Keptuška bělocasá (Vanellus leucurus), White-tailed Lapwing
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování keptušky běloocasé v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 2001-06-02: 1 ad. ex. Tovačov, Hradecký ryb., PR, olomoucký (J. Polčák) FK 42/2001
Literatura
-