Pěvuška horská (Prunella montanella), Siberian Accentor
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(1, 0, 0)

Pozorování pěvušky horské v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Od 1989 / Since 1989.
Poznámka. V současné době jsou prověřovány okolnosti získání dokladu.
1 1943-12-29: 1 juv. F chycena/caught Postupice, BN, středočeský (coll. NM Praha) bez FK
Literatura