Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci

Poznámky: Aktualizováno k 26.10.2016. Klikněte na mapu pro zobrazení podrobností.

Vysvětlivky k mapám. Původ: kroužek = retrap, kosočtverec = cizí kroužkovanec; barva značky, čára: černě - nález v průběhu 1 měsíce od kroužkování (přímý tah), modře - nález do února následujícího roku (předpokládané zimoviště, zeleně, šedá čára - nález do června následujícího roku (předpokládaný zpětný jarní tah), bíle, světlá čára = nález po roce a později.

Křepelka polní
(Coturnix coturnix)

Sluka lesní
(Scolopax rusticola)

Bekasina otavní
(Galinago gallinago)

Holub hřivnáč
(Columba palumbus)

Kalous ušatý
(Asio otus)

Skřivan polní
(Alauda arvensis)

Pěvuška modrá
(Prunella modularis)

Rákosník obecný
(Acrocephalus scirpaceus)

Rákosník proužkovaný
(Acrocephalus schoenobaenus)

Budníček menší
(Phylloscopus collybita)

Budníček větší
(Phylloscopus trochilus)

Pěnice slavíková
(Sylvia borin)

Králíček obecný
(Regulus regulus)

Lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca)

Červenka obecná
(Erithacus rubecula)

Rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus)

Kos černý
(Turdus merula)

Drozd zpěvný
(Turdus philomelos)

Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)

Drozd cvrčala
(Turdus iliacus)

Sýkora koňadra
(Parus major)

Sýkora modřinka
(Cyanistes caeruleus)

Sýkora uhelníček
(Periparus ater)

Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)

Pěnkava obecná
(Fringilla coelebs)

Čížek lesní
(Carduelis spinus)

Hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula)

Zvonohlík zahradní
(Serinus serinus)

Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)