Kajka Stellerova (Polysticta stelleri), Steller's Eider
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování kajky Stellerovy v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování / Accepted records
1 2001-03-20: 2 ex. (F/2K) Karviná-Staré Město, KI, moravskoslezský (D. Kondělka) FK 12/2001

Literatura