Čejka trnitá (Vanellus spinosus), Spur-winged Lapwing
Počet záznamů (number of records):
(do/until 1949, 1950-88, od/since 1989)

(0, 0, 1)

Pozorování čejky trnité v ČR (zeleně - jarní tah, červeně - hnízdní období, žlutě - podzimní tah, modře - zimní výskyt)
Články: (žádné články pro tento druh)
Přehled pozorování
1 1989-09-21: 1 ex. Záhlinice, KM, zlínský (P. Šálek) FK 6/92
Literatura
-