Odchyty na Červenohorském sedle 2011
s poznámkami k roku 2010

MENU
Organizace odchytů, kontakty

Odchyty a kroužkování na Červenohorském sedle neprobíhají nepřetržitě, ale pokud možno za vhodných podmínek. V současné době je obsazení zajištěno. Zájemcům o návštěvu doporučujeme spíše pokusit se sledovat tah na místě zmíněném v záložce Popis lokality. Odchytové stanoviště je velmi skromné, umožňuje pohodlný pobyt jen dvou či tří osob, neočekávané návštěvy mohou nepříjemně narušit jejich program, především silně pohyblivý čas vyhrazený k naprosto nezbytnému odpočinku. Přece jen podstatou jsou odchyty noční a brzké ranní, které kladou na kondici účastníků značné nároky. Bohužel již došlo k případům, kdy podobná návštěva vyrušila osádku právě v době pomyslného "nočního klidu ve dne", což značně ztížilo průběh další odchytové noci.

Druhým problémem je, že odchyty, o kterých se zde dočtete, jsou často dosti nepředvídatelnou událostí, většina nocí je klidných s minimem táhnoucích ptáků a ještě menším počtem ptáků odchycených. Jak odchyty, tak pozorování silného tahu ptáků na sedle nejsou samozřejmostí, musí se často "vysedět" či "vychodit", pozorovatelé musí být značně odolní vůči případnému zklamání, kdy po dlouhé cestě narazí na téměř nulový pohyb.

Hlavním organizátorem akce, kroužkovatelem a provozovatelem odchytu je František Zicha, jemuž patří většina používaných odchytových zařízení a dalšího materiálu na místě. Spoluorganizátorem a metodickým koordinátorem je od roku 2015 Radek Lučan, který akci zajistil částečně materiálně a technicky. Od roku 2015 došlo k řadě metodických úprav, spojených především s rozšířením škály odborných otázek, které by se měly v průběhu výzkumu řešit. S případnými dotazy stran provozních záležitostí se obracejte na Františka Zichu (e-mail: frantisekzicha@email.cz) s podněty a návrhy stran řešení výzkumných cílů se obracejte na Radka Lučana (e-mail: rlucan@centrum.cz).

Dlouhodobá akce by rovněž nemohla proběhnout v plném rozsahu bez pomoci či vstřícnosti řady dalších - Martina Brejšky jako hlavního sponzora, který zajistil provozované i náhradní světlo ; Lyžařského areálu Červenohorské sedlo, který nám velkoryse poskytl k používání jednu ze svých chatek u vleku; Tomáše Pospíšila za Lesy ČR, který umožnil úpravu porostů pro umístění nárazových sítí a osobně se na této úpravě velkou mírou podílel a řady příležitostných ochotných pomocníků, jakými je J. Jelínek (doprava hlavního vybavení na sedlo), J. Stolarczyk (pomoc s úpravou odchytových ploch) a mnoho dalších nejmenovaných.