Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2008 - průběžná verze (aktualizace 18.03.2009)

Rare birds in the Czech republic in 2008 - working version (updated 18th Mar 2009)

Martin Vavřík

Sobotín 54, 788 16, e-mail: vavrik.martin@seznam.cz

Předkládáme vám tradiční pracovní verzi zprávy FK, která navazuje na zprávu za rok 2007.

Zpráva za rok 2008 zahrnuje všechna pozorování navazující na zprávu za rok 2007, která byla FK projednána a u nichž došlo k definitivnímu rozhodnutí. Pozorování jsou zde publikována po informování prvního z autorů. Uvítáme jakékoliv komentáře či doplňky zaslané na e-mailovou adresu jednatele.

Přehled akceptovaných pozorování (List of accepted records)

Druhy zahrnuté v této zprávě (species in this report): Husa malá (Anser erythropus), Berneška tmavá (Branta bernicla), Kajka mořská (Somateria mollissima), Potápka žlutorohá (Podiceps auritus), Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus), Orel skalní (Aquila chrysaetos), Orel královský (Aquila heliaca), Káně bělochvostá (Buteo rufinus), Kulík mořský (Charadrius alexandrinus), Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis), Vodouš malý (Xenus cinereus), Bekasina větší (Gallinago media), Jespák rezavý (Calidris canutus), Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus), Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus), Racek tříprstý (Rissa tridactyla), Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica), Rybák malý (Sternula albifrons), Rybák bahenní (Chlidonias hybridus), Konipas bílý anglický (Motacilla alba yarrellii), Konipas citrónový (Motacilla citreola), Pěvuška podhorní (Prunella modularis), Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola), Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), ZAMÍTNUTÁ POZOROVÁNÍ

Husa malá, Anser erythropus, Lesser White-fronted Goose (n, 10, 1)

30.11.2008: 1 ad. ex. Drnholec, BV, jihomoravský (R. Doležal; FK 56/2008)

Berneška tmavá, Branta bernicla, Brent Goose (n, 7, 1)

30.11.2008: 1 ad. ex. Drnholec, BV, jihomoravský (R. Doležal; foto; FK 57/2008)

Kajka mořská, Somateria mollissima, Common Eider (n+1, n+4, 1)

07.10.2008: 1 juv. ex. Vavřinecký ryb., KH, středočeský (M. Kavka; foto)

Potápka žlutorohá, Podiceps auritus, Slavonian Grebe (n+1, n+23, 6)

12.-13.01.2008: 1 ex. řeka Dyje, Znojmo, ZN, jihomoravský (M. Valášek, J. Thelenová, V. Prášek; foto; FK 59/2008; obr. 1)
25.04.2008: 1 ex. SŠ ryb. Šibeník, Mikulov, BV, jihomoravský (R. Doležal; foto; FK 15/2008; obr. 2)
30.11.2008: 1 ex. Hlučín, OP, moravskoslezský (P. Molitor, P. Vondráček; foto; FK 54/2008; obr. 3 (vlevo, spolu s potápkami rudokrkými))
30.11.2008: 1 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (L. Novák; foto; FK 55/2008; obr. 4)
17.12.2008: 2 ex. Novomlýnské nádrže, horní zdrž, BV, jihomoravský (J. Šimek, P. Brandl; foto; FK 05/2009; obr. 5)
23.12.2008-01.01.2009: 2 ex. Onšovec, úd. n. Želivka, KH, středočeský (M. Kavka, M. Vnouček, Z. Vondráček, P. Černý; FK 09/2009)

Pozorování uskutečněná od 1.1.2009 jsou již pouze registrovaná, není nutné zasílat popis.

Kormorán malý, Phalacrocorax pygmeus, Pygmy Cormorant (6, 14, 1)

09.09.2007: 1 ex. Jaroslavice, ZN, jihomoravský (Z. Tunka; foto; FK 26/2008)
12.04.2008: 3 ex. ryb. Lesník, Bohumín-Vrbice, KI, moravskoslezský (M. Mandák; FK 63/2008)

Pelikán bílý, Pelecanus onocrotalus, White Pelican (6, 12, 1)

09.11.2008: 1 ex. 1K Bohumín-Vrbice, KI, moravskoslezský (J. Mayer, J. Stolarczyk; foto; FK 50/2008; obr. 1)
10.11.2008: 1 ex. 1K Bartošovice, NJ, moravskoslezský (V. Petřvalský aj.; foto; FK 08/2009; obr. 2)

Stejný pták se zdržoval 24.10.-4.11. v jižním Polsku, kde se opět objevil 11.11. a zůstal do konce roku.

Orel skalní, Aquila chrysaetos, Golden Eagle (n, n+14, 2)

15.12.2007: 1 imm. ex. Buk, Sobíšky, PR, olomoucký (J. Pohanka; FK 31/2008)
26.10.2008: 1 subad. ex. Třesický ryb., HK, královéhradecký (L. Kadava, S. Vosáhlová; FK 48/2008)
13.11.2008: 1 juv. ex. Boreč, MB, středočeský (M. Jelínek; FK 62/2008)

Orel královský, Aquila heliaca, Imperial Eagle

mimo jihomoravský kraj (n, 7, 1)

01.-02.07.2008: 1 ex. 2K Jeseník nad Odrou, NJ, moravskoslezský (R. Tomický, FK 38/2008)

Káně bělochvostá Buteo rufinus, Long-legged Buzzard (n, 15, 1)

04.05.2008: 1 ex. Opatov, SY, pardubický (M. Vavřík; foto; FK 40/2008; obr.)

Kulík mořský, Charadrius alexandrinus, Kentish Plover (12, 5, 1)

16.04.2008: 1 M (2K?) Hlohovecký ryb., Lednice, BV, jihomoravský (R. Doležal; foto; FK 13/2008; obr.)

Vodouš štíhlý, Tringa stagnatilis, Marsh Sandpiper (n+3, n+16, 2)

13.04.2007: 1 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub; FK 66/2007)
18.-19.07.2007: 1 ad. ex. Horčápský ryb., PB, středočeský (R. Muláček; FK 32/2008)
20.04.2008: 1 ad. ex. Hradecký ryb., Tovačov, PR, olomoucký (L. Doupal; FK 25/2008)
12.07.2008: 2 ex. 1K Rakvice, BV, jihomoravský (R. Doležal, L. Novák, M. Nováková; foto; FK 29/2008)

Vodouš malý, Xenus cinereus, Terek Sandpiper (4, 4, 2)

14.05.2008: 2 ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub; foto 1+2; FK 20/2008)
27.07.2008: 1 ad. ex. chycen úd. n. Želivka, Onšovec, KH, středočeský (M. Kavka, Z. Vondráček; foto 3; FK 36/2008)

Bekasina větší, Gallinago media, Great Snipe (n+3, n+27, 3)

16.04.2005: 1 ex. Horčápaský ryb., PB, středočeský (R. Muláček; FK 34/2008)
30.04.2007: 1 ex. Horčápský ryb., PB, středočeský (R. Muláček; FK 33/2008)
09.05.2008: 1 ex. Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek; FK 35/2008)
23.05.2008: 1 ex. Chotusice, KH, středočeský (M. Kavka; FK 30/2008)
13.10.2008: 1 ex. Nový ryb., Nové Dvory, KH, středočeský (M. Kavka; FK 47/2008)

Jespák rezavý, Calidris canutus, Red Knot (-, n+10, 3)

31.08.-06.09.2008: 1 juv. ex. Onšovec a Zahrádka, úd. n. Želivka, KH, středočeský (M. Kavka, O. Štěrba; foto; FK 43/2008 + 06/2009; obr. 1)
02.-17.09.2008: 1-7 ex. 1K úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk, A. Holub; foto; FK 51/2008; obr. 2, 3)

13.10.2008: 1 juv. ex. Žehuňský ryb., NB, středočeský (M. Jelínek; FK 61/2008)

Jespáček ploskozobý, Limicola falcinellus, Broad-billed Sandpiper (n+2, 2, 1)

25.07.2008: 1 ex. úd. n. Želivka, Onšovec, KH, středočeský (M. Kavka; foto; FK 37/2008)

Chaluha příživná, Stercorarius parasiticus, Arctic Skua (n+1, 3, 1)

01.10.2008: 1 ad. ex. ryb. Rendlíček, Březí nad Oslavou, ZR, Vysočina (P. Mückstein, J. Kristiánová; foto; FK 46/2008; obr.)

Racek tříprstý, Rissa tridactyla, Kittiwake (n+1, n+10, 1)

04.01.2008: 1 ex. 2K řeka Vltava, Praha-Trója, AA, hl. m. Praha (J. Šimek; foto; FK 02/2008)

Rybák černozobý, Gelochelidon milotica, Gull-billed Tern (8, 8, 1)

26.05.2008: 1 ex. Novomlýnské nádrže, dolní zdrž, BV, jihomoravský (J. Šimek; FK 04/2009)

Rybák malý, Sternula albifrons, Little Tern (n, n+13, 4)

14.10.2007: 1 ad. ex. Hradecký ryb., Tovačov, PR, olomoucký (L. Doupal; FK 24/2008)
09.05.2008: 1 ad. ex. ryb. Hvězda, Opatov, SY, pardubický (L. Novák, M. Janoušek, M. Polák; foto; FK 19/2008; obr. 1)
07.06.2008: 1 ex. Hradecký ryb., Tovačov, PR, olomoucký (L. Doupal, A. Goebel, Z. Abrahámek, R. Doležal; foto; FK 27/2008; obr. 2)
13.06.2008: 1 ad. ex. úd. n. Rozkoš, NA, královéhradecký (J. Vaněk; foto; FK 52/2008)
30.06.2008: 4 ex. Hradecký ryb., Tovačov, PR, olomoucký (J. Šírek; foto; FK 28/2008; obr. 3)

V současnosti platný rodový název rybáka malého je Sternula.

Rybák bahenní, Chlidonias hybridus, Whiskered Tern (23, 105, 1)

pozorování v VIII.-III. (2, 10, 1)

20.-25.09.2008: 1 ex. 1K Tovačov, PR, olomoucký (L. Doupal, J. Šírek; foto; FK 44/2008; obr.)

Konipas bílý anglický, Motacilla alba yarrellii, Pied Wagtail

ptáci se znaky poddruhu / birds with characters of subspecies (n, 2, 1)

10.05.2008: 1 M Hlohovecký ryb., Lednice, BV, jihomoravský (J. Šimek, P. Brandl; foto; FK 03/2009; obr. 1)

Konipas citrónový, Motacilla citreola, Citrine Wagtail (5, 23, 2)

18.04.2008: 1 ex. Třebářov, SY, pardubický (P. Moutelík; foto; FK 14/2008; obr. 1)
01.-16.05.2008: 2 ex. (01.05.) resp. 1 ex. Lánský ryb., SY, pardubický (L. Novák, M. Janoušek, M. Polák; foto; FK 16, 18 a 21/2008; obr. 2)

Jedinec z Třebářova byl cenným zdrojem poučení. Jde o typ ptáka, u něhož v terénu nemůžeme rozlišit nejen věk, ale dokonce ani pohlaví, protože jeho zbarvení je přesně na hranici mezi velmi pokročile vybarvenou samicí a velmi nenápadně vybarveným mladým samcem (Per Alström in litt.).

Pěvuška podhorní, Prunella collaris, Alpine Accentor

mimo Krkonoše (n, n+2, 3)

09.-10.05.2008: 1 ex. Praděd, Hrubý Jeseník, BR, moravskoslezský (P.Šaj, T. Pospíšil, T. Bělka, M. Glacner; foto 1; FK 17/2008)

28.10.2008: 1 ex. Děvín, Pavlovské vrchy, BV, jihomoravský (R. Doležal; foto 2; FK 10/2009)

06.11.2008: 1 ex. Petrovy kameny, Hrubý Jeseník, BR, moravskoslezský (P.Kafka, Z. Kafková; foto 3; FK 60/2008)

Rákosník ostřicový, Acrocephalus paludicola, Aquatic Warbler (n, n+12, 1)

04.05.2008: 1 ex. chycen Nový ryb., Nové Dvory, KH, středočeský (M. Kavka; foto; FK 22/2008)

Rákosník tamaryškový, (Acrocephalus melanopogon), Moustached Warbler

(mimo Jihomoravský kraj: 2, 22, 1)

05.07.2008: 1 ad. M chycen Novozámecký ryb., Jestřebí, CL, liberecký (J. Klápště, J. Klápšťová, foto, FK 41/2008)

Neakceptovaná pozorování (Rejected reports)

Tento souhrn je přehledem uzavřených pozorování, u nichž nebylo akceptováno určení uvedené autorem. U každého z pozorování je uveden v závorce hlavní důvod jeho zamítnutí. Podle obecných zvyklostí není uváděno jméno autora.