Hýl křivčí (Pinicola enucleator), Pine Grosbeak
Počet záznamů v kategorii D (number of records in D category):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
n+3×
(n, n+1, 2)

Pozorování hýla křivčího v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
n+2 2009-11-21: 1 ad. M Šumava, Černé jezero, KT, Plzeňský (B. Mášek) FK 48/2009
n+1 2001-05-19 až 2001-06-02: 1 ad. ex. Krkonoše, Horní Lysečiny, TU, Královéhradecký (P. Pelz) FK 50/2002

n 1985-09-01: 1 ad. M Bílé Karpaty, Šibenický vrch, HO, Jihomoravský (V. Mrlík) FK 3/91

Zamítnutá pozorování / Rejected records
× 2010-03-13: 1 M Bohuňov, ZR, Vysočina FK 60/2010

Literatura