Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2007 - předkonečná verze (aktualizace 16.04.2008)

Rare birds in the Czech republic in 2007 - almost-ready version (updated 16th Apr 2008)

Martin Vavřík

Sobotín 54, 788 16, e-mail: vavrik.martin@seznam.cz


Tyto zprávy za rok 2007 jsou téměř u konce. V přehledu jsou zařazena všechna pozorování, která FK projednala v uplynulém období; výjimkou jsou tři nedořešená pozorování, u nichž byli autoři požádáni o doplnění či upřesnění. Tato pozorování se pokusíme uzavřít v průběhu dubna tak, aby mohla být online publikovaná definitivní verze zprávy za rok 2007.


Přehled akceptovaných pozorování (List of accepted records)


Potápka žlutorohá, Podiceps auritus (n+1, n+18, 5)
29.04.2007: 1 ex. SŠ úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub, P. Švejda; FK 65/2007)

11.05.2007: 1 ex. SŠ Zámecký ryb., Chropyně, KM, zlínský (J. Šírek; foto; FK 28/2007)
28.09.2007: 1 ex. PŠ Třesický ryb., HK, královéhradecký (L. Kadava; FK 53/2007)
21.10.2007: 1 ex. úd. n. Želivka, Onšovec, KH, středočeský (M. Kavka, Z. Vondráček; FK 52/2007)
11.11.2007: 1 ex. úd. n. Trnávka, PE, Vysočina (O. Štěrba; FK 08/2008)

Terej bílý, Morus bassanus (3, 0, 1)

11.05.2007: 1 ad. ex. nalezen Dolní Řasnice, LB, liberecký (D. Pešková; foto; FK 27/2007; obr.)

Kormorán malý, Phalacrocorax pygmeus (6, 11+1, 1)

27.11.2006: 8 ex. řeka Odra, Bohumín, KI, moravskoslezský (J. Šuhaj; FK 12/2007)
06.-13.01.2007: 1 ad. ex. řeka Odra, Bohumín, KI, moravskoslezský (J. Šuhaj, Z. Polášek; FK 12/2007)
26.02.-03.04.2007: 1 ad. ex. Rusecký ryb., HK, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub; foto; FK 13/2007; obr.)

Pták pozorovaný v lednu u Bohumína je považován za jednoho z osmi ptáků z listopadu 2006 z téže lokality. V zimě 2005/2006 zimovalo na lokalitě min. 6 ex.

Husa malá, Anser erythropus (n, 9, 1)
10.02.2007: 1 ad. ex. Novomlýnské nádrže, BV, jihomoravský (R. Doležal, T. Grim; foto; FK 02/2007; obr.)

Berneška tmavá, Branta bernicla (n, 6, 1)
04.11.2007: 2 ex. ryb. Svět, Třeboň, JH, jihočeský (V. Bartuška aj.; foto; FK 47/2007; obr.)Polák proužkozobý, Aythya collaris (0, 1, 1)
26.05.2007: ad. M Tovačov, PR, olomoucký (R. Doležal, R. Klvaňa; foto; FK 34/2007; obr.)

Kachnice kaštanová, Oxyura jamaicensis (0, 2, 2)
02.03.2007: ad. F Novomlýnské nádrže, BV, jihomoravský (J. Chytil, T. Tyml, J. Flousek a další; foto; FK 11/2007; obr. A)
07.05.2007: M 2K Vavřinecký ryb., KH, středočeský (M. Kavka; foto; FK 21/2007; obr. B)
16.-18-06.2007: M ryb. Chlebský, Chleby, BN, středočeský (Z. Vondráček, M. Vnouček; foto; FK 33/2007; obr. C)

V roce 2007 byl zaznamenán neobvyklý počet kachnic kaštanových.

Orel skalní, Aquila chrysaetos (n, n+12, 1)
07.12.2006: 1 ex. 1K Kravaře, OP, moravskoslezský (P. Molitor; foto; FK 43/2007; obr.)
07.10.2007: 1 ex. 1K Anenská Studánka, UO, pardubický (M. Vavřík; foto; FK 50/2007)

Orel královský, Aquila heliaca
mimo Jihomoravský kraj (n, 6, 1)
22.10.2006: 1 ex. 1K Tovačov, PR, olomoucký (Z. Vermouzek; FK 24/2007)
31.03.2007: 1 ex. 2K Tovačov, PR, olomoucký (J. Šimek aj.; foto; FK 56/2007; obr.)

Káně bělochvostá, Buteo rufinus (n, 14, 2)
21.-24.08.2007: 1 ex. 1K Hudčice, PB, středočeský (R. Muláček; foto; FK 61/2007; obr.)
06.10.2007: 1 ad. ex. Věrovany, OL, olomoucký (L. Doupal; FK 48/2007)


Moták stepní, Circus macrourus (n, 8, 0)

26.10.2006: 1 ex. 1K Bohuslavice, OP, moravskoslezský (P. Molitor; FK 42/2007)

Drop velký, Otis tarda (-, n+4, 0)
12.05.1989 - 1 M Troubky, PR, olomoucký (V. Janoušek; foto; FK 09/2008; obr.)


Kulík hnědý, Chardrius morinellus (n+2, 3, 1)
28.08.2007: 1 ex. 1K Vysoká Hole, Hrubý Jeseník, SU, olomoucký (Z. Škrott; foto; FK 51/2007; obr.)

Toto pozorování na stejném místě jako v polovině září 1999 je opět “fotografickým” případem. Mladý neornitolog vyfotografoval neznámého ptáka; jeho fotografie se dostaly díky zprostředkovateli k FK a tak byly naše znalosti o tomto druhu rozšířeny o další záznam. Je otázkou, zda se někdy kulíci hnědí objeví v Jeseníkách jako hnízdící ptáci...

Kulík mořský, Charadrius alexandrinus (n+3, 5, 0)
07.06.2006: M pravd. 2K Zámecký ryb., Jaroslavice, ZN, jihomoravský (Z. Tunka; foto; FK 23/2007; obr.)

Vodouš štíhlý, Tringa stagnatilis (n+3, n+12, 1)
01.-04.05.2007: 1 ex. SŠ Opava-Palhanec, OP, moravskoslezský (J. Stančo, M. Miškovský; foto; FK 16/2007; obr)
24.08.2007: 1 ad. ex. ryb. Nesyt, Sedlec u Mikulova, BV, jihomoravský (R. Doležal; FK 32/2007)

Jespák rezavý, Calidris canutus (-, n+7, 4)
07.-13.09.2007: 1 ex. 1K úd. n. Trnávka, PE, Vysočina (O. Štěrba, P. Marek; foto; FK 07/2008; obr. A)
11.09.2007: 4 ad. ex. ryb. Nesyt, Sedlec u Mikulova, BV, jihomoravský (R. Doležal; FK 36/2007)
14.09.2007: 1 juv. ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk; foto; FK 57/2007; obr. B)
25.09.2007: 1 ex. ryb. Starý Vrbenský, CB, jihočeský (M., M. a J. Pakandl; FK 55/2007)

Jespáček ploskozobý, Limicola falcinellus (n+2, 1, 1)
14.-16.08.2007: 1 ad. ex. Kojetín, PR, olomoucký (J. Šírek; FK 40/2007)

Bekasina větší, Gallinago media (n+3, n+21, 4)
25.04.2007: 2 ex. Třesický ryb., HK, královéhradecký (M. Jelínek; FK 14/2007)
30.04.2007: 1 ex. Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek; FK 18/2007)
30.04.2007: 1 ex. Vavřinecký ryb., KH, středočeský (M. Kavka; FK 22/2007)
08.08.2007: 1 ex. Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek; FK 39/2007)

Chaluha, Stercorarius sp. (neurčené chaluhy: n, 3, 1)
31.08.2007: 1 juv. ex. Vosecká bouda (Krkonoše), SM, liberecký (L. Jasso, M. Lubas, L. Červa, F. Zicha, FK 49/2007)

Chaluha pomořanská, Stercorarius pomarinus (n, 6, 1)
11.-16.11.2007: 1 ad. ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub; foto; FK 62/2007; obr.)Chaluha příživná, Stercorarius parasiticus (n+1, 2, 1)
27.-28.10.2007: 1 ex. Vavřinecký ryb., KH, středočeský (M. Kavka, Z. Vondráček, M. Truhlář; foto; FK 55/2007; obr.)Racek velký, Larus ichthyaetus (0, 2, 1)
24.04.2007: 1 ex. v šatě 2. roku Heřmanický ryb., OV, moravskoslezský (D. Kondělka; FK 20/2007)
Revize: 27.09.1992: 1 juv. ex. Záhlinice, KM, zlínský - toto původně první pozorování druhu pro ČR bylo staženo autorem. Podle současných poznatků problematiky určování velkých racků nelze vyloučit záměnu s mladým jedincem racka bělohlavého (Larus cachinnans). Prvním pozorováním pro ČR se tak stává zastižení dvouletého ptáka na stejné lokalitě 16.11.1995.

Racek mořský, Larus marinus (n+3, 12, 1)
27.11.2007: 1 ex. 1K Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek; FK 68/2007)

Racek tříprstý, Rissa tridactyla (n+1, n+8, 2)
13.11.2007: 1 ex. 1K Přerov, PR, olomoucký (J. Šafránek; FK 59/2007)
16.-17.11.2007: 1 ex. 1K Tovačov, PR, olomoucký (J. Šírek, A. Goebel, R. Doležal, J. Šafránek; foto; FK 45/2007; obr.)

Rybák dlouhoocasý, Sterna paradisaea (3, 13, 1)
08.05.2007: 1 ad. ex. Zámecký ryb., Jaroslavice, ZN, jihomoravský (R. Doležal; foto; FK 17/2007; obr.)

Rybák malý, Sterna albifrons (n, n+10, 2)
13.05.2007: 1 ad. ex. ryb. Volešek, CB, jihočeský (V. Kubelka a další; foto; FK 25/2007; obr. A)
18.07.2007: 3 ad. + 2 juv. ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub; foto; FK 63/2007; obr. B)Rybák bělokřídlý, Chlidonias leucopterus (-, n+25, 1)
mimo jaro (n, n+1, 1)
12.-14.09.2007: 1 juv. ex. Hradecký ryb., Tovačov, PR, olomoucký (J. Šírek, P. Moutelík; FK 41/2007)

Konipas citrónový, Motacilla citreola (5, 21, 1)
17.04.2007 - 1 M Lánský ryb., SY, pardubický (M. Janoušek, J. Mach, J. Vrána, L. Novák; FK 10/2008; obr.)*Skorec vodní severoevropský, Cinclus cinclus cinclus (0, 1, 0)
16.12.1988: 1 ex. 1K chycen Mělník-Blata, ME, středočeský (I. Svoboda; FK 06/2008)

Pěvuška podhorní, Prunella collaris
mimo Krkonoše (n, n, 2)
05.05.2007: 1 ex. Klíč, Lužické hory, CL, liberecký (P. Kurka; FK 31/2007)
07.10.2007: 1 ad. ex. Frýdlantské Cimbuří (Jizerské hory), Hejnice, LB, liberecký (J. Čejka a další; foto; FK 04/2008; obr.)Ťuhýk menší, Lanius minor (n+1, 2, 0)
16.06.2006: 1 ad. ex. Nošovice, FM, moravskoslezský (M. Mandák; FK 37/2007)

* Cetie jižní, Cettia cetti (0, 0, 1)
30.09.2007: 1 F chycena Novozámecký ryb., CL, liberecký (J. Klápště; foto; FK 38/2007; obr.)

Rákosník tamaryškový, Acrocephalus melanopogon (n, n+18, 1)
01.11.2007: 1 ex. chycen Novozámecký ryb., Jestřebí, CL, liberecký (J. Klápště; foto; FK 44/2007; obr.)

Rákosník ostřicový, Acrocephalus paludicola (n, n+10, 2)
19.04.2007: 1 M chycen Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek; foto; FK 19/2007; obr. A)
29.04.2007: 1 ex. chycen Opatovický ryb., CB, jihočeský (J. Cepák aj.; foto; FK 15/2007; obr. B)

* Modruška tajgová, Tarsiger cyanurus (0, 0, 1)
01.10.2007: 1 ad. M Volenice, PB, středočeský (R. Muláček; foto; FK 60/2007; obr.)Neakceptovaná pozorování (Rejected reports)

Tento souhrn je přehledem uzavřených pozorování, u nichž nebylo akceptováno určení uvedené autorem. U každého z pozorování je uveden v závorce hlavní důvod jeho zamítnutí. Podle obecných zvyklostí není uváděno jméno autora.

Polák malý, Aythya nyroca - hnízdění 1 páru, 2007, Uherský Ostroh, UH, zlínský (potvrzena záměna s Aythya fuligula)
Rybák dlouhoocasý, Sterna paradisaea - 10.-16.11.2007, 1 ex. 1K Tovačov, PR, olomoucký (záměna s atypicky vybarveným Sterna hirundo)
Rybák malý, Sterna albifrons - 11.08.2007, Zahrádky, CL, liberecký (nedostatečný popis)
Konipas luční předoasijský, Motacilla flava feldegg - 02.05.2007, úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (netypické vybarvení - stopy světlého nadočního proužku)
Sedmihlásek švitořivý, Hippolais polyglotta - 20.05.2007, Postupice, BN, středočeský (nedostatečný popis)
Skalník zpěvný, Monticola saxatilis - zač.06.2006, pár Praděd (Jeseníky), SU, olomoucký (okolnosti pozorování, nedostatečný popis)
Strnad černohlavý, Emberiza melanocephala - 10.06.2007, ad. M Chudčice, BZ, jihomoravský (nedostatečný popis)