Drozd rezavý (Turdus naumanni), Naumann's Thrush
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(1, 2, 1)

Pozorování drozda rezavého v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
4 1999-02-07: 1 ex. Kolín, KO, středočeský (V. Struhár) FK 1/99
3 1964-11-03: 1 ex. uloven/shot Libá, CV, ústecký (coll. Muz. Kašperské Hory) bez FK
2 1963-03-24: 1 ex. Bukovka, PU, pardubický (L. Štancl) bez FK
1 1836/37-zač. zimy/early winter: 1 juv. ex. chycen/caught Brno-Soběšice, BM, jihomoravský
(doklad nezvěstnýspecimen lost)
bez FK
Literatura
-