*Berka P., Vyhnálek V., Goldman J., Chytil J., Horal D., 2002: Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) a další zajímavé druhy ptáků na jižní Moravě po povodních v roce 2002. Crex 20: 12-18.
*Hachler E. M., 1959: O tahu divokých hus na Lednicku. Sylvia 16: 113-127.
*Horal D., Martišková K., Martiško J., 1998: Další zjištění bernešky rudokrké (Branta ruficollis) na jižní Moravě. Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 11: 34-38.
*Chytil J., Macháček P., 2002: Aves. In: Řehák Z., Gaisler J. & Chytil J. (eds.): Verrebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Facultatis Scientiaium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 106: 63-120.
*Musilová Z., Musil P., 2005: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005. Zprávy ČSO 61: 22-28.
*Sitko J., Dvorský M., Dvorská J., 1983: Ptactvo Kroměřížska. Zprávy MOS 41: 19-85.