Faunistická komise ČSO

Aktuálně posuzováno

Seznam jednotlivých pozorování, u nichž probíhá nebo proběhlo posouzení FK. U probíhajících a zamítnutých není uváděn autor pozorování a v případě, že autor vyjádří přání o utajení lokality, je uveden pouze kraj.