva, VS, zlínský (J. Dufka) bez FK
Dufka J., 1988: Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides Sundevall) v Beskydech. Zprávy MOS 46: 118.
5 1984-06-07: 1 zpívající samec/singing male Jeseníky (P. Baláž) - není v mapě, chybí lokalizace/not shown in map, exact place unknown till now bez FK
4 1978-07-03 až 1978-07-04: 1 zpívající samec/singing male Bumbálka, Beskydy, FM, moravskoslezský (J. Pavelka) bez FK
3 1978-06-03 až 1978-07-06: 1 zpívající samec/singing male Velké Karlovice, VS, zlínský (J. Pavelka) bez FK
2 1968-06-03 až 1968-06-05: 1 zpívající samec střelen/singing male shot Palkovice, FM, moravskoslezský (coll. SM Opava) bez FK
1 1963-05-19 až 1963-05-22: 1 zpívající samec/singing male les Březina u Polné, JI, Vysočina (B. Hladík) bez FK
Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 22.05.2011: 1 M Průhonice, PH, Středočeský FK 65/2011
× 1997-06-25: ad. ex. Liščí Horka, Fláje, MO, ústecký FK 28/97