Jespák plavý (Tryngites subruficollis), Buff-breasted Sandpiper
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 1, 0)

Pozorování jespáka plavého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
2 2010-10-02 až 2010-10-11: 1 M 1K kroužkován / ringed úd. n. Rozkoš, NA, Královéhradecký (J. Vaněk a další) FK 56/2010

1 1983-10-15: 1 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (V. Koza) FK 12/89
Literatura
-