Odchyty na Červenohorském sedle 2017
s poznámkami k rokům 2010-16

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický), k 01.07.2017
Druh
2017
den
2010-2016
den
SUMA
2010-2017
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - - 1 - 1 -
- 1 1
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - - 3 - 3 -
- 3 3
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 7 - 7 -
- 7 7
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) - - 1 1 1 1
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) - - 47 46 47 46
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - - 3 3 3 3
- - -
HRABAVÍ
Křepelka polní (Coturnix coturnix) - - 717 100 717 100
- 617 617
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - - 7 - 7 -
- 7 7
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - - 5 1 5 1
- 4 4
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) - - 7 3 7 3
- 4 4
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - - 5 - 5 -
- 5 5
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - - 8 - 8 -
- 8 8
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - - 15 1 15 1
- 14 14
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) - - 5 - 5 -
- 5 5
Sluka lesní (Scolopax rusticola) - - 523 5 523 5
- 518 518
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 2 2 2 2
- - -
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
SOVY
Puštík obecný ( Strix aluco ) - - 10 - 10 -
- 10 10
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) - - 96 - 96 -
- 96 96
Kalous ušatý ( Asio otus ) - - 213 - 213 -
- 213 213
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) - - 10 - 10 -
- 10 10
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) - - 5 - 5 -
- 5 5
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) - - 113 2 113 2
- 111 111
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) - - 3 - 3 -
- 3 3
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) - - 7 7 7 7
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) - - 14 14 14 14
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) - - 1 1 1 1
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) - - 65 46 65 46
- 19 19
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) - - 934 11 934 11
- 823 823
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) - - 12 2 12 2
- 10 10
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) - - 3 2 3 2
- 1 1
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) - - 15 13 15 13
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) - - 9 3 9 3
- 6 6
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) - - 5 5 5 5
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) - - 603 555 603 555
- 48 48
Linduška luční ( Anthus pratensis ) - - 286 266 286 266
- 20 20
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 2 2 2 2
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) - - 1 112 700 1 112 700
- 412 412
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) - - 4 079 4 073 4 079 4 073
- 6 6
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) - - 240 113 240 113
- 127 127
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) - - 772 216 772 216
- 556 556
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) - - 6 5 6 5
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) - - 1 1 1 1
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) - - 319 90 319 90
- 229 229
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) - - 498 160 498 160
- 338 338
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) - - 992 277 992 277
- 715 715
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) - - 20 4 20 4
- 16 16
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) - - 50 19 50 19
- 31 31
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) - - 745 365 745 365
- 380 380
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) - - 11 1 11 1
- 10 10
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) - - 112 23 112 23
- 89 89
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) - - 2 - 2 -
- 2 2
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) - - 1 746 1 150 1 746 1 150
- 596 596
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) - - 1 517 402 1 517 402
- 1 115 1 115
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) - - 352 226 352 226
- 126 126
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) - - 146 52 146 52
- 94 94
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) - - 855 426 855 426
- 429 429
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) - - 1 014 370 1 014 370
- 644 644
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) - - 109 21 109 21
- 88 88
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 2 1 2 1
- 1 1
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) - - 11 - 11 -
- 11 11
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Králíček obecný ( Regulus regulus ) - - 7 470 7 098 7 470 7 098
- 372 372
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) - - 534 505 534 505
- 29 29
Lejskovití
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) - - 3 571 94 3 571 94
- 3 477 3 477
Lejsek malý ( Ficedula parva ) - - 5 2 5 2
- 3 3
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) - - 117 16 117 16
- 101 101
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) - - 33 12 33 12
- 21 21
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) - - 97 31 97 31
- 66 66
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) - - 52 2 52 2
- 50 50
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) - - 32 234 5 915 32 234 5 915
- 26 319 26 319
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) - - 1 048 116 1 048 116
- 932 932
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) - - 787 220 787 220
- 567 567
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) - - 161 2 161 2
- 159 159
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) - - 55 8 55 8
- 47 47
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) - - 109 17 109 17
- 92 92
Kos černý ( Turdus merula ) - - 1 141 674 1 141 674
- 467 467
Kos horský ( Turdus torquatus ) - - 7 6 7 6
- 1 1
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) - - 1 970 514 1 970 514
- 1 458 1 456
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) - - 105 44 105 44
- 61 61
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) - - 4 4 4 4
- - -
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) - - 86 33 86 33
- 53 53
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) - - 6 659 6 659 6 659 6 659
- - -
Sýkora modřinka ( Parus caeruleus ) - - 1 159 1 159 1 159 1 159
- - -
Sýkora babka ( Parus palustris ) - - 8 8 8 8
- - -
Sýkora lužní ( Parus montanus ) - - 20 20 20 20
- - -
Sýkora uhelníček ( Parus ater ) - - 1 174 1 174 1 174 1 174
- - -
Sýkora parukářka ( Parus cristatus ) - - 12 12 12 12
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) - - 59 59 59 59
- - -
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) - - 12 12 12 12
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) - - 94 89 94 89
- 5 5
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 2 2 2 2
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) - - 4 4 4 4
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) - - 926 926 926 926
- - -
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) - - 380 365 380 365
- 15 15
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) - - 64 22 64 22
- 42 42
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) - - 4 4 4 4
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) - - 372 370 372 370
- 2 2
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) - - 39 39 39 39
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) - - 83 83 83 83
- - -
Zvonek zelený ( Carduelis chloris ) - - 55 54 55 54
- 1 1
Konopka obecná ( Carduelis cannabina ) - - 10 10 10 10
- - -
Čížek lesní ( Carduelis spinus ) - - 221 220 221 220
- 1 1
Čečetka tmavá ( Carduelis cabaret ) - - 12 12 12 12
- - -
Čečetka zimní ( Carduelis flammea ) - - 10 10 10 10
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) - - 8 8 8 8
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) - - 55 41 55 41
- 14 14
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) - - 74 65 74 65
- 9 9
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) - - 9 3 9 3
- 6 6

CELKEM - - 79 619 36 543 79 619 36 543
- 43 076 43 076