Přehled druhů, řazených do kategorie E / List of birds in E-category

Martin VAVŘÍK a FK ČSO

Vysvětlivky k tabulce:

Do kategorie E jsou řazeny druhy uprchlé ze zajetí nebo chovu.

Kategorie Druh English name Latinský název Poznámka
E Labuť černá Black Swan Cygnus atratus vzácně / rare
E Husa indická Bar-headed Goose Anser indicus více pozorování / more records
E Hvízdák chilský Chilean Wigeon Anas sibilatrix duben 1994 - střední Čechy, září 2008 - střední Čechy
E Ostralka bělolící White-cheeked Pintail Anas bahamensis květen 1999 - Šumava
E Pižmovka velká Muscovy Duck Cairina moschata pravidelně / regular
E Čírka kropenatá Speckled Teal Anas flavirostris leden 2009 - Pardubice
E Kachnička šedoboká Ringed Teal Calonetta leucophrys 2004-2005 - Praha, Tovačov, Pardubice
Pardubice 2007
E Kachnička hřivnatá Australian Wood Duck Chenonetta jubata 2005 - Praha, Tovačov
E Kachnička karolínská Wood Duck Aix sponsa nepravidelně / irregular
E Husička stěhovavá Wandering Whistling Duck Dendrocygna arcuata říjen 1997 - Tovačov
E Krocan divoký Wild Turkey Meleagris gallopavo vypouštěn v Litovelském Pomoraví
E Orebice Red/Rock Partridge Alectoris graeca/chukar květen 2003 - Praha
E Orebice horská Rock Partridge Alectoris graeca vypouštěna?
E Marabu africký Marabou Stork Leptoptilos crumeniferus květen 2002 - jižní Čechy
E Kolpík africký African Spoonbill Platalea alba říjen 1994 - Tovačov
E Plameňák americký American Flamingo Phoenicopterus ruber vzácně / rare
E Plameňák chilský Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis vzácně / rare
E Andulka vlnkovaná Budgerigar Melopsittacus undulatus vzácně / rare
E Sojka zlověstná Siberian Jay Perisoreus infaustus leden 1968 - Vysoké Mýto
E Straka modrá Azure-winged Magpie Cyanopica cyana duben 2002 - severní Čechy
E Skalník modrý Blue Rock Thrush Monticola solitarius listopad 1998 - Ostrava