Vodouš velký (Tringa melanoleuca), Greater Yellowlegs
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 1, 0)

Výskyt vodouše velkého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 1964-08-26: 1 ex. střelen/shot Záhlinice, KM, zlínský (coll. MOS Přerov) FK 1/94
Literatura
-