Seznam posuzovaných druhů

Naposledy aktualizováno 23.11.2008

V seznamech dochází od 1.1.2009 k několika změnám, které jsou u daných druhů zvýrazněny.

I. Posuzované druhy

(skok na registrované druhy --- posuzované hnízdící druhy --- posuzované poddruhy)

Pozorování těchto druhů je třeba zasílat FK v plném znění s využitím stávajícího formuláře. Zvýrazněny jsou relativně méně vzácné druhy, u nichž je zasílání hlášení často opomíjeno. Od 1.1.2009 dojde v seznamu k několika drobným úpravám; tyto jsou červeně zdůrazněny.

Nepěvci po bahňáky Nepěvci od bahňáků Pěvci
Gavia immer, potáplice lední
Gavia adamsii, potáplice žlutozobá
Podiceps auritus, potápka žlutorohá (pozorování od 1.1.2009 pouze registrovaná)
Procellariformes, trubkonosí (buřňáci a buřňáčci) - všechny druhy
Sula bassana, terej bílý
Phalacrocorax aristotelis, kormorán chocholatý
Phalacrocorax pygmeus, kormorán malý
Pelecanus onocrotalus, pelikán bílý
Bubulcus ibis, volavka rusohlavá
Phoenicopterus ruber, plameňák růžový
Cygnus columbianus, labuť malá
Anser brachyrhynchus, husa krátkozobá
Anser erythropus, husa malá
Anser caerulescens, husa sněžní
Branta bernicla, berneška tmavá
Anas americana, hvízdák americký
Anas discors, čírka modrokřídlá
Anas angustirostris, čírka úzkozobá
Bucephala islandica, hohol islandský
Bucephala albeola, hohol bělavý
Somateria spectabilis, kajka královská
Polysticta stelleri, kajka Stellerova
Oxyura leucocephala, kachnice bělolící
Oxyura jamaicensis , kachnice kaštanová
Elanus caeruleus, luněc šedý
Neophron percnopterus, sup mrchožravý
Gyps fulvus, sup bělohlavý
Aegypius monachus, sup hnědý
Circaetus gallicus, orlík krátkoprstý
Circus macrourus, moták stepní
Accipiter brevipes, krahujec krátkoprstý
Buteo rufinus, káně bělochvostá
Aquila, orel – všechny druhy (kromě A. heliaca, orla královského na území Jihomoravského kraje a A. pomarina, orla křiklavého z celého území ČR)
Aquila chrysaetos, orel skalní - pozorování od 1.1.2009 pouze adultní ptáci, nedospělí ptáci pouze registrovaní
Aquila (Hieraaetus), orel - oba druhy (o. nejmenší, o. jestřábí)
Falco naumanni, poštolka jižní
Falco eleonorae, ostříž jižní
Falco biarmicus, raroh jižní
Falco rusticolus, raroh lovecký
Porzana pusilla, chřástal nejmenší
Porphyrio porphyrio, slípka modrá
Tetrax tetrax, drop malý
Chlamydotis macqueenii, drop chocholatý
Cursorius cursor, běhulík plavý
Glareola, ouhorlík - všechny druhy
Charadrius alexandrinus, kulík mořský
Charadrius morinellus, kulík hnědý
Pluvialis dominica, kulík hnědokřídlý
Vanellus spinosus, čejka trnitá
Vanellus gregarius, keptuška stepní
Vanellus leucurus, keptuška běloocasá
Calidris maritima, jespák mořský
Calidris canutus, jespák rezavý
Calidris melanotos, jespák skvrnitý
Calidris bairdii, jespák dlouhokřídlý
Calidris fuscicollis, jespák tundrový
Calidris ruficollis, jespák rudohrdlý
Limicola falcinellus, jespáček ploskozobý
Tryngites subruficollis, jespák plavý
Gallinago media, bekasina větší
Numenius tenuirostris, koliha tenkozobá
Tringa stagnatilis, vodouš štíhlý - pozorování od 1.1.2009 pouze registrovaná
Tringa melanoleuca, vodouš velký
Xenus cinereus, vodouš malý
Phalaropus fulicarius, lyskonoh ploskozobý
Stercorarius, chaluha - všechny druhy
Larus ichthyaetus, racek velký
Larus hyperboreus, racek šedý
Larus glaucoides, racek bělokřídlý
Larus marinus, racek mořský
Larus audouinii, racek Audouinův
Larus delawarensis, racek delawarský
Larus philadelphia, racek Bonapartův
Larus sabini, racek Sabinův
Rissa tridactyla, racek tříprstý
Sterna sandvicensis, rybák severní
Sterna nilotica, rybák černozobý
Sterna paradisaea, rybák dlouhoocasý
Sterna albifrons, rybák malý (pozorování do 31.12.2008, poté jen registrovaný)
Chlidonias hybridus, rybák bahenní (mimo adultní ptáky ve svatebním šatu - změna formulace 2008)
Chlidonias leucopterus, rybák bělokřídlý (mimo adultní ptáky ve svatebním šatu- změna formulace 2008)
Alcidae, alky - všechny druhy
Syrrhaptes paradoxus, stepokur kirgizský
Nyctea scandiaca, sovice sněžní
Surnia ulula, sovice krahujová
Strix uralensis, puštík bělavý (mimo území NP a CHKO Šumava a CHKO Beskydy)
Otus scops, výreček malý - pozorování do 31.12.2008, poté jen registrovaný
Apus melba, rorýs velký
Melanocorypha calandra, kalandra zpěvná
Melanocorypha yeltoniensis, kalandra černá
Hirundo daurica, vlaštovka skalní
Ptyonoprogne rupestris, břehule skalní
Anthus richardi, linduška velká
Anthus petrosus, linduška pobřežní
Motacilla citreola, konipas citrónový
Prunella montanella, pěvuška horská
Prunella collaris, pěvuška podhorní (mimo území KRNAP)
Oenanthe hispanica, bělořit okrový
Monticola saxatilis, skalník zpěvný
Turdus obscurus, drozd plavý
Turdus naumanni, drozd Naumannův
Turdus ruficollis, drozd proměnlivý
Turdus migratorius, drozd stěhovavý
Acrocephalus melanopogon, rákosník tamaryškový (mimo území Jihomoravského kraje)
Acrocephalus paludicola, rákosník ostřicový
Hippolais pallida, sedmihlásek šedý
Hippolais polyglotta, sedmihlásek švitořivý
Sylvia undata, pěnice kaštanová
Sylvia melanocephala, pěnice bělohrdlá
Sylvia hortensis, pěnice mistrovská
Phylloscopus trochiloides, budníček zelený
Phylloscopus proregulus, budníček zlatohlavý
Phylloscopus inornatus, budníček pruhohlavý
Phylloscopus schwarzi, budníček tlustozobý
Phylloscopus ibericus, budníček iberský
Parus cyanus, sýkora azurová
Lanius minor, ťuhýk menší
Lanius senator, ťuhýk rudohlavý
Pyrrhocorax graculus, kavče žlutozobé
Pastor roseus, špaček růžový
Montifringilla nivalis, pěnkavák sněžní
Serinus citrinella, zvonohlík citrónový
Carduelis hornemanni, čečetka tundrová
Loxia leucoptera, křivka bělokřídlá
Loxia pytyopsittacus, křivka velká
Pinicola enucleator, hýl křivčí
Calcarius lapponicus, strnad severní
Emberiza leucocephalos, strnad bělohlavý
Emberiza cirlus, strnad cvrčivý
Emberiza cia, strnad viničný
Emberiza rustica, strnad rolní
Emberiza pusilla, strnad malinký
Emberiza aureola, strnad obojkový
Emberiza bruniceps, strnad hnědohlavý
Emberiza melanocephala, strnad černohlavý

II. - Registrované druhy

Pozorování těchto druhů se FK ČSO oznamuje bez uvedení popisu. Postačí uvést datum, lokalitu a počet pozorovaných ptáků. FK si vyhrazuje právo vyžádat si další podrobnosti, pokud to uzná za vhodné. V roce 2008 došlo v seznamu k několika změnám, je třeba rozlišit je do dvou skupin:

Nepěvci po bahňáky Nepěvci od bahňáků Pěvci
Podiceps auritus, potápka žlutorohá - od 1.1.2009
Ardea purpurea, volavka červená - nově zařazena (2008)
Ardeola ralloides, volavka vlasatá
Threskiornis aethiopicus, ibis posvátný
Plegadis falcinellus, ibis hnědý
Cygnus cygnus, labuť zpěvná
Anser indicus, husa indická
Branta, berneška - všechny druhy mimo B. bernicla, berneška tmavá (ta s popisem!)
Tadorna ferruginea, husice rezavá
Alopochen aegyptiacus, husice nilská
Aix, kachnička - oba druhy
Melanitta nigra, turpan černý - nově zařazen (2008)
Clangula hyemalis, hoholka lední
- nově zařazena (2008)
Somateria mollissima, kajka mořská
Aquila chrysaetos, orel skalní - od 1.1.2009 mimo adultní ptáky
Aquila pomarina, orel křiklavý
Aquila heliaca, orel královský (na území Jihomoravského kraje)
Falco vespertinus, poštolka rudonohá - zařazení se zvažuje
Otis tarda, drop velký
Porzana parva, chřástal malý - nově zařazen (2008)
Burhinus oedicnemus, dytík úhorní
Haematopus ostralegus, ústřičník velký
Arenaria interpres, kameňáček pestrý - nově zařazen (2008)
Tringa stagnatilis, vodouš štíhlý - pozorování od 1.1.2009
Calidris alba, jespák písečný - nově zařazen (2008)
Limosa lapponica, břehouš rudý - nově zařazen (2008)
Phalaropus lobatus, lyskonoh úzkozobý
Recurvirostra avosetta, tenkozobec opačný - nově zařazen (2008)
Himantopus himantopus, pisila čáponohá
Sterna albifrons, rybák malý - pozorování od 1.1.2009
Chlidonias leucopterus, rybák bělokřídlý (adultní ptáci ve svatebním šatu - změna formulace 2008)
Chlidonias hybridus, rybák bahenní (adultní ptáci ve svatebním šatu - změna formulace 2008)
Strix uralensis, puštík bělavý (z území NP a CHKO Šumava) - do 31.12.2008, dále z této oblasti neregistrován
Coracias garrulus, mandelík hajní
Otus scops, výreček malý - pozorování od 1.1.2009
Eremophila alpestris, skřivan ouškatý - nedopatřením uváděn mezi posuzovanými druhy (oprava 17.04.2008)
Anthus cervinus, linduška rudokrká - nově zařazena (2008)
Anthus campestris, linduška úhorní - nově zařazena (2008)
Acrocephalus melanopogon, rákosník tamaryškový (z území Jihomoravského kraje)
Tichodroma muraria, zedníček skalní
Plectrophenax nivalis, sněhule severní - nově zařazena (2008)

III. - Druhy, u nichž je třeba zasílat hlášení o hnízdění

V tomto seznamu samozřejmě nejsou uvedeny druhy z částí I. a II., u nichž je třeba zasílat každé hlášení - v případě hnízdění včetně dalších relevantních informací. Samozřejmě je třeba zasílat hlášení všech druhů, u nichž nebylo hnízdění na našem území dosud zaznamenáno.

Nepěvci po bahňáky Nepěvci od bahňáků Pěvci
Gavia arctica, potáplice severní
Gavia stellata, potáplice malá
Egretta alba, volavka bílá
Egretta garzetta, volavka stříbřitá
Anser fabalis, husa polní
Anser albifrons, husa běločelá
Anas penelope, hvízdák euroasijský
Anas acuta, ostralka štíhlá
Aythya nyroca, polák malý
Aythya marila, polák kaholka
Mergus serrator, morčák prostřední
Mergus albellus, morčák bílý
Aquila pomarina, orel křiklavý
Aquila heliaca, orel královský
Buteo lagopus, káně rousná
Falco vespertinus, poštolka rudonohá
Pluvialis apricaria, kulík zlatý
Pluvialis squatarola, kulík bledý
Charadrius hiaticula, kulík písečný
Calidris alba, jespák písečný
Calidris alpina, jespák obecný
Philomachus pugnax, jespák bojovný
Lymnocryptes minimus, slučka malá
Limosa lapponica, břehouš rudý
Larus minutus
, racek malý
Larus argentatus, racek stříbřitý
Chlidonias leucopterus, rybák bělokřídlý
Chlidonias hybridus, rybák bahenní
Dendrocopus major major, strakapoud velký severoevr.
Nucifraga c. caryocatactes, ořešník kropenatý sibiřský
Anthus cervinus, linduška rudokrká
Bombycilla garrulus, brkoslav severní
Luscinia luscinia, slavík tmavý
Turdus iliacus, drozd cvrčala
Acrocephalus paludicola, rákosník ostřicový
Carduelis flavirostris, konopka žlutozobá
Carduelis f. flammea, čečetka zimní severoevropská
Fringilla montifringilla, pěnkava jíkavec
Plectrophenax nivalis, sněhule severní

IV. - Poddruhy, u nichž je třeba zasílat hlášení

Mimo poddruhy uvedené v tomto seznamu rovněž všechny poddruhy, které nejsou uvedeny v Seznamu ptáků ČR (Hudec et al.,1995, Sylvia 31 (2): 97-149.).

Nepěvci po bahňáky Nepěvci od bahňáků Pěvci
Anser fabalis johanseni
Branta bernicla hrota
Buteo buteo vulpinus
, káně lesní ruská
Falco peregrinus calidus
Haematopus ostralegus longipes
Charadrius hiaticula tundrae
Larus canus heinei
Motacilla flava - všechny ssp. mimo flava a thunbergii
Motacilla alba yarrellii, konipas bílý anglický
Cinclus cinclus cinclus - nově zjištěn (viz zpráva za rok 2007)
Turdus torquatus torquatus
Phylloscopus collybita abietinus/tristis
Panurus biarmicus biarmicus
Lanius excubitor homeyeri