Keptuška stepní (Vanellus gregarius), Sociable Lapwing
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)
10×
(0, 5, 7)

Pozorování keptušky stepní v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
12 2012-10-09: 1 ex. Tovačov, Hradecký ryb., PR, Olomoucký (J. Šírek) FK 54/2012
11 2012-04-09: 1 ex. Putim, PI, Jihočeský (R. Všetečka, M. Frencl)
2012-04-13 až 2012-04-22: 1 ex. Plástovice, CB, Jihočeský (J. Bureš, J. Vlček, V. Kubelka aj.)
FK 16/2012
10 2011-04-09 až 2011-04-16: 1 ad. ex. Dasný, CB, Jihočeský (J. Vlček a řada dalších) FK 10/2011
9 2001-11-05 až 2001-11-17: 1 ex. 1K Tovačov, Hradecký ryb., PR, olomoucký (J. Polčák aj.) FK 48/2001
8 2000-09-24: 1 ex. mezi Pohořelicemi a Znojmem, ZN, jihomoravský (E. J. Wiliams, V. Sova) FK 38/2000
7 1997-04-25: 1 ad. ex. Lanžhot-Košárské louky, BV, jihomoravský (J. Chytil, P. Macháček) FK 8/97
6 1996-10-19 až 1996-10-23: 1 ad. ex. Záhlinice, KM, zlínský (J. Polčák aj.) FK 29/96
5 1986-09-27 až 1986-10-10: 1 ex. 1K Lednice, BV, jihomoravský (Z. Vyhnálek, Z. Piro aj.) bez FK
4 1985-04-12: 1 ad. ex. Nečichy, LN, ústecý (?. Holeček) bez FK
3 1985-04-02: 3 ex. Chropyně, KM, zlínský (?. Ptáček) bez FK
2 1981-03-28: 1 ex. Záhlinice, KM, zlínský (K. Maton) bez FK
1 1971-10-02: 1 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (P. Žďárek) bez FK
Literatura
-