Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Deník akce v roce 2015

KONEC SEZÓNY 2015. Jak vše začalo, tak to také skončilo. Necelé tři měsíce intenzivních odchytů na sedle utekly rychleji, než by se bylo zdálo. V neděli 8. listopadu pak stejná sestava, která na sedle v horkém létě začínala, sbalila věci a vyklidila přechodnou stanici. Informace z posledních odchytů budou doplněny zítra, pak přijde na řadu zkompletování tabulek, grafů a druhových stránek a hodnocení sezóny. Během 86 dnů a nocí se na sedle podařilo kroužkovat 14 459 ptáků 91 druhů. Vrcholy a pády tahu, nečekané odchyty a zajímavosti budeme doplňovat během klidného zimního období, kdy budeme také čekat na zajímavá zpětná hlášení, v neposlední řadě pak zpracovávat mnohá získaná data.

Letošní zahajovací i končící sestava: zleva Radek Lučan, Anna Koukolíková, Jaromír Beran a Franta Zicha.

Slabý tah (den 6.11.2015). Nebe nad sedlem bylo zcela jasné a až okolo desáté hodiny se zatáhlo vysokou, ale souvislou oblačností. Vítr vanul mírný, stále převážně východní a společně s příchodem oblačnosti se začal pomalu točit na jižní. Tah ptáků probíhal jen ve slabé intenzitě – protáhli zhruba desítky čížků, jikavců, konopek, hýlů, sýkor a k tomu pár ojedinělých zvonků a špačků. Začátek listopadu probíhá neobykle klidně a je otázkou, jestli se ještě tah ptáků vrátí. Na poslední dva dny akce očekáváme přece jen změnu počasí na pro odchyty výhodnější, počkejme tedy, jak úspěšná sezóna na sedle dopadne. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (2, tah pěvušek vrcholil začátkem října,nyní dotahují poslední ptáci), králíček obecný (3; tah králíčků na přelomu října a listopadu obvykle výrazně ochabne), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (17), sýkora uhelníček (2). Celkem 29 ptáků 5 druhů.

Nulová noc (noc 5./6.11.2015). Této noci panoval na sedle bohužel ještě větší klid než předchozí noci. Bylo zcela jasno, vítr přetrvával severovýchodní až východní a za celou noc jsme nezahlédli jediného ptáka...takže jsme mohli pozorovat leda tak krásně rozsvícené hvězdné nebe. Odchycení ptáci: 0.

Nic netáhne, nic se nechytý (den, 5.11.2015). Přes den přetrvávala na obloze vysoká a řídká oblačnost, bylo skoro jasno. Vítr se točil mezi severním, severovýchodním a východním a dosahoval rychlosti okolo 4 m/s. Tah neprobíhal prakticky žádný, za celé dopoledne jsme pozorovali maximálně dvacet ptáků. A tak platilo Frantovo oblíbené: „Když nic netáhne, nemá se co chytit.“ Odchycení ptáci: pěvuška modrá (1), králíček obecný (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (3). Celkem 7 ptáků 5 druhů.

Severák bez ptáků (noc 4./5.11.2015). Noc nad sedlem byla jasná a až kolem půlnoci se začala tvořit vysoká a velmi řídká oblačnost. Zároveň bohužel foukal severní vítr, takže ptáků na tahu jsme moc nepozorovali – celkem dva kalouse a pár menších pěvců ve velké výšce. Zkrátka byl až příliš velký klid. Odchycení ptáci: kalous ušatý (1, letošní dvaačtyřicátý).

Slunný den se sýkorami a králíčky (den, 4.11.2015). Přes den jsme si na sedle užívali babího léta, bylo nádherně jasno, nebývale teplo a foukal mírný jižní vítr okolo 1 m/s. Tah byl mnohem slabší než předchozí dny a trval asi jen dvě hodiny po rozbřesku. Protáhlo pár desítek pěnkav, zvonků, hýlů, čížků, kvíčal a sýkor koňader a modřinek. Ze zajímavějších druhů prolétlo nad sedlem hejno čtrnácti kormoránů. Odchycení ptáci: střízlík obecný (1), králíček obecný (13), červenka obecná (1), sýkora koňadra (27), sýkora modřinka (23), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (3, letos celkem slušných 30 ex.), pěnkava obecná (2, letos zatím pouhých 31 ex.!), pěnkava jikavec (1, teprve devatenáctý letošní). Celkem 74 ptáků 9 druhů.

Sluky - jistota závěru tahu (noc 3./4.11.2015). V noci foukal na sedle jižní vítr mezi 4 a 5 m/s a obloha byla zcela jasná. Tah ptáků byl zcela minimální a jen občas se ve světle objevil příležitostný skřivan, červenka nebo kalous. Z večera protáhlo hejno dvanácti hus. Odchycení ptáci: sluka lesní (6), kalous ušatý (1), skřivan polní (2), červenka obecná (2; jestlipak ještě přijde nějaká červenková noc?), kos černý (2), drozd kvíčala (1, letošní čtrnáctá). Celkem 14 ptáků 6 druhů.

Slušný tah s prémiovým ohnivákem (den 3.11.2015). Celý den bylo na sedle jasno a jižní vítr zesílil opět až na 5 m/s. Tah ptáků byl obdobný jako včera i v podobném druhovém složení, ale tentokrát trval zhruba jen do deseti hodin dopoledne. Z dravců byl dnes pozorován pouze jestřáb lesní. Odchycení ptáci: špaček obecný (5), králíček obecný (22), králíček ohnivý (1, první listopadový na sedle vůbec), červenka obecná (2), kos černý (4), drozd kvíčala (1, letošní třináctý), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (7), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (1, teprve osmnáctý letošní), zvonek zelený (1, letos sedmý), čížek lesní (1), čečetka tmavá (2, čtvrtá a pátá letošní), strnad obecný (1, letos zatím šestý), strnad rákosní (3, letos celkem sedm ptáků). Celkem 59 ptáků 16 druhů.

Stá sluka a kopec kalousů navrch (noc 2./3.11.2015). Včerejší noc na sedle byla opět zcela jasná a foukal jižní vítr mezi 1 a 3 m/s. Od večera se nad sedlem ukazovali lovící kalousi a najednou jich bylo pozorováno až šest. Z ostatních ptáků byla pozorována občasná červenka nebo skřivan, ale žádný výrazný tah se neodehrával. V síti uvázla jediná sluka, a to symbolicky stá pro tuto sezonu. Z večera bylo pozorováno při přeletu hejno asi padesáti čírek obecných. Odchycení ptáci: sluka lesní (1), kalous ušatý (11, rekordní noc - nejvíce dosud bylo 10 kalousů, kroužkovaných 27.10.2014), skřivan polní (1), červenka obecná (1), kos černý (1), drozd kvíčala (1, letos dvanáctá). Celkem 16 ptáků 6 druhů.

Návrat silného tahu (den 2.11.2015). Počasí z noci přetrvávalo i přes den, pouze se lehce zmírnil vítr (asi na 3 m/s). Od rána se nad sedlem odehrával velmi výrazný tah. Tentokrát převažovali z pěnkavovitých ptáků stehlíci, čížci a jikavci, z ostatních sýkory koňadry a drozdi kvíčaly. Během dne se nad sjezdovkami ukázalo několik zajímavých dravčích migrantů. Zaznamenali jsme motáky pochopa i pilicha, jestřába lesního, sokola stěhovavého i orlovce říčního. Odchycení ptáci: králíček obecný (10; tah poměrně brzy ustal, ale možná ještě dojde k jeho oživení), červenka obecná (1), sýkora koňadra (40), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (1), pěnkava jikavec (1, letos teprve sedmnáctá), hýl obecný (1), stehlík obecný (1, letošní jedenáctý), čížek lesní (2). Celkem 62 ptáků 9 druhů.

Další větrná noc (noc 1/2.11.2015). Celou noc byla nad sedlem zcela jasná obloha a svítil měsíc. K tomu foukal poměrně silný jižní vítr (5-6 m/s). Takové podmínky vyhovovaly pouze odchytu sluk, což se posléze i potvrdilo. Z ostatních ptáků se u sjezdovky ukázal pouze kalous, jinak bylo zcela mrtvo a nelétali ani můry a netopýři. Odchycení ptáci: sluka lesní (3, do letošní stovky chybí už jen jediný pták!), rehek domácí (1), drozd zpěvný (2). Celkem 6 ptáků 3 druhů.

Návrat vichru (den 1.11.2015). Obloha je po ránu jasná a funí nesmyslně silný ledový jižní vítr. Meteostanice ukazuje až 6,5 m/s. I přesto je vidět občasný fógl snažící se probít přes sedlo k jihu. Reflektor se vypíná zhruba v 5:45 a v šest už jsou roztaženy všechny sítě. Následující dlouhé hodiny se nic nechytá kromě občasného králíčka nebo čížka. Jako první jsme po ránu vytáhli sluku ze „čtverce“ sítí nahoře na sjezdovce. Dvě předchozí noci jsme zkoušeli pouštět kulíška a sýce u sítě natažené v místech dřívějšího odchytu sýců. Výsledek nula. Všechny sítě skasány v 10:30. Odchycení ptáci: sluka lesní (1, devadesátá šestá sluka roku a celkově teprve druhá sluka, chycená ve dne), králíček obecný (2), sýkora uhelníček (2), čížek lesní (4). Celkem 9 ptáků 4 druhů.

Jediný pták za celou noc (noc 31.10./1.11.2015). Něco před pátou roztahujeme sítě kolem reflektoru. Obloha je jasná a funí čerstvý JZ vítr (4 m/s). Už těsně po páté začínáme svítit a pouštíme noční mix hlasů. Před sedmou chytá Petr do podběráku špačka, který sedl na reflektor. O hodinu později ho při kontrole opět tahám ze sítě, kam ho zahnal útočící kalous. Zachráněný špaček se stal jediným ptákem chyceným po celou noc (až do 6:00). Jinak byla noc úplně mrtvá, jasná, s postupně stále sílícím větrem. Ráno v šest funí téměř 6 m/s. Ještě zhruba do půlnoci byl ve světle vidět nějaký opeřenec (3-4 ex.) a při lovu byli pozorováni naši dva kalousi. Pak už nic. Odchycení ptáci: špaček obecný (1).

Další silný tah (den, 31.10.2015). Od rozbřesku se nad sedlem rozběhl silný tah; přeletovaly ve velkých počtech koňadry (naštěstí vysoko nad stromy, do sítí vlétlo jediné hejnko), dále hýli, stehlíci, pěnkavy, dlasci, lindušky luční, brávníci, cvrčaly. Objevili se také dravci - několik motáků pilichů, krahujci. káně lesní a velmi nízko letící hejno 30 hus polních. Tah ustal kolem 11 hodiny. Odchycení ptáci: krahujec obecný (1, letošní desátý), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (10), špaček obecný (1), králíček obecný (15), červenka obecná (18), kos černý (1), sýkora koňadra (41), sýkora modřinka (10), sýkora uhelníček (2), brhlík lesní (1, třetí letošní a jedenáctý celkem), šoupálek dlouhoprstý (4), hýl obecný (2), zvonohlík zahradní (1, třetí letošní a celkově třicátý), čečetka tmavá (1). Celkem 109 ptáků 15 druhů.

Hýl obecný - samec.

Hýl obecný - samice.

Čečetka - zřejmě zimní.

Zvonohlík zahradní.

Vyjasnění (noc, 30./31.10.2015). Nakonec proběhla noc na sedle v klidu a nezbývá než doplnit stručnou statistiku. Odchycení ptáci: sluka lesní (3, celkem letos 95 sluk), kalous ušatý (2, celkem letos 20 kalousů), skřivan polní (1), střízlík obecný (1), červenka obecná (11). Celkem 18 ptáků 5 druhů.

Portrét kalouse ušatého.

Skřivan polní.

Křídlo skřivana polního.

Sluka lesní.

Sluka lesní - detail.

Křídlo sluky lesní.

  • Přímý přenos pro dnes končí, na sedle je klid - souhrnné informace čekejte zítra odpoledne.
  • (22:27) Na sjezdovce už loví nejméně dva kalousi. Opět byla poškozená síť - slukovka, kterou prošlo nějaké velké zvíře.
  • (21:26) Chytily se dvě červenky, vyjasnilo se, uklidnil se vítr, svítí měsíc. Kalous se právě vrátil na kraj sjezdovky, jinak klid.
  • (20:11) Začalo foukat od severu, do 3 m/s, zespod se valí mlha a dírami v mlze jsou vidět hvězdy, takže ptáci budou nejspíše lítat nad tím; chytila se další červenka a jeden střízlík; kalous sedí nad sítěmi na hraně sjezdovky a čeká, co mu vyletí do světla.
  • (19:28) Dva ze tří členů pospávají v očekávání lepší noci, ve světle reflektoru prohnal kalous červenku, jinak je klid.
  • (19:07) Přibyly tři červenky, jinak klid, sem tam přeletí pták ve výšce.
  • (18:18) Inverze a mlhy se valí pryč, na sedle se nejprve udělala pod mlhou díra a už se vyjasňuje. V sítích zatím uvízly dvě sluky lesní.

Táhnou králíčci (den, 30.10.2015). Českou republiku zalila inverze mimo východu a nejvyšších vrcholků. V Polsku ale inverze nebyla a tah ptáci přece jen táhli do mlhy na sedle. Hlavními druhy byli králíčci obecní a sýkory uhelníčci. Tah běžel ještě krátce po poledni; mezi odchycenými králíčky se objevili také dva retrapi - jeden polský a jeden se starším českým kroužkem. Odchycení ptáci: střízlík obecný (6, počet letos odchycených střízlíků se nenápadně šplhá ke dvěma stovkám), pěvuška modrá (2), králíček obecný (55), červenka obecná (7), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (8), sýkora uhelníček (24, v podhůří běží výrazný pohyb už asi týden). Celkem 104 ptáků 8 druhů.

Sýkora uhelníček.

Noc jako za starých časů (noc, 29./30.10.2015). V začátcích odchytů na sedle jsme si zvykli, že na ptáky se musí čekat. Obvykle se po setmění nic nechytalo a často začal tah až po půlnoci. Později se ukázalo, že je všechno občas jinak a že tomu vlastně ještě moc nerozumíme. Tato noc se ale vyvíjela tak trochu po staru. Večer Luboše Doupala a Roberta Doležala doplnil na sedle Petr Podzemný. V noci se na sedle válela mlha, ale až do 1 hodiny byl klid. Teprve pak přišla vlna červenek a králíčků obecných, která pokračovala i po rozednění. Odchycení ptáci: sluka lesní (7, celkem tedy letos již 92 sluk), skřivan polní (1, celkem letos 71 skřivanů), střízlík obecný (1), budníček menší (1, v úspěšné sezóně budníček menší č. 210!), králíček obecný (7), červenka obecná (69), kos černý (1), drozd zpěvný (2). Celkem 89 ptáků 8 druhů.

Mlha a jižní vichr na sedle (den 29.10.2015). Odchycení ptáci: linduška luční (2), střízlík obecný (1), špaček obecný (11), králíček obecný (2), červenka obecná (2), kos černý (2), drozd zpěvný (3), sýkora modřinka (2), mlynařík dlouhoocasý (9, celkem letos už 21 mlynaříků), šoupálek dlouhoprstý (2), pěnkava obecná (4), pěnkava jikavec (1), čížek lesní (5), strnad obecný, strnad rákosní (1, letos čtvrtý). Celkem 48 ptáků 15 druhů.

Chytání bez červenek (noc 28./29.10.2015). Noci na sedle teď sice nejsou prázdné, ale tisíce a tisíce červenek jsou pryč - nebo ještě čekají na další cestu. Na sedle se tak chytají směsi několika dalších "pozdněříjnových" druhů. Odchycení ptáci: bekasina otavní (1, první letošní a celkově čtrnáctá), slučka malá (1, třetí letošní apátá celkově), sluka lesní (7, celkem letos 85 sluk), kalous ušatý (letos již sedmadvacátý), špaček obecný (3), červenka obecná (2), rehek domácí (1), kos černý (4), drozd zpěvný (5), drozd kvíčala (1, letošní jedenáctý). Celkem 26 ptáků 10 druhů.

Zrnožravci v sítích (den 28.10.2015). Jožku Chytila vystřídal na sedle Luboš Doupal za stálého jižního větru. A ten přinesl nejen výrazný tah, ale také velmi pestré odchyty pěnkavovitých ptáků. 24 kroužkovaných druhů představuje třetí druhově nejpestřejší odchyt tohoto roku - nejzajímavější srpnové odchyty přinesly jen o jeden až dva druhy navíc! Odchycení ptáci: krahujec obecný (1, letošní devátý), linduška luční (1, letos teprve čtyřiadvacátá), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (2), špaček obecný (7), králíček obecný (31), červenka obecná (8), rehek domácí (1), kos černý (4), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (7), sýkora uhelníček (2), šoupálek dlouhoprstý (2), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (8), dlask tlustozobý (1, druhý letošní), hýl obecný (1), zvonohlík zahradní (2, druhý a třetí letošní), stehlík obecný (5, letos celkem 10 ex.), zvonek zelený (2, letos pátý a šestý), konopka obecná (1, první letošní a celkově desátá - přitom konopka je pravděpodobně druhým nejpočetněji protahujícím denním druhem po pěnkavě!), čížek lesní (8), strnad obecný (1, letos třetí). Celkem 106 ptáků 24 druhů.

Obyčejné rarity (noc 27./28.10.2015). Při odchytech občas uvízne v sítích na tahu pták, který by nás v nížině buď ani nepřekvapil nebo minimálně nejde o nějakou raritu - ale na sedle v hřebeni Jeseníků v 1013 m n. m. to vidíte jinak. V noci před svátečním dnem tak skončila v síti další čírka obecná a slučka malá! Oba druhy jsem před začátkem odchytů na hřebeni Jeseníků nečekali, ale ono toho bylo asi o hodně více, co jsme nečekali. A před námi je posledních 10 dnů odchytů. Odchycení ptáci: čírka obecná (1, třetí letošní a celkem šestá; z kachen se jinak zatím podařilo odchytit jen jednu kachnu divokou, na nočním přeletu byli pozorováni i poláci a morčáci), slučka malá (1, druhá letošní a celkově čtvrtá), sluka lesní (5, letos tak už 78 sluk), špaček obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (25), rehek domácí (4), kos černý (12, probíhá výrazný tah v nížině jen obtížně zachytitelný, za čtyři noci a čzyři dny bylo kroužkováno 81 kosů), drozd kvíčala (1, desátá letošní kvíčala), drozd cvrčala (1, jedenáctá letošní cvrčala). Celkem 52 ptáků 10 druhů.

Při západu slunce začíná druhá kroužkovatelská směna.

Všem birdwatcherům dobře známý Robert "Dodin" Doležal při kroužkování svého historicky prvního ptáka.

Den 27.10. Ráno se obloha zatáhla a vydržela zatažená celé dopoledne. Zároveň vál jižní vítr rychlostí okolo 3 m/s. Nad sedlem se dnes opět ukázala úplná „tahová dálnice“. Protahovaly tisíce pěnkavovitých ptáků (hlavně jikavců, čížků, zvonků, konopek a stehlíků), stovky drozdů a špačků a desítky sýkor a lindušek. Ptáci však letěli ve větší výšce a sítě přeletovali. Ozvalo se i několik severských hýlů „trumpeťáků“. Od sítí na sluky se podařilo vyplašit dvě sedící bekasiny otavní, které zde zřejmě odpočívaly po nočním tahu, bohužel se ani jedna nechytila. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (5), špaček obecný (3), králíček obecný (4), červenka obecná (3), kos černý (1), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (2), stehlík obecný (1, pátý letošní), zvonek zelený (1, čtvrtý letošní), čížek lesní (3), strnad obecný (1, druhý letošní). Celkem 29 ptáků 14 druhů.

Noc 26/27.10. V noci nad sedlem vál mírný jižní vítr a převládala jasná nebo polojasná obloha. Tah pěvců byl jen velmi slabý a občas se ve světle ukázala nějaká červenka nebo skřivan. Těchto pár nočních letců doprovázelo několik kalousů, kteří nad sedlem proletovali až do brzkých ranních hodin. Zároveň tudy protáhlo několik kachen a husí. Nejvíce ptáků se chytilo až těsně nad ránem, nejvýraznější byl zejména rozlet kosů. Zajímavostí byl také další letošní zahraniční retrap a sice mladá červenka s polským kroužkem. Odchycení ptáci: sluka lesní (7, letos už 73 sluk), kalous ušatý (3, letos zatím 26 kalousů), skřivan polní (3, letos zatím rovných 70 skřivanů), střízlík obecný (1), králíček obecný (15), červenka obecná (76), rehek domácí (9), kos černý (48, zřejmě nejlepší odchyt vůbec), drozd zpěvný (7), drozd cvrčala (1, letošní desátá), strnad obecný (1, první letošní), strnad rákosní (2, druhý a třetí letošní). Celkem 173 ptáků 12 druhů.

Den 26.10. Ráno se v sedle válely zbytky noční mlhy a lehce mrholilo. Mlha i oblačnost se však během dopoledne rozpustila a zbytek dne svítilo slunce na zcela modré obloze. Tah ptáků ale stále neprobíhal a ve vzduchu nebyli vidět vůbec žádní protahující ptáci. Tomu odpovídá i velmi slabý odchyt. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (3), králíček obecný (8), červenka obecná (8), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1), drozd cvrčala (1, letos devátá), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (2), šoupálek dlouhoprstý (3, celkem letos 19 ptáků). Celkem 31 ptáků 11 druhů.

Noc 25/26.10. Většinu noci panovaly na sedle ideální podmínky pro tah a pro odchyt. Oblačnost byla velmi nízká a perfektně zakrývala svítící měsíc. Občas spadla dokonce až na zem a k tomu bylo téměř úplné bezvětří. Přes to všechno nebyli ve vzduchu vidět vůbec žádní ptáci a odchyt byl jen velmi slabý. Je ovšem možné, že ptáci protahovali nad vrstvou nízké oblačnosti. Zajímavé je, že ve velkých počtech táhli noční motýli, zejména blýskavky mramorované, a ráno jich u světla seděly stovky. Odchycení ptáci: sluka lesní (1, letošní 66. pták), skřivan polní (1), králíček obecný (2), červenka obecná (28), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (2, letos zatím 8 ptáků), drozd cvrčala (2, letos celkem také 8 ptáků). Celkem 40 ptáků 9 druhů.

Velmi silný tah a pestrý odchyt (den 25.10.2015). Mlha z noci se ráno hned nerozpustila a pouze se lehce trhala. Nakonec halila sedlo až do brzkých odpoledních hodin. Z noci přetrvával i silný jižní vítr. Již od úsvitu se nad sedlem odehrával velmi silný tah zejména pěnkavovitých ptáků a drozdů. Prolétly až desetitisíce jikavců a tisíce čížků, zvonků a kvíčal. K nim se po stovkách přidaly lindušky, dlasci, brávníci a cvrčaly. Na odchytech se projevil spíše jen tah králíčků a pěvušek. Pěnkavovití ptáci, jak už to na sedle bývá, sítě přeletovali. Během dopoledne přes sedlo proletěla i jedna káně rousná a odpoledne se u sítí ukázal jestřáb lesní. Odchycení ptáci: krahujec obecný (1, letos osmý), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (38, letos už tak přes sedm set pěvušek), špaček obecný (1, teprve osmnáctý letošní), pěnice černohlavá (1; nejpozdnější pták na sedle byl 10.11.2014), králíček obecný (35), červenka obecná (28, pokračující tah v rekordním roku na rekordní druh - letos bylo odchyceno již téměř 6500 červenek, předtím bylo maximum 5968 v roce 2013), rehek domácí (2), kos černý (11, letos zatím maximum), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (2, letos celkem 16 ptáků), pěnkava obecná (1, teprve osmnáctá), pěnkava jikavec (3, celkem letos zatím pět), stehlík obecný (1, letos čtvrtý), zvonek zelený (1, letos teprve třetí), čížek lesní (3). Celkem 135 ptáků 18 druhů.

Noc 24./25.10.2015 předběžně. Dnes je sice úplně jasno, ale naprosto proti očekávání se chytá jedna sluka za druhou, už před 23 hodinou jich bylo 13! Dále táhnou hodně špačci a skřivani, přesto, že je úplně jasno a svítí měsíc! Doplnění: Zpočátku jasná noc se zahalila do mlhy a postupně se začal zvedat vítr, který nakonec zesílil až na 5 m/s, v nárazech až na 14 m/s. Po půlnoci byl již natolik silný, že viditelný tah ptáků zcela ustal. Po jedenácté hodině se chytilo ještě dalších devět sluk. Tato noc byla tedy prozatím tento rok na sluky nejhojnější. Odchycení ptáci: sluka lesní (22, zatím nejlepší noc na sluky vůbec; celkový počet odchycených sluk na sedle je tak 416 ptáků), skřivan polní (4, letos celkem 66 ptáků), špaček obecný (2), červenka obecná (6), rehek domácí (2), kos černý (2), drozd zpěvný (7), drozd kvíčala (1, letos teprve šestá). Celkem 46 ptáků 8 druhů.

Silný tah pěnkavovitých a drozdů, slabý odchyt ostatních druhů. Den 24.10.2015. Od úsvitu probíhal intenzivní tah pěnkavovitých ptáků (tisíce jikavců, zvonků a čížků, stovky stehlíků, pěnkav a konopek, desítky dlasků, jednotliví hýli obecní) a také drozdů - několik set kvíčal a minimálně desítky brávníků. U stanice se objevil také kos horský. Dále táhly sýkory koňadry (desítky až sta) a modřinky (desítky). Asi nejzajímavějším pozorováním bylo hejnko vrabců polních se dvěma vrabci domácími, tedy druhem, u kterého zcela chybějí jakékoliv údaje o vzdálenějších přesunech! Odchycení ptáci: červenka obecná (6), rehek domácí (1), střízlík obecný (2), šoupálek dlouhoprstý (1), králíček obecný (15), králíček ohnivý (1), budníček menší (1), pěvuška modrá (3), sýkora koňadra (19), sýkora modřinka (13), sýkora uhelníček (2). Celkem 64 ptáků 11 druhů.

Velkým překvapením bylo smíšené hejnko vrabců polních a vrabců domácích, u kterých prakticky chybí evidence o vzdálenějších přeletech. Na Červenohorském sedle jde však už o třetí pozorování tohoto druhu, ostatní dvě jsou ze zhruba stejného období (konec října) z předchozích let.

Prázdno. Noc 23./24.10.2015. Nad sedlem se vyjasnilo a vál severní vítr, navíc vyšel měsíc - a najednou, po několikadenním maratonu, kdy bylo velmi rušno, se mohla osádka stanice trochu vyspat. Tah zcela ustal, za celou noc jsme v kuželu světla pozorovali jedinou proletující červenku, kterou navíc ulovil kalous, který celou noc hladově čekal na okraji lesa a asi vzpomínal na bohaté úlovky z předešlých nocí. Jakýsi neviditelný tah přece asi jen běžel, protože se nakonec podařilo odchytit 12 ptáků dvou druhů: červenka obecná (11) a střízlík obecný (1).

Konjunkce Venuše, Jupiteru a Marsu na východním obzoru spolu společně s částí odchytového stanoviště u světelných sítí.

Slabší tah. Den 23.10.2015. Od úsvitu bylo nad sedlem zataženo, ale oblačnost se během dne rozpouštěla až se odpoledne zcela vyjasnilo. Během celého dne probíhal slabší tah pěnkavovitých ptáků (stovky čížků, zvonků, stehlíků, konopek a jikavců) a sýkor (desítky koňader). Několikrát prolétlo menší hejnko holubů hřivnáčů. Zpestřením dopoledne bylo delší pozorování lovícího páru sokolů stěhovavých, kteří byli opakovaně atakováni krahujcem. Odchycení ptáci: králíček obecný (34), králíček ohnivý (2), červenka obecná (12), střízlík obecný (5), sýkora koňadra (7), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), pěnice černohlavá (1), pěvuška modrá (1), drozd zpěvný (1), skřivan polní (1). Celkem 67 ptáků 11 druhů.

Díky zaměření výzkumu na pokrytí celé tahové sezóny některých cílových druhů se daří podchytit i velmi pozdní tah králíčků ohnivých. K jejich zachycení je nutné využití hlasové reprodukce. Na fotce (vpravo) zřejmě jeden z posledních letošních jedinců spolu s králíčkem obecným (pták vlevo), jejichž tah nyní zřejmě vrcholí.

Noc 22/23.10.2015. V pozdním odpoledni probíhal na sedle i pod ním silný tah králíčků, lindušek a pěnkavovitých ptáků, což bývá obvykle předzvěstí dobré noci, stejně tak jako otočení větru na jihozápadní v průběhu dne. Již před rozsvícením reflektoru se do slukovek a sítí s většími oky nachytalo několik skřivanů a drozdů - očekává se tedy možnost silnějšího tahu skřivanů a drozdů. DOPLNĚNÍ: Noc byla nakonec slabě mlhavá s drobným, občas intenzivnějším mžením a jižním větrem, ve kterém skutečně probíhal velmi silný tah skřivanů, kteří ale většinou protahovali ve výšce a až ve druhé polovině noci si někteří sedali v okolí sítí před světlem přilákáni hlasovou reprodukcí; odchytit se jich však podařilo jen zlomek. Jinak tomu bylo u červenek - těch opět táhlo velké množství (tisíce až desítky tisíc) a chytaly se hojně. Zlom nastal kolem čtvrté hodiny ranní, kdy se otočil vítr na severovýchodní a viditelný tah prakticky ustal. Odchycení ptáci: červenka obecná (366) a k tomu jedna s italským kroužkem, skřivan polní (13), drozd zpěvný (5), drozd cvrčala (1), drozd kvíčala (1), kos černý (1), špaček obecný (1), rehek domácí (10), střízlík obecný (5), králíček obecný (3), budníček menší (3), zvonek zelený (1 - chycen ve 3 hodiny v noci v husté mlze!!!), sluka lesní (2). Celkem 412 ptáků 13 druhů.

Dostupná literatura hovoří o absenci znaků mezi mladými a starými skřivany polními. Srovnáním barevné a vzorové variability většího množství jedinců jsme zřejmě na stopě: zbarvení temene hlavy by mohlo být dobrým znakem. Převažujícím typem (dle nás letošní ptáci - na fotce horní jedinec) je nápadné tmavé šupinkování temene hlavy. Naopak rozpité podélné skvrny mají zřejmě dospělí ptáci (na fotce dole).

Největším překvapením této noci byl odchyt zvonka zeleného, který patří ke striktně denním migrantům. Pták byl odchycen za husté mlhy ve 3 hodiny v noci. Šlo opravdu o táhnoucího jedince či pouze o ptáka náhodně probuzeného někde v dohledu světelného reflektoru?

Sílí tah králíčků. Den 22.10.2015. Vzhledem k silnému tahu a intenzivnímu odchytu na sklonku noci a díky nasazení kroužkovatelů při zpracování ptáků byly denní sítě exponovány jen v nekompletní sestavě. Přes zdání absence silnějšího tahu se ukázalo, že tomu tak úplně není - okamžitě po spuštění hlasové reprodukce se začali intenzivně chytat králíčci, méně také pěvušky. Pěnkavovitých ptáků táhlo dopoledne jen minimální množství. Odchycení ptáci: králíček obecný (51), pěvuška modrá (15), pěnice černohlavá (2), sýkora uhelníček (2), sýkora lužní (2), sýkora koňadra (12), střízlík obecný (2), drozd zpěvný (2), rehek domácí (4), červenka obecná (6), linduška luční (1 - chycena v podvečer). Celkem 99 ptáků 11 druhů.

Noc 21./22.10.2015. Díky ideálním podmínkám (slabý vítr, mlha), se rozjíždí další noc, která nebude prázdná - v sítích se již před osmou večerní objevila první sluka, drozdi a červenky. Doplnění: Hned v prvních hodinách této noci se sice mlha zvedla lehce nad sedlo, ale odchytům to nijak neuškodilo. Probíhal velmi intenzivní tah červenek (opět musely během noci protáhnout desítky tisíc ptáků), s mnohem menší intenzitou táhli drozdi, ve druhé půlce noci se přidali intenzivně střízlíci a rehkové domácí. Se zvýšenou koncentrací potencionální kořisti se na lokalitu stahují i predátoři: k radosti kroužkovatelů táhnoucí sovy (zatím hlavně kalousi ušatí), k mnohem menší radosti se však během noci opakovaně objevila liška, která mimo jiné napáchala škody na nově instalovaných sítích. Odchycení ptáci: červenka obecná (614), střízlík obecný (30), drozd zpěvný (12), drozd kvíčala (2), drozd cvrčala (1), kos černý (2), rehek domácí (11), sluka lesní (1), budníček větší (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), kalous ušatý (3). Celkem 679 ex. 12 druhů.

Srovnání ornamentace křídla mladého (vlevo) a starého střízlíka obecného. Patrný je zejména větší počet skvrn na vnějším praporu ručních letek u dospělého ptáka.

Abnormálně vybarvená červenka obecná.

Tři druhy drozdů odchycených během nočního tahu.

Dušičkové počasí, ptáci téměř netáhnou. Den 21.10.2015. K soustavné mlze, trvající už od noci se dopoledne ještě přidalo drobné mrholení, navíc prakticky ustal vítr, takže ptáci prakticky netáhli, snad s výjimkou králíčků. V tomto dušičkovém počasí se v nížinách objevují na tahu zastavené severské druhy, jako potáplice, morčáci prostřední, potápky žlutorohé a jiné severské vzácnosti, na horách se však nikomu zdržovat zjevně nechce... Odchycení ptáci: drozd zpěvný (4, nejspíše však v noci zastavení ptáci chycení při ranním rozletu), králíček obecný (11), pěnice černohlavá (2, díky reprodukci jejího hlasu ve standardním mixu vytvořeném pro toto období můžeme stále ještě sledovat doznívající tah), červenka obecná (16, opět zřejmě spíše ptáci z ranního rozletu, než na přímém tahu), střízlík obecný (7). Celkem 40 jedinců pěti druhů.

Zajímavý povětrnostní úkaz, kdy se na sedlo během rána valí mlha od severu (vpravo) i od jihu (vlevo).

Další červenková noc, tentokrát s příznakem blížící se zimy a s pozdravem z Ruska (noc 20./21.10.2015). Na sedle bylo od odpoledne mlhavo a vál jen slabý severní vítr. Kolem západu slunce přišly slabé přeháňky, které se postupně změnily na sněžení, teplota však stála na nule a sníh okamžitě tál. Počasí se naštěstí umoudřilo a sněhové přeháňky odezněly a dalo se chytat v plném rozsahu exponovaných nočních sítí. Tah běžel ostatně už během sněžení - kromě proletujících červenek, při čekání na zlepšení počasí a možnost roztažení sítí ve světle rozsvíceného reflektoru jsme pozorovali, jak v hustých vločkách zakroužila sluka a šikovně se strefila do vyvěšené sítě tak, že v ní díky své váze uvízla! Po skončení sněhových přeháněk se noční tah (opět zejména červenek, ale i drozdů) rozjel naplno a nakonec se podařilo do rána kroužkovat 311 ptáků 10 druhů: červenka obecná (286, kolem čtvrté hodiny ranní uvízl v síti pták s kroužkem MOSKVA, těšíme se na detaily kroužkování), drozd zpěvný (12), kos černý (2), střízlík obecný (3), budníček menší (1), skřivan polní (1), rehek domácí (1), králíček ohnivý (1), pěnice černohlavá), sluka lesní (3, jedna ve slukovce, 2 ve světelných sítích na pěvce!).

Velký počet odchycených jedinců červenky obecné umožňuje kroužkovatelům poodhalit některé záludnosti v určování stáří. Tomuto letošnímu ptákovi zcela chybí okrové skvrny na velkých krovkách, typické pro mladé ptáky, jeho věk však bezpečně prozrazují zašpičatělá rýdovací pera.

Táhnou pěvušky, králíčci a uhelníčci a první trumpeťák (den 20.10.2015). Většinu dopoledne bylo sedlo stále zahaleno v mlze, ze které se ozývaly hlasy protahujících uhelníčků, pěvušek a králíčků, ostatní ptáci se prakticky neobjevily ani po zvednutí mlhy. Pokusnou přehrávkou hlasu se podařilo do sítě nalákat letošního prvního hýla s typickým dialektem odkazujícím na jeho původ daleko na severovýchodě, kterému se v místním žargonu říká "trumpeťák". Tito ptáci se u nás objevují nejdřívě právě ke konci října, zejména však v listopadu, a narozdíl od našich hýlů spolehlivě reagují na přehrávku jejich hlasu a dají se takto chytat i ve větších počtech. Uvidíme, zda se jich v příštích dnech objeví více. Odchycení ptáci: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (13), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (17), červenka obecná (9), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (21), šoupálek dlouhoprstý (2), pěnkava obecná (1), hýl obecný (1). Celkem 73 ptáků 13 druhů.

Noc se slibným začátkem, ale rychlým koncem (noc 19./20.10.2015). Už od odpoledne bylo sedlo zahalené v mracích, takže jsme očekávali další možnost početnějších odchytů. Zpočátku se ve velmi husté mlze začala objevovat menší i větší hejna špačků a ozývali se táhnoucí drozdi, několik prvně odchycených ptáků ukazovalo na zcela jinou situaci stran druhového složení, než během noci předešlé. Bohužel severní vítr velmi rychle zesílil k 6 m/s s nárazy až kolem 14 m/s a při těchto intenzitách za současné mlhy již ptáci přestávají zřejmě táhnout - minimálně z naprosté absence vizuálních pozorování či odchytů tak usuzujeme. Menší počet ptáků se ve světle objevil až těsně před rozedněním. Odchycení ptáci: skřivan polní (1), střízlík obecný (3), špaček obecný (4, první noční letos), budníček menší (2), červenka obecná (22), drozd zpěvný (6), drozd cvrčala (1). Celkem 39 ptáků 7 druhů.

Nastupuje tah cvrčal.

Typické zbarvení spodních křídelních krovek (viz anglický název Redwing).

Cvrčaly pomalu střídají drozdy zpěvné.

Jistotou nočního tahu závěru podzimu jsou špačci obecní.

První červenka noci 19./20.10.

Silný noční tah červenek provázejí táhnoucí sovy.

Poznámka - před poslední tahovou vlnou. Letošní nepřerušená aktivita na sedle vynesla po dvou měsících překročení magické hranice 10 000 kroužkovaných ptáků. Při této akci nejde ovšem o samoúčelné hromadění počtů, ale o co nejpřesnější vzorkování tahu, u vybraných druhů pak dalších sledovaných ukazatelů. Před námi je poslední necelý měsíc, který přináší poslední a často velmi silnou tahovou vlnu. V maximu tahu jsou červenky obecné, ale ještě je několik druhů jejichž tah teprve vrcholit bude - nejzajímavější je samozřejmě sluka lesní, mimo to se na cestu vydají všichni drozdi a kosi černí, strnadi rákosní, králíčci obecní a sibiřští hýli obecní, zvaní "trumpeťáci". Tento tah také přináší nečekaná pozorování, ať už jsou to sibiřské rarity nebo třeba táhnoucí vrabci domácí. Uvidíme, co nás čeká letos.

Rekonvalescence. Den 19.10.2015. Vzhledem k obrovskému nasazení celého týmu v průběhu celé noci a časného rána byly sítě již za úsvitu vyvěšeny a po náležitém zpracování vzorku ptáků odchycených na sklonku noci věnovali kroužkovatelé čas zejména odpočinku v očekávání možnosti příchodu dalších podobných nocí. Nepřišlo se zřejmě o příliš - nad sedlem panovala celý den silná mlha, vítr se otočil na severní a zesílil, takže ptáci zřejmě prakticky netáhli, s výjimkou králíčků obecných, kteří se z okolních smrčin ozývali už od úsvitu.

Přečervenkováno. Noc 18./19.10.2015 - DOPLNĚNÍ. V průběhu noci se vítr téměř zcela uklidnil a obloha se zcela zatáhla. Viditelnost byla sice výborná, po mlze ani památka, ale zcela zatažené nebe zjevně stačilo k tomu, aby světlo výborně fungovalo jako atraktant táhnoucích ptáků. Už kolem 23. hodiny probíhal velmi intenzivní tah ptáků, který se však týkal prakticky výhradně jediného druhu - červenky obecné. Těch muselo přes sedlo protáhnout neskutečné množství, jistě šlo o desítky tisíc ptáků. Až ve druhé půlce noci se výjimečně přidali ojedinělí zástupci několika dalších druhů, zejména rehci domácí. Například skřivani, jichž dvě noci nazad táhlo neskutečné množství, dnes prakticky chyběli. Úžasným zážitkem bylo proletující a hlasitě volající hejno zhruba 30 břehoušů, kteří opsali kruh cca 100 m nad reflektorem a s křikem pokračovali dál ve své cestě na jih. V zápalu práce u sítí se nepodařilo jednoznačně určit, o který ze dvou druhů šlo, kontaktní hlasy břehouše četnoocasého a břehouše rudého jsou navíc docela podobné. Datum nahrává spíše druhé možnosti. Odchycení ptáci: sýc rousný (3, z toho ale 2 zpětné odchyty ptáků kroužkovaných na sedle v letošním roce; celkem letos 20 nových ptáků), kalous ušatý (2, letos zatím rovněž 20 ptáků), skřivan polní (4), střízlík obecný (4), budníček menší (1), červenka obecná (1264 - nejsilnější noc za celou historii, dosavadní maximum bylo 7.10.2011 - 1135 ptáků), rehek domácí (15, pravděpodobně se už rozjíždí hlavní, převážně noční tah), bramborníček černohlavý (1, letos druhý a celkově teprve dvaadvacátý), strnad rákosní (1, první letošní). Celkem 1293 ptáků 9 druhů.

Poslední králíčci ohniví přesouvají tah i do nočních hodin.

Začíná vrchol tahu rehků domácích.

Mladá samice bramborníčka černohlavého.

Kresba křídla samice bramborníčka.

Dobře se rozjíždějící noc. 18./19.10.2015. Vítr se sice otočil na slabý severní, ale nad sedlem se zatahuje a silně táhnou ptáci, zatím hlavně červenky (do 22 hodin je jich zatím odchyceno kolem 80) a také rehci domácí. Během začátku noci lovilo v okolí světla mimo jiné druhy několik jedinců netopýra obrovského, který je největším druhem evropského letouna a zároveň jediným druhem, který se v době podzimní migrace pravidelně živí ptáky. Jde o druh, který se na území ČR zatím nepodařilo odchytit, i když existuje již několik spolehlivých údajů získaných pozorováním v kombinaci s detekcí jeho hlasů pomocí ultrasonického detektoru (nejvíce je jich právě z minulého roku z Červenohorského sedla). I dnes se podařilo udělat dostatečné množství dokumentačních nahrávek echolokace. Snad se jej podaří i odchytit - vzhledem k tomu, že jde o tažný druh, který navíc jinak loví ve velkých výškách, sedlo k tomu skýtá ideální podmínky. Uvidíme, co po slibném rozjezdu ještě tato noc přinese...

Mrazivé ráno. Den 18.10.2015. Během noci spadly teploty pod nulu, sjezdovky se pokryly jinovatkou a díky námraze se ani nepodařilo včas roztáhnout některé denní sítě. Probíhal poměrně silný tah sýkor koňader (stovky ptáků), modřinek (desítky - sta ex.), jikavců (stovky ex.), stehlíků (desítky - stovky ex.), slaběji táhly pěnkavy obecné, uhelníčci, králíčci obecní, budníčci menší, zvonohlíci a konopky, několikrát prolétli jednotliví konipasi bílí, menší hejna holubů hřivnáčů a jednou hejno 12 ex. krkavců. Do jedné z pěvcovek se podařilo z porostu nahnat sluku, která však vypadla dříve, než se k ní kroužkovatelé dostali. Odchycení ptáci: králíček obecný (31), sýkora uhelníček (4), budníček menší (4), červenka obecná (14), rehek domácí (1), sýkora koňadra (28), sýkora modřinka (12), pěvuška modrá (2). Celkem 97 ptáků 8 druhů.

Střídání služeb a další tahová noc. Noc 17./18.10.2015. Již v pátek dorazil na sedlo F. Zicha a k němu se dnes přidali R. Lučan a A. Koukolíková. Sedlo bylo již od odpoledne zahaleno do mlhy, k tomu vál jižní vítr, takže se dalo čekat, že ptáci budou táhnout a chytat se. To se potvrdilo hned po zapnutí světla kolem 19. hodiny. Mlha sice již kolem 21:30 ustoupila a nad sedlem se vyjasnilo do krásné podzimní hvězdnaté noci, ovšem ptáci se chytali i nadále. Narozdíl od předchozí noci jednoznačně dominovaly červenky, těch proletovaly v kuželu světla během noci tisíce, jiné druhy se objevovaly jen naprosto výjimečně. Výjimkou byly 4 sluky lesní a několik kalousů, z nichž se jednoho díky atrapě výra instalované u jedné ze slukovek podařilo odchytit. Odchycení ptáci: červenka obecná (320), střízlík obecný (4), rehek domácí (3), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), kalous ušatý (1). Celkem 330 ptáků 6 druhů.

Ideální podmínky k odchytu trvaly jen prvních pár nočních hodin, červenky se ale chytaly celou noc s prakticky stejnou intenzitou.

Den 17.10.2015. Od rána probíhal intenzivní tah sýkor koňader a modřinek, silně táhly lindušky luční, slabší byl tah pěnkav a čížků. Odchycení ptáci: budníček větší (4), budníček menší (5), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1), pěnice černohlavá (3), červenka obecná (5), cvrčilka zelená (1), králíček obecný (28, střízlík obecný (2), kos černý (1), rákosník proužkovaný (2), pěvuška modrá (2), mlynařík dlouhoocasý (9). Celkem 66 ptáků 14 druhů.

Noc 16./17.10.2015. Mlžná noc s proměnlivým, převážně jižním větrem a mlhou s občasnými slabými dešťovými přeháňkami přinesla jeden z nejintenzivnějších nočních tahů této sezóny. Ve světle reflektoru protahovaly odhadem desetitisíce červenek, skřivanů a drozdů, tisíce budníčků a desítky sluk. Tah probíhal nejintenzivněji mezi 2-3 hodinou a poté od 4:30 do rozednění. Relativně nízký počet odchycených ptáků je mj. důsledkem absence kompletní sestavy sítí. Odchycení ptáci: chřástal polní (1, mladý pták ve špatné kondici), chřástal vodní (1), slučka malá (1, na sjezdovce jich však bylo během noci pozorováno povícero), sluka lesní (4), drozd zpěvný (5), budníček menší (88; rekordní tah zaznamenaný na sedle a poprvé zaznamenaný masivní noční tah), budníček větší (13), červenka obecná (148), rákosník proužkovaný (12), dlask tlustozobý (1), drozd cvrčala (2), pěnice černohlavá (3), skřivan polní (17), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), cvrčilka zelená (5), střízlík obecný (4), rehek zahradní (1). Celkem 313 ptáků 18 druhů.

Letošní jedinec chřástala polního zastižený na velmi pozdním tahu; mladý pták s typicky světlou žlutozelenou duhovkou a tupými úhly na koncích prvních několika ručních letek.


Počty nad touto čarou nejsou prozatím zahrnuty do grafů a tabulek.


Mohutný tah a vlna sýkor (den 16.10.2015). Na hřebeni Jeseníků se rozvalil mrak, což znamenalo mlhu na sjezdovce. Při jižním větru a po deštivém počasí vyrazily na cestu stovky ptáků, hlavně lindušek lučních, k tomu řada kvíčal a špačků, hejnka jikavců a dalších druhů. Tah se přelil přes poledne, i odpoledne pod sedlem protahovaly hejna různých druhů - čížci, konipasi bílí, skřivani polní, lidnušky luční a minimálně jedna linduška rudokrká. Na sedle se ovšem musely sítě postupně stahovat, protože poprvé pořádně táhly a houfně se chytaly koňadry. Odchycení ptáci: linduška luční (4), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (22, oživení tahu), rákosník proužkovaný (1, možná poslední letos; letos se chytilo rekordních 347 ptáků), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1, vůbec nejpozdnější pták, chycený na sedle), budníček menší (2), králíček obecný (19), králíček ohnivý (1, tah se přesune do noci, pozdní ptáci táhnou do konce října), červenka obecná (6), sýkora koňadra (111), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (3), zvonek zelený (1, první letošní), čížek lesní (2). Celkem 184 ptáků 16 druhů.

Pozdní tah hmyzožravců (noc 15./16.10.2015). Na sedle se podařilo po delší době zastihnout dobré počasí. Pršelo jen nad ránem mezi 4 a 5 hodinou, mezitím se válela mlha a ptáci se chytali. Zajímavý byl pozdní tah řady hmyzožravých druhů, kterým už jak se říká opravdu teče do bot. Odchycení ptáci: chřástal vodní (1, druhý letošní a teprve třetí pro sedlo), sluka lesní (4, celkem tak letos 33 sluk), střízlík obecný (1), rákosník proužkovaný (2, společně s ranním ptákem jde o vyrovnání nejpozdnějších výskytů - 15.10.2010 a 15.10.2013), cvrčilka zelená (2, jeden z nejpozdnějších výskytů, rekordní byl podivný rok 2014 kdy byly poslední 20.10.), pěnice černohlavá (2), budníček menší (8, oživení podzimního tahu - zastihneme i nějaké sibiřské?), budníček větší (5, poslední odchyty tohoto druhu spadají do 16.-20.10.), králíček obecný (3), červenka obecná (80), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (1, první letošní). Celkem 110 ptáků 12 druhů.

Vlažný denní tah (den 15.10.2015). Ani denní tah nepřinesl žádné výrazné počty ptáků, i když pár zajímavostí se mezi nimi našlo. Odchycení ptáci: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), králíček obecný (10), králíček ohnivý (1), červenka obecná (6), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (1), šoupálek dlouhoprstý (1, původně určený jako šoupálek krátkoprstý), pěnkava jikavec (1, druhý letošní), čížek lesní (1). Celkem 27 ptáků 10 druhů.

Klid na sedle (noc 14./15.10.2015). Při absenci tahu červenek se chytali jen jednotliví ptáci různých druhů. Odchycení ptáci: rákosník obecný (1, nejpozdnější pták byl kroužkován 26.10.2012), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), králíček obecný (1), červenka obecná (3), drozd kvíčala (1, letos první noční a teprve druhý vůbec). Celkem 9 ptáků 6 druhů.

Mírné oživení tahu denního (den 14.10.2015). Po víkednovém vichru a mrznoucí mlze se přes Jeseníky valí dešťové mraky. Najít mezeru odchytům se daří jen občas. Ve středu dopoledne ale pár ptáků přece jen protáhlo a výsledek byl lepší než v předchozích dnech. Odchycení ptáci: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), králíček obecný (27), červenka obecná (3), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (7), šoupálek dlouhoprstý (1, letos desátý), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (1, první letošní). Celkem 50 ptáků 10 druhů.

Konečně noční tah (noc 13./14.10.2015). Počasí kolem poloviny října je letos velmi divoké, nakonec se přece jen podařilo vyhnout se větru a dešti, natáhnout světelné sítě a zase chytat. Do sítí se sice nevalily desítky a stovky červenek, přesto přinesla noc zase několik pěkných výsledků. Odchycení ptáci: chřástal kropenatý (1, druhý letošní a celkově čtvrtý), střízlík obecný (3, letos v noci už 29 ptáků), cvrčilka zelená (1, velmi pozdní pták; jen v roce 2014, kdy byl tah řady druhů posunutý, byla chycena až 20.10.), pěnice černohlavá (4), budníček menší (6), budníček větší (1, jistě jeden z posledních ptáků sezóny), králíček obecný (15), červenka obecná (12), kos černý (2), drozd zpěvný (1). Celkem 46 ptáků 10 druhů.

Jediný pták (den 13.10.2015). Denní odchyty přinesly do sítě jednoho jediného uhelníčka a tak nezbývalo než kochat se náladou na sedle a čekat na změnu počasí. Ta je ovšem naštěstí už tady - vítr se stáčí na jižní a teploty zvolna stoupají. Večer na sedle ležela mlha a tak se snad konečně zase něco začne dít.

Říjnová nálada na sedle.

Mrznoucí mlha na sedle (noc 12./13.10.2015). Poté, co se uklidnil vítr, objevil se na sedle další nepřítel odchytů - mrznoucí mlha. Teploty se dotkly bodu mrazu a sedlo se snad poprvé letos odělo do téměř zimního pláště. Omezené odchyty přinesly jen 1 budníčka menšího a 9 červenek obecných.

Obnovení odchytů (den 12.10.2015). Vítr na sedle se snad zvolna uklidňuje, během celého dne jeho rychlost klesala a pomalu se začíná také stáčet. Díky tomu se podařilo natáhnout znovu sítě a odchytit celkem 12 ptáků 3 druhů: budníčka menšího (1), králíček obecný (10), červenka obecná (1).

Vichr kazí odchyty (noc 10./11.10.2015, den 11.10.2015, noc 11./12.10.2015). Noc na neděli přinesla sílící vítr, takže odchyty ztrácely smysl. Vrcholu dosáhla síla větru 11.10. ráno, kdy byly na hřebeni naměřeny poryvy o rychlosti až 25,2 m/s (90,7 km/h). Jeden takový poryv větru nakonec strhnul a poničil i světelnou síť! Mezitím Frantu Zichu vystřídal na týden Jirka Vaník. Ani on neměl štěstí, protože další večer vítr opět zesílil a poryvy se vyšplhaly opět přes 20 m/s. Na sedle se tak zatím spíše odpočívá.

Další cizinec na sedle (den 10.10.2015). V sobotu ráno tah ještě na chvíli ožil a přinesl s sebou také dalšího zahraničního retrapa - finskou pěvušku modrou! Odchycení ptáci: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), králíček obecný (51), červenka obecná (3), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (1, letos zatím devátý). Celkem 67 ptáků 8 druhů.

Noc tří druhů (noc 9./10.10.2015). Na sedlo pomalu začala padat předzvěsta nadcházejících vichrů. V noci se chytilo jen 20 ptáků 3 druhů: sluka lesní (1, letošní dvacátá devátá), střízlík obecný (2) a červenka obecná (17).

A také denní uklidnění (den 9.10.2015). Po prázdné noci přišel prázdný den, zpestřený druhým odchytem ťuhýka šedého na sedle. Dále se podařilo kroužkovat jen pěvušky modré (3), červenky obecné (4) a sýkoru uhelníčka (1). Celkem 9 ptáků 4 druhů.

Noční uklidnění (noc 8./9.10.2015). Další noc poprvé přinesla absenci odchytů červenek a tím i dalších ptáků ve větším množství - přesto se chytlo pár zajímavých druhů. Odchycení ptáci: sluka lesní (7, celkem tak letos 28 ptáků), lelek lesní (2, prozatím tak letos fantastických 54 lelků), cvrčilka slavíková (1, další třešnička na dortu; tato cvrčilka je nejčasnějím druhem, přiletujícím již na přelomu března a dubna; tím pádem je i pozdnější, než by se dalo čekat - zatím nejpozdnější odchyt byl 10.10.2013), králíček obecný (1), červenka obecná (16), drozd zpěvný (1). Celkem 28 ptáků 6 druhů.

Říjnová klasika - rozlet i tah (den 8.10.2015). Po velké noci obvykle (ale není to pravidlem) přichází takzvaný rozlet. Noční ptáci si sednou před reflektorem do lesíka a čekají na rozednění. Při prvních kontrolách se pak objeví v sítích. Tento rozlet pak trochu komlikuje hodnocení rozdílů mezi nočním a denním tahem. Během tohoto říjnového dne pak na rozlet navázal typický říjnový tah, s dominujícími pěvuškami, králíčky a sýkorami (další ptáci pak táhnou ve větší výšce a nechytají se). Odchycení ptáci: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (60), pěnice černohlavá (2), budníček menší (3), králíček obecný (25), králíček ohnivý (1), červenka obecná (42), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (60), sýkora modřinka (10), sýkora parukářka (1, druhá letošní a celkově jedenáctá). Celkem 210 ptáků 13 druhů.

Velká říjnová noc (noc 7./8.10.2015). Po třech nocích, plných červenek se tito ptáčci opět překonali a tentokrát s sebou strhli vlnu dalších migrantů. Velké říjnové noci mají dvě specifika - jednak jsou naprosto dominantním druhem při tahu i odchytu červenky (tuto noc představovaly 90,5 % odchycených ptáků), jednak je druhové spektrum ostatních ptáků obvykle chudé. Často je však obohaceno o nějaký zajímavý odchyt. Vcelku při takovýchto velkých nocích nejde o kvanta pochytaných ptáků, ale právě o to, že stovky chycených červenek poodestřou trochu roušku tajemství a můžeme nahlédnout, co se ještě skrývá na noční obloze nad našimi hlavami, kam dalekohledy nevidíme. Odchycení ptáci: křepelka polní (1, letos jen dvacátý osmý pták; říjnový tah křepelek přes sedlo je známý už z dřívějších let, kdy ptáci sedali v mlze k hotelu; jednotlivé křepelky je možné pozorovat u světla v dobrých letech až do konce října), sluka lesní (16, jedna z rekordních nocí a to ještě před obvyklým vrcholem tahu; celkový počet sluk chycených na sedle tak šplhá pomalu ke čtyřem stovkám!), sýc rousný (1, letos už devatenáctý pták), kalous ušatý (5, letos zatím 17 ptáků), lelek lesní (4; je to neskutečné, ale letošní tah stále nekončí), skřivan polní (25, první výrazný noční tah a první letos odchycení ptáci; ve dne není téměř šance skřivana chytit), střízlík obecný (3), králíček obecný (1), červenka obecná (613), kos černý (1), drozd zpěvný (7). Celkem 677 ptáků 11 druhů.

Kde je denní tah (den 7.10.2015). Ani další den po červenkové noci nepřinesl výrazný tah, zaznamenatelný v sítích. Pomalu se snad probouzejí králíčci, ale celkové počty jsou stále slabé. Alespoň netáhnou sýkory. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (4), králíček obecný (14), červenka obecná (5), sýkora uhelníček (1), hýl obecný (1). Celkem 25 ptáků 5 druhů.

Červenek stále přibývá (noc 6./7.10.2015). Již třetí noc po sobě probíhal nad sedlem výrazný tah červenek a tradičně se k nim přidali kalousi ušatí, kteří malé pěvce v říjnu na tahu doprovázejí a snaží se je i lovit. Odchycení ptáci: sluka lesní (1), sýc rousný (1, letos již osmnáctý), kalous ušatý (8), střízlík obecný (2), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (, druhý noční letos), červenka obecná (463), bělořit šedý (1, letošní jedenadvacátý). Celkem 478 ptáků 8 druhů.

Další slabý den (den 6.10.2015). Ani během dalšího dne netáhlo moc ptáků, nebyl zaznamenán ani žádný rozlet po červenkové noci. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (4), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (1!), drozd kvíčala (1, první letošní), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (2), stehlík obecný (1, letos třetí). Celkem 17 ptáků 8 druhů.

Trochu více červenek (noc 5./6.10.2015). Druhou noc po sobě táhly červenky, chytilo se jich o něco více. A opět je doprovázelo jen málo dalších druhů. K tomu se podařilo znovu odchytit jednoho z kroužkovaných sýců rousných. Odchycení ptáci: kalous ušatý (1), střízlík obecný (1), < href="prumod.html">pěvuška modrá (2, celkem už 5 nočních ptáků; není jasné, zda nešlo spíše o brzké ranní migranty, protože pěvušky modré v noci zatím na tahu zastiženy nebyly), budníček menší (2), červenka obecná (226), rehek domácí (6, první výraznější noční pohyb letos), šoupálek dlouhoprstý (1, druhý noční letos a pátý celkově). Celkem 239 ptáků 7 druhů.

A prázdný den (den 5.10.2015). Den po červenkové noci toho moc nepřinesl. Odchycení ptáci: králíček obecný (3), králíček ohnivý (1), červenka obecná (4), kos černý (1), sýkora koňadra (1), šoupálek dlouhoprstý (1, letos sedmý). Celkem 11 ptáků 6 druhů.

Červenky se rozjíždějí (noc 4./5.10.2015). Říjen s sebou přináší masivní noční tah červenek a ani letos tomu nebude jinak. První noc s výrazným tahem nepřinesla kromě červenek žádné větší překvapení. Odchycení ptáci: puštík obecný (1, první letošní a celkově devátý pro sedlo), kalous ušatý (1), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (1, druhá noční letos a třetí celkově), rákosník obecný (1, letos už 65. pták), cvrčilka zelená (2), budníček menší (2), červenka obecná (200), rehek zahradní (1), rehek domácí (3, noční tah tohoto druhu začíná!), drozd zpěvný (1). Celkem 217 ptáků 11 druhů.

První den sýkor (den 4.10.2015). Od ranního úsvitu začal silný tah pěnkavovitých ptáků (tisíce pěnkav, čížků, stovky zvonků, stehlíků), desítky lindušek lučních, protáhly jednotlivé lindušky lesní a horské, minimálně jedna linduška rudokrká, také asi 25 vlaštovek obecných. Do toho se poprvé výrazně přidaly sýkory, zejména koňadry (stovky ptáků) a modřinky (desítky ex.). Odchycení ptáci: sýkora koňadra (81), sýkora modřinka (25 - možná předzvěst silné tahové vlny zachycené v uplynulém týdnu v jižní Skandinávii), sýkor a uhelníček (10), králíček obecný (8), králíček ohnivý (5), pěvuška modrá (17), červenka obecná (9), šoupálek dlouhoprstý (1), střízlík obecný (3), drozd zpěvný (1), kos černý (1), linduška lesní (1) a sojka obecná (1). Celkem 162 ex. 12 druhů.

Noc s ideálními podmínkami k odchytu, ale bez tahu (noc 3./4.10.2015). Již od večera se na horami válely mraky, které během noci postupně sestupovaly, až zahalily odchytové stanoviště do mlhy. Přitom vál jižní vítr, takže jsme očekávali vytíženou noc. Ta se ale překvapivě nekonala, neboť ptáci vůbec (!) netáhli, respektive nepřeletovali přes sedlo. Je docela možné, že poklička z mlhy se válela jen nad sedlem, ale nad horami svítil měsíc a hvězdy, takže ptáci přeletovali výše, ovšem ani ranní pohyb v noci táhnoucích druhů moc nenasvědčoval, že by šlo o tahovou noc. V kužel u světla pouze jednou přelétlo 6 neurčených kachen. Netáhli prakticky ani netopýři a tažné můry, kteří silný ptačí tah obvykle kopírují. Odchycení ptáci: sluka lesní (1), kalous ušatý (1), lelek lesní (1), červenka obecná (9), drozd zpěvný (4) a lejsek šedý (1). Celkem 17 ex. šesti druhů.

Slabší odchytový den při silném tahu (den 3.10.2015). Od rána probíhal silný tah pěnkavovitých ptáků (tisíce pěnkav a čížků, stovky zvonků, desítky dlasků, stehlíků, jikavců, jednotliví zvonohlíci) a začaly se objevovat i hejnka sýkor koňader. Naopak ptáků, na něž je zaměřen odchyt se chytalo poměrně málo. Odchycení ptáci: kos černý (3), červenka obecná (11), pěvuška modrá (5), sýkora modřinka (3), sýkora koňadra (10), sýkora uhelníček (4), králíček obecný (7), králíček ohnivý (3), budníček menší (1), střízlík obecný (4), pěnkava obecná (4), čížek lesní (3), zvonohlík zahradní (1). Celkem 59 ptáků 14 druhů.

Noc bez tahu (noc 2./3.10.2015). V noci bylo jasno a vál jižní vítr, viditelný ptačí tah zcela chyběl. Odchycení ptáci: lelek lesní (1), červenka obecná (1), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1). Celkem 4 ex. čtyř druhů.

Silný denní tah (den 2. 10. 2015). Kolem východu slunce se vítr otočil na jižní, jinak bylo na sedle krásně slunečno. Od rána probíhal tah pěnkavovitých (tisíce pěnkav a čížků, stovky dlasků, stovky stehlíků, desítky jikavců), desítky konipasů bílých, silně táhly vlaštovky (cca 100 ex.), objevila se i opožděná břehule říční (1 ex.), několikrát prolétlo menší hejno špačků a hřivnáčů (do 100 ex.). Odchycení ptáci: červenka obecná (54), pěvuška modrá (107), pěnice černohlavá (6), rákosník proužkovaný (1), rehek domácí (1), kos černý (3), střízlík obecný (6), budníček větší (2), budníček menší (2), králíček obecný (30), králíček ohnivý (5), čížek lesní (1), čečetka tmavá (1), sýkora uhelníček (21), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (1), šoupálek dlouhoprstý (2). Celkem 251 ex. 17 druhů.

Slabý noční tah a třetí letošní sluka (noc 1./2.10.2015). Noční tah byl slabý, ale viditelný zejména mezi jedenáctou večerní a druhou ranní hodinou. Ovšem při jasné obloze a severním větru se ptáci prakticky nechytali. Opakovaně byla ve světle pozorována létající sova, což nás motivovalo k nastražení výra u slukovky. Ten zafungoval a podařilo se chytit prvního letošního kalouse ušatého. Jedna z několika proletujících sluk překvapivě z výšky změnila prudce směr a zamířila přímo do čtverce na křepelky, kde je v těchto dnech stále přehráván hlas křepelek, lelka, chrástalů a skřivanů - a zůstala v ní viset. Kromě odchytů na sedle se část osazenstva pokusila o odchyt sýců rousných na přehrávku hlasu cca 4 km od sedla směrem k Pradědu - pokus byl úspěšný, ale krátký, protože po východu měsíce byly sítě dobře vidět a i když sýci se kolem nahrávky pohybovali, žádný další se nechytl. Odchycení ptáci: červenka obecná (6), kalous ušatý (1), sluka lesní (1), sýc rousný (1) - mimo sedlo. Celkem 9 ex. čtyř druhů.

Den 1.10. 2015. Hned za úsvitu byly sítě plné červenek, které byly později během rána vystřídány pěvuškami. Z denních ptáků protahovali nad sedlem holubi hřivnáči (celkem min 300 ex.), holubi doupňáci (min 100 ex.), jedenkrát prolétlo i první letošní hejno hus polních (53 ex.) a průběžně probíhal slabý tah pěnkavovitých ptáků ( desítky pěnkav, čížků, jednotliví jikavci) a uhelníčků (minimálně desítky ptáků). Odchycení ptáci: červenka obecná (103), pěvuška modrá (39), cvrčilka zelená (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (10), králíček obecný (11), králíček ohnivý (1), střízlík obecný (3), kos černý (1), pěnice černohlavá (1). Celkem 171 ex. 10 druhů.

Slabý noční tah (noc 30.9./1.10. 2015). V jasné noci při severním větru probíhal mezi jedenáctou večerní a druhou ranní hodinou slabý, ale viditelný tah, ptáci se ale skoro nechytali. Odchycení ptáci: červenka obecná (3).

Vyfoukaný den (30.9.2015). Od noci pokračoval silný vítr, i když přece jen slabší, než v noci. Nápadnější tah denních migrantů se nekonal, pouze jedenkrát přelétli přes sedlo 3 špačci a několikrát se objevilo v porostech u chaty menší skupiny koňader a uhelníčků, z nichž část skončila v sítích. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (3), budníček menší (4), králíček obecný (9), králíček ohnivý (1, letos již 164. králíček ohnivý), červenka obecná (19), rehek domácí (1, letošní osmý, nástup hlavního tahu čekáme až za tři týdny), kos černý (1, i zde hlavní tah teprve přijde), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (9), sýkora uhelníček (7), mlynařík dlouhoocasý (3, letošní první), brhlík lesní (1, letošní druhý a celkově desátý). Celkem 59 ptáků 12 druhů.

Noc jedné červenky (noc 29./30.9.2015). Foukal silný vítr (v nárazech přes 10 m/s) a bylo polojasno bez mlhy, ta nepřišla ani ráno. Za celou noc se chytla jen jediná červenka obecná, kterou jsme vyplašili do sítě, když se nejspíše schovávala před vichřicí.

Stále fouká + 6 000 kroužkovaných ptáků (den 29.9.2015). Na sedle celý den opět silně foukalo, přesto nějací ptáci táhli a také se pochytali. Celková letošní statistika se tak přehoupla do sedmé tisícovky kroužkovaných ptáků. Odchycení ptáci: střízlík obecný (13, dosud největší denní počet), pěvuška modrá (18), pěnice černohlavá (3), budníček menší (5), králíček obecný (2), červenka obecná (27), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (9), sýkora modřinka (2), sýkora babka (1, druhá letošní a devátá celkem - tedy nejvzácnější sýkora na sedle), sýkora uhelníček (8), pěnkava obecná (2). Celkem 92 ptáků 12 druhů.

Střídání služeb a další noc přes kopírák - jen skoro bez ptáků (noc 28./29.9.2015). Večer vystřídala na sedle M. Horáka, O. Belfína a F. Zichu nová sestava ve složení R. Lučan, J Chytil, A. Koukolíková a V. Procházka. Většina noci byla jasná, s čerstvým větrem severovýchodního směru. Jediným odchyceným ptákem do půlnoci byla mladá samice lelka lesního, viditelný tah neprobíhal. Až kolem páté hodiny ranní klesla mlha opět k zemi, i tato ideální odchytová situace však potvrdila naše pozorování - celkem se chytlo jen dalších 11 ptáků. Ze zajímavostí mimo ptáky přistál u světla letošní třetí lišaj smrtihlav, tentokrát samec. Odchycení ptáci: lelek lesní (1, letos už 46 ptáků), střízlík obecný (2, letos v noci už 14 ptáků; v noci se chytá asi čtvrtina ptáků na tahu), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (7), drozd zpěvný (1). Celkem 12 ptáků 5 druhů.

Ocas mladé samice lelka lesního.

Lišaj smrtihlav (vlevo) a lišaj svlačcový, tažné druhy nočních motýlů, kteří jsou rovněž předmětem výzkumu na Červenohorském sedle.

Pravidelné sčítání vybraných druhů nočních motýlů u světla.

Slabý svatováclavský tah (den 28.9.2015). Dopoledne byla na sedle mlha a vál poměrně silný vítr, ptáci táhli jen slabě. Celkem bylo odchyceno 40 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (2), budníček menší (3), králíček obecný (4), červenka obecná (22), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (5).

Noc přes kopírák (noc 27./28.9.2015). Po většinu noci bylo oblačno až polojasno a stále vál severní vítr, jediným zpestřením mohlo být zatmění měsíce, které ale zakryly mraky. Nad ránem započal viditelný tah ptáků, ovšem, stejně jako včera, v odchytech začala změna až těsně před rozedněním, kdy mraky klesly až k zemi. Ptáci se okamžitě začali chytat a byl tak získán snad reprezentativní vzorek zastoupení jednotlivých migrantů. Odchycení ptáci: linduška lesní (1, devátá noční letos), střízlík obecný (5), rákosník obecný (3, letos tak celkem 64 ptáků), rákosník proužkovaný (2), pěnice černohlavá (2), budníček menší (4), budníček větší (1), červenka obecná (134), bramborníček černohlavý (1, první letošní a 21. celkově), kos černý (2), drozd zpěvný (5). Celkem 160 ptáků 11 druhů.

Konečně změna (noc 26./27.9.2015 a den 27.9.2015). V noci se při severním větru se vysoko nad sedlem vznášela mlha a probíhal slabý tah ptáků. Pak se v 5:30, tedy před rozedněním, mlha snesla ke světelným sítím a najednou bylo napilno. Tah plynule přešel do denního, rozdělení tedy odpovídá spíše době kontrol. Odchycení ptáci v noci: střízlík obecný (7, začíná noční tah střízlíků), rákosník proužkovaný (3), budníček menší (7, dorazila podzimní tahová vlna), budníček větší (15), červenka obecná (104), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (3). Celkem 140 ptáků 7 druhů. *** Odchycení ptáci ve dne: linduška lesní (1), střízlík obecný (8), pěvuška modrá (21), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (3), budníček menší (18), budníček větší (9), králíček obecný (16), králíček ohnivý (3), červenka obecná (68), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (10), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (11). Celkem 186 ptáků 16 druhů.

První letošní bramborníček černohlavý. (Foto: Ondřej Belfín)

Zatím jediná letošní sýkora parukářka. (Foto: Ondřej Belfín)

Budníček větší s rysy ssp acredula. (Foto: Ondřej Belfín)

Vichr neustává (den 26.9.2015). Severní vítr nad sedlem neustal ani během dalšího dne, některé sítě bylo zbytečné roztahovat. V sítích uvízlo jen několik ptáků. Odchycení ptáci: pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), budníček větší (1), králíček obecný (2), červenka obecná (5), sýkora parukářka (1, první letošní a desátá celkem). Celkem 12 ptáků 6 druhů.

Vichr pokračuje (noc 25./26.9.2015). Severní vítr nad sedlem pokračoval i v noci, takže ve světelných sítích uvízlo jen pár ptáků. Odchycení ptáci: sluka lesní (1, letošní druhá a zřejmě první na podzimním tahu), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (2), červenka obecná (1), drozd zpěvný (2). Celkem 8 ptáků 6 druhů.

Konec léta na sedle. 23.9. se překlopilo léto nenápadně do podzimu. A co přineslo letošní pozdní léto na sedle? Ve srovnání s předchozími lety bylo odchytové stanoviště neustále obsazené a zaznamenali jsme tak 40 odchytových dnů a 39 nocí. Díky tomu bylo kroužkováno rekordních 5 133 ptáků. I průměrná data, přepočítaná na den/noc ukazují druhý nejlepší denní tah (po roce 2012) a druhý nejlepší noční tah (po nadprůměrném roce 2014). Do statistiky odchytů přibyly čtyři nové druhy - bukáček malý, poštolka obecná, strakapoud malý a žluva hajní. Z předpokládaného sedmihláska většího se podle názoru expertů vyklubal "jen" druhý odchyt sedmihláska malého nejen pro sedlo, ale pro celou Českou republiku; i když ve hře je ještě jeden zvláštní pták, chycený v létě u Bartošovic. Na Červenohorském sedle tak bylo dosud kroužkováno 118 druhů ptáků, několik dalších se sítím vyhnulo nebo z nich před zraky kroužkovatelů vypadlo (letos například káně lesní). Asi nejzajímavějším fenoménem byl průtah lelků lesních. Díky celonočnímu přehrávání hlasu se podařilo kroužkovat neuvěřitelných 44 ptáků, další se chytl během první podzimní noci. U řady dalších druhů byl zaznamenán výrazný tah, především u hýla obecného, kde 40 kroužkovaných ptáků představuje zatím největší pohyb během první tahové vlny; pozdně říjnová a listopadová vlna zahrnuje jinou populaci. Neobvykle brzy a výrazně začal letos tah čížků lesních, což se projevilo i odchytem 36 ptáků. Naopak velmi slabý byl tah křepelek polních nebo rehků zahradních (ten stále pokračuje). Další zajímavosti budeme hodnotit na konci sezóny nebo je najdete v komentářích za počty odchycených ptáků v jednotlivých dnech. Nyní už se těšíme na podzimní mlhy a příznivou změnu větru.

117. druh pro sedlo, žluva hajní (16.9.2015).

118. druh pro sedlo, bukáček malý (noc 16./17.9.2015).

Mlhy severně od sedla.

Vichr na sedle (noc 24./25.9. a den 25.9.2015). Na sedle jak známo na podzim buď fouká nebo fouká hodně. Všechny boudy vlekařů byly v průběhu historie na sjezdovkách aspoň jednou silným větrem převráceny, výjimkou je právě bouda využívaná jako zázemí při odchytech. Nicméně sítě nemohly být pro silný nárazový vítr roztaženy a tak se jen v noci pod chatou chytili dva noví sýci rousní. Ve dne se nakonec podařilo kroužkovat rákosníka proužkovaného, 4 červenky obecné, 1 kosa černého, 1 drozda zpěvného a sýkoru uhelníčka.

Krásný rozlet (den 24.9.2015). Po mlžné noci pokračoval severní vítr, za rozbřesku se řada nočních ptáků pochytala na rozletu do denních sítí. Mimo to byl tah podle odchycených ptáků velmi slabý. Odchycení ptáci: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1, jenom!), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (7), cvrčilka zelená (6), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, letošní osmnáctá), budníček menší (1), budníček větší (1), budníček lesní (1, nepozdnější na sedle vůbec!), lejsek černohlavý (2), lejsek šedý (3, s nočním odchytem tedy celkem osm ptáků v této pozdní fázi tahu), červenka obecná (77, celkový letošní součet tak překročil první tisícovku), rehek zahradní (2), kos černý (1), drozd zpěvný (1). Celkem 115 ptáků 17 druhů.

Lindušky lesní pomalu začínají přesouvat tahovou aktivitu i do nočních hodin.

Samice (vlevo) a samec králíčka ohnivého. Tah tohoto druhu ve druhé půlce září vrcholí.

Další stovková noc (noc 23./24.9.2015). Nad sedlem se opět rozhostila mlha, ale foukal jen mírný severní vítr. Ptáci táhli pěkně, nejvíce kolem 4 hodiny ráno; část nočního tahu pak zachytil rozlet následujícího dne. Odchycení ptáci: sýc rousný (5, tedy celkem 14 ptáků včetně jednoho retrapa na jednom místě; nyní je otázkou, jestli jde o tolik ptáků na potulce nebo jestli probíhá regulérní tah), lelek lesní (1, letošní 45. pták), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1, letošní stotřicátý a jeden z nejpozdnějších), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1, letošní sedmnáctá), budníček větší (1), králíček obecný (1, první noční letos), lejsek šedý (5, velmi výrazný pozdní tah, zachycený ještě i za rozletu), slavík modráček (1, letos už čtrnáctý), červenka obecná (72), rehek zahradní (4). Celkem 101 ptáků 14 druhů.

Slabší ráno při jižním větru, táhnou pěnkavovití ptáci (den 23.9.2015). I když odchyty nebyly ráno a dopoledne nijak početné, ptáci viditelně táhli - ovšem zejména pěnkavovití, kteří se tradičně chytají jen málo. Táhli zejména čížci lesní (desítky až stovky) a pěnkavy obecné (stovky). Výrazně táhli také špačci (nízké stovky), těch se několik i podařilo odchytit a kroužkovat, lindušky lesní a luční - během dopoledne jistě přelétlo přes sedlo několik desítek jedinců obou druhů a objevily se i hejnka sýkor modřinek (desítky ex.) a jedno velké hejno mlynaříků dlouhoocasých (cca 60 ex.). Odchycení ptáci: linduška lesní (3), pěvuška modrá (3), špaček obecný (10, první letošní), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), budníček větší (2), králíček obecný (3), králíček ohnivý (4), červenka obecná (7), rehek zahradní (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (2), čížek lesní (5). Celkem 49 ptáků 15 druhů.

Nejpočetněji odchytávaným rákosníkem v tomto období je rákosník proužkovaný, nyní prakticky výlučně během nočního tahu.

Vrcholí tah bělořitů šedých, kteří se chytají výlučně během nočního tahu. Juvenilní jedinec.

Stále dotahují rákosníci obecní.

Silný tah při jižním větru, ale bez mlhy (noc 22./23.9.2015). Tato noc byla typickou ukázkou toho, jak se i při téměř ideálních podmínkách dá nachytat jen málo ptáků. Již od večera vál nad sedlem vítr o rychlosti kolem 3-4 m/s a očekávalo se, že by mohlo být docela rušno, i když oblačnost byla vysoko nad horami. Do půlnoci ptáci prakticky netáhli, poté však začali v záři reflektoru přeletovat poměrně pravidelně a od dvou hodin byl tah už dost silný - kolem 1 ex./min. Ptáci však táhli obvykle dost vysoko nad sítěmi a pokud sletěli níže, protivítr je obvykle vyhazoval ze sítí. Jednotlivé druhy však šly celkem snadno určovat a v kombinaci se vzorkem odchycených jedinců bylo lze konstatovat, že dominantními druhy byli stále lejsci černohlaví, početně táhli i rehci zahradní, červenky a nad ránem se přidali letos asi prvně početněji i drozdi zpěvní. Odchycení ptáci: linduška lesní (1 - tah se zřejmě již částečně přesouvá do nočních hodin, letos jde o osmého nočního jedince, chyceného uprostřed noci), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (2), budníček větší (2), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (7), rehek zahradní (4), bělořit šedý (1, letos dvacátý), kos černý (1, první noční letos). Celkem 24 ptáků deseti druhů.

Starý samec rehka zahradního.

Mladý samec rehka zahradního.

Stará samice rehka zahradního.

Denní tah sílí (den 22.9.2015). Od svítání táhli ve velkém pěnkavovití ptáci - stovky čížků lesních a pěnkav obecných, desítky stehlíků. Nutno dodat, že pěnkavovití ptáci táhnou výše než hmyzožraví pěvci a chytají se zpočátku jen minimálně. Mimo ně táhly desítky špačků, modřinek, lindušek lesních i lučních a také ještě asi 5 vlaštovek. Jednotlivě táhli konipasi bílí a luční, přelétlo hejno 23 kormoránů velkých. Na sjezdovce byl při kontrole sítí vyplašen chřástal polní. Objevil se zase jeden ořešník, ze sítě vyskočila samice krahujce obecného. Odchycení ptáci: konipas bílý (2, první letošní a celkem teprve devátý a desátý), linduška lesní (1), linduška luční (2), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (6), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), červenka obecná (21), drozd zpěvný (2), sýkora uhelníček (8). Celkem 54 ptáků 12 druhů.

Jak na sýce (noc 21./22.9.2015). Noc byla klidná, bez výraznějšího tahu. A tak kroužkovatelé přemýšleli co vyzkoušet. Na nové místo za chatou do malých smrčků natáhli síť na bahňáky a zkusili pustit hlasy sýce rousného - třeba se nějací nechají nalákat. A do rána se chytlo devět ptáků, z toho jediný s kroužkem! Jinak odchyty doprovázelo opět především troubení jelenů. Odchycení ptáci: sýc rousný (8 + 1 retrap), lelek lesní (1) a červenka obecná (8). Celkem 17 ptáků 3 druhů.

Dva z devíti odchycených sýců rousných.

Husté opeření (rousy) na nohách sýce rousného.

Letošní sýc rousný - všechny letky jsou stejně staré, není patrné žádné rozhraní pelichání.

Dvouletý sýc rousný - patrný je barevný rozdíl mezi prvními pěti novými a ostatními starými letkami.

Tříletý sýc rousný - je patrná výměna 1.-4.ruční letky a 7.-8. loketní letky.

Mírný tah při severním větru (den 21.9.2015). Nad sedlem přetahují čížci lesní a pěnkavy, ale nijak výrazně. Ze zajímavějších druhů se objevily čečetky, hejnko vlaštovek, krahujec a dvě káně. Na sedle pak ořešník kropenatý a dva kosi horští. Odchycení ptáci: datel černý (1, první letošní a pátý celkem), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (13), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (19), králíček ohnivý (4), červenka obecná (21), drozd zpěvný (2), sýkora uhelníček (5). Celkem 70 ptáků 11 druhů.

Samice datla černého (21.9.2015).

Na sjezdovkách v okolí odchytových stanovišť touto dobou vykvétá kriticky ohrožený hořeček nahořklý (Gentianella amarella). Ještě do loňského roku zde kvetly až tisíce rostlin, v letošním roce čítá místní populace pouze desítky rostlin.

Prázdno nad sedlem (noc 20./21.9.2015). V noci se severním větrem se chytil jen 44. lelek lesní a 4 červenky obecné.

Dozvuky noci a průměrný tah (den 20.9.2015). Odchycení ptáci: linduška lesní (1), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1, letošní šestnáctá), budníček menší (5), budníček větší (1), králíček obecný (4), červenka obecná (29), rehek domácí (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (12), šoupálek dlouhoprstý (1, letos teprve třetí), hýl obecný (1). Celkem 74 ptáků 14 druhů.

Střídání na sedle, přelelkováno (noc 19./20.9.2015). Jirka Vaník opustil v sobotu sedlo, vystřídal ho Radek Lučan a Kuba Hlaváček s pomocníky. Za setmění se nad sedlem předváděli lelci lesní, tentokrát už devět ptáků pohromadě! Krátce po setmění se začaly objevovat jednotlivé červenky, což není úplně běžné. Během noci pak tah mírně zesílil na nějakých 10 ptáků za 10 minut; většinou šlo o červenky, ale sem tam se objevil i jiný pták, například bělořit šedý. Z větších ptáků přelétla nad sítí čírka a nad lesem snad poprvé letos zaplachtil kalous. Z oblohy se několikrát ozval pokřik volavek, většinou ale na sjezdovce znělo troubení jelenů. Odchycení ptáci: lelek lesní (2, celkem už 43 ptáků), rákosník obecný (1), červenka obecná (22), rehek zahradní (1). Celkem 26 ptáků 4 druhů.

Radek Lučan se vrací z kontroly.

Atmosféra jasné noci s hotelem v pozadí.

Netopýr severní se zlatou srstí.

Normální den na sedle (den 19.9.2015). Další den byl naprosto obvyklý a ničím se nelišil od průměrných dnů na sedle. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (24), rákosník proužkovaný (2), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (18), králíček ohnivý (3), červenka obecná (2), rehek domácí (1), sýkora koňadra (2), hýl obecný (1). Celkem 57 ptáků 9 druhů.

Klidná noc (noc 18./19.9.2015). Noc na konci léta zpestřuje jen slabý tah červenek, ke kterým se občas přimíchá jiný druh. Odchycení ptáci: rákosník proužkovaný (2), pěnice slavíková (1), červenka obecná (15), rehek zahradní (3), bramborníček hnědý (1). Celkem 22 ptáků 5 druhů.

Denní tahouni - pěvušky a králíčci (den 18.9.2015). Minimálně pokud jde o odchyty, dominují dennímu tahu ve druhé polovině září pěvušky modré a oba druhy králíčků. U králíčka ohnivého jde o hlavní tah, u králíčka obecného existují asi tři vlny tahu, ta nejvýraznější by měla přijít ve druhé polovině října. Odchycení ptáci: střízlík obecný (1, teprve devatenáctý letos), pěvuška modrá (19), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (1), budníček menší (2), králíček obecný (23), králíček ohnivý (9, celkem letos 148 ex.!), červenka obecná (7), sýkora koňadra (2, letos zatím 6 ex., ale jde jen o "klid před bouří"), sýkora modřinka (1, letošní pátá), sýkora uhelníček (1, letošní třicátá). Celkem 74 ptáků 11 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Červenky přebírají štafetu (noc 17./18.9.2015). Také další noc patřila k relativně slabším, po pestré směsici letních druhů pomalu přebírají štafetu červenky, které odteď budou dominovat většině nočních tahů až do konce sezóny. Přesto se i tuto noc chytilo několik zajímavých druhů. Odchycení ptáci: lelek lesní (2, celkem 41 - tímto počet lelků odchycených letos překročil součet předchozích pěti let), rákosník obecný (1, celkem zatím 54 ex.), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (5, celkem letos 143 ex.), pěnice slavíková (1, tah pomalu končí; letos se zatím chytá skoro stejné mnoství pěnic slavíkových a černohlavých; pěnice slavíková je oproti své příbuzné na tahu výrazně nočním druhem - v noci bylo chyceno 73% ptáků), červenka obecná (74), rehek zahradní (1, přes slabý tah se letos chytilo již 103 ex.), bělořit šedý (2, celkem letos 19 ex.). Celkem 87 ptáků 8 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Na sedle je ohnivo (den 17.9.2015). V sílícím jižním větru pokračoval tah pěvců, kterému dominovali králíčci ohniví. V předchozích letech vesměs chytalo do 10 ptáků za dopoledne, dnes uvízlo v sítích neuvěřitelných 41 ptáků! Celkový součet pro letošní rok je tak 139 králíčků ohnivých. Odchycení ptáci: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (17), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), králíček obecný (26), králíček ohnivý (41), lejsek černohlavý (3), lejsek šedý (1), červenka obecná (15), rehek zahradní (2), rehek domácí (1, letos teprve pátý,hlavní tah přijde až za měsíc), kos černý (2), drozd zpěvný (2), šoupálek dlouhoprstý (1, trpve druhý letošní), čížek lesní (23, nové denní maximum, předtím 22 ex. 18.10.2012). Celkem 149 ptáků 18 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

A ještě jeden nový druh pro sedlo! (noc 16./17.9.2015). V nijak výrazné noci, ve srovnání s předchozí, se přesto událo na sedle další překvapení - v síti uvízl bukáček malý, už 119. druh odchycený na sedle. Již dříve přetahovali v noci občas malí volavkovití ptáci, ale ve výšce nad světly. Dnes tedy jeden z nich obohatil údaje o tahu přes hřeben Jeseníků. Odchycení ptáci: BUKÁČEK MALÝ (1, nový druh pro sedlo), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (9), červenka obecná (21), rehek zahradní (1), bělořit šedý (1, letošní sedmnáctý). Celkem 37 ptáků 7 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Rozlet po velké noci a nový druh pro sedlo (den 16.9.2015). Odchycení ptáci: křepelka polní (1; letošní rok je na křepelky velmi špatný, tento pták je teprve sedmadvacátý), linduška luční (1, letos šestnáctá a pomalu začne hlavní tah), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (26), ťuhýk obecný (6, celkem letos 29 ptáků), ŽLUVA HAJNÍ (1, nový druh akce, celkově 118. druh kroužkovaný na sedle), rákosník obecný (2, tedy rekordní rok pro tento druh s 53 odchycenými ptáky a tah ještě zdaleka nekončí), rákosník proužkovaný (35, společně s nočními celkem 112 ptáků za jednu noc, tedy skutečně masivní tah tohoto druhu; rok 2015 je s 309 odchycenými ptáky absolutně nejlepším na tah rákosníků proužkovaných), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (6), pěnice černohlavá (15), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (3), budníček větší (4), králíček obecný (18), králíček ohnivý (15, rekordní rok, už jen dva ptáci chybí do stovky), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (9), kos černý (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), čížek lesní (2, letos zatím osm ptáků). Celkem 154 ptáků 24 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Velká, skoro tisícová noc (noc 15./16.9.2015). Po dobré noci přišla ještě lepší. Nad sedlem protahovaly jistě tisíce ptáků, bylo natolik živo, že musely být odchyty na chvíli přerušeny. Situace se uklidnila při změně větru. Tah na dvě hodiny ustal, než se zase obnovil. Odchyty přinesly mnoho zajímavých vysokých počtů, často u druhů, u nichž nebyly známy. Odchycení ptáci: ťuhýk obecný (4, další chyceni ráno za rozletu), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (77, absolutně nejpočetnější odchyt, předchozí maximum bylo 24 ex.; další ptáci se chytli ráno za rozletu), rákosník zpěvný (1), rákosník velký (1, čtvrtý letošní, třináctý na sedle celkově), cvrčilka zelená (13), sedmihlásek hajní (12, téměř nejpozdnější a ke všemu rekordní odchyt ukazuje, kolik sedmihlásku ještě na sklonku léta protahuje), pěnice černohlavá (27), pěnice slavíková (21), pěnice hnědokřídlá (5, s dvěma ptáky na ranním rozletu pěkný záznam závěru tahu), pěnice pokřovní (3), budníček menší (1), budníček větší (25, letos nejvýraznější tah), budníček lesní (2, celkem letos 14, pozdní ptáci), lejsek černohlavý (597, nejvýraznější tah a nový rekord pro sedlo; předchozí byl 301 ptáků), lejsek šedý (18, absolutní rekord pro sedlo a tím pádem i rekordní rok s 32 ptáky), slavík modráček (1, letos třináctý), červenka obecná (143, za mlžných nocí budou jen přibývat), rehek zahradní (11, ani tak dobrá noc nepřinesla do sítí výrazně více ptáků, asi letos opravdu netáhnou jako jindy), bělořit šedý (8, letos zatím nejvíce, celkem 16 ptáků), bramborníček hnědý (3, celkem letos 21 ptáků) Celkem 976 ptáků 21 druhů - šlo o čtvrtý nejpočetnější odchyt od roku 2010. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Přehled nocí s odchyty nad 100 ptáků se zvýrazněnými nocmi nad 500 ptáků (vlevo), maxima nočních odchytů v jednotlivých dekádách nad 100 ptáků (vpravo; data 2010-2015).

Tahový den (den 15.9.2015). Po dobré noci pokračoval i dobrý denní tah. Odchycení ptáci: krutihlav obecný (1, letošní dvanáctý a jeden z nejpozdnějších, úplně poslední byl chycen 21.9.2014), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (30, blíží se vrchol tahu), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (9), budníček větší (1), králíček obecný (20), králíček ohnivý (8), červenka obecná (29), drozd zpěvný (3), hýl obecný (1). Celkem 108 ptáků 12 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Tak kdy to začne? (noc 14./15.9.2015). Vítr slábne, ale pro změnu se rozpršelo. Jenže předpověď je ideální - déšť za chvíli ustane a sedlo je zahalené v mlze. Jen ten jižní vítr bude možná chybět. Ptáci přes sedlo momentálně protahují i v dešti, čeká se na možnost roztáhnout sítě. Pokračování: Nakonec po půlnoci přestalo pršet a ptáci se začli chytat. Odchycení ptáci: lelek lesní (2, celkem letos 39, čímž byl téměř vyrovnán počet lelků, chycených do roku 2014 - tedy 40 ptáků!), rákosník proužkovaný (9, v rekordním roce ke všemu přichází podzimní vlna tahu), rákosník zpěvný (2, letos už 127 ptáků), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (5), budníček větší (1), lejsek černohlavý (84, další tahová noc tohoto druhu a celkový součet tak neustále stoupá, zatím na 721 ptáků), lejsek šedý (1, letošní čtrnáctý), slavík modráček (1, letos dvanáctý), červenka obecná (30), rehek zahradní (3), bramborníček hnědý (1, letošní osmnáctý), drozd zpěvný (1). Celkem 142 ptáků 14 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Vichr na sedle (noc a den 13./14.9.2015). Už odpoledne přivítal na sedle novou osádku silný vítr, který je nakonec donutil ke stažení sítí. Stihli kroužkovat jediného lelka lesního a kontrolovat jednoho retrapa. Ani ve dne nebylo možné je natáhnout - na hřebeni od desíti večer fouká vítr o síle 22-27 m/s. Na noc by se mělo počasí uklidnit a po večerním dešti se snad podaří i oživit odchyty.

3000 ptáků, kroužkovaných letos na sedle (den, 13.9.2015). Po hezké noci následuje obvykle také hezký rozlet. Ptáci, nalákaní ke světlu sedí v křoví a po zhasnutí světla vyrazí na cestu. Denní tah je úplně jiný, protože táhnou jiné druhy; v neděli kupříkladu vyrazili ve větším množství na cestu čížci lesní a několik se jich také podařilo kroužkovat. Ke 13.9. překročil počet ptáků, kroužkovaných tento podzim na Červenohorském sedle tři tisícovky. Na první fázi tahu to není tak málo, vyšlo několik pěkných nocí, které zase doplnily střípky do mozaiky poznatků o tahu ptáků. Večer vystřídali na sedle Zdeňka Pletku a Petra Podzemného s pomocníky Jiří a Anna Vaníkovi. Odchycení ptáci: lelek lesní (2; vůbec první lelci odchycení na sedle ve dne, byli do sítí vyplašení ze svých "posedů"), pěvuška modrá (2), rákosník zpěvný (1, chytil se u chaty až po sedmé hodině ráno; v září probíhá nenápadná druhá vlna tahu tohoto druhu), cvrčilka zelená (4, po celé září je tah tohoto druhu ještě pořád výrazný), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3, celkem zatím 57 ptáků a tím pádem druhá nejlepší sezóna; ještě pár by jich do konce září mělo protáhnout), budníček větší (1), lejsek černohlavý (4), červenka obecná (47, letos zatím 452 a každou další dekádu jich bude přibývat), rehek zahradní (1), kos černý (2), drozd zpěvný (2), sýkora uhelníček (2) a čížek lesní(5, první letošní odchyt). Celkem 77 ptáků 14 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Ranní rákosník zpěvný (foto P. Podzemný).

Rehek zahradní (foto P. Podzemný).

První letošní čížek lesní (foto P. Podzemný).

Další pěkná noc (noc, 12./13.9.2015). Po setmění do 22 hodiny se podařilo kroužkovat pět nových lelků lesních a kontrolovat dva retrapy, k tomu se chytila křepelka, červenka, pěnice hnědokřídlá a lejsek černohlavý. Nakonec nad sítěmi protahovaly tisíce ptáků, vzhledem k počasí se jich chytalo výrazně méně než o noc dříve. K nejzajímavějším úlovkům patřil ledňáček říční, druhý při akci a třetí vůbec chycený zde na světlo. Odchycení ptáci: křepelka polní (1, do světelné sítě), lelek lesní (6, další po rozednění - viz výše), ledňáček říční (1, třetí pro sedlo a druhý pro akci), linduška lesní (1, letos pták č. 100), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek černohlavý (18), slavík modráček (3, letos celkem jedenáct), červenka obecná (39), rehek zahradní (4), bělořit šedý (2, letos zatím osm ptáků), bramborníček hnědý (1, letošní sedmnáctý). Celkem 85 ptáků 15 druhů. Počty do tabulek a grafů budou doplněny.

Druhý ledňáček, chycený na akci (foto P. Podzemný).

Bělořit šedý (foto P. Podzemný).

Bramborníček hnědý (foto P. Podzemný).

Volno na sedle (den, 12.9.2015). Po noci plné ptáků byl čas na odpočinek a tak se na sedle dopoledne nechytalo.

Velká noc s řadou "opozdilců" (noc, 11./12.9.2015). Noc, kdy by se měl změnit směr větru, se rozbíhala pomalu. Už za setmění v síti uvízli tři noví lelci a jeden starší retrap. Poté se chytali jednotliví ptáci až do 2:30, kdy to začalo. Z nebe se snesli lejsci černohlaví a s sebou přinesli řadu dalších druhů - do rána bylo co dělat. Odchycení ptáci: křepelka polní (1, letos teprve pětadvacátá, druhý rok po sobě je tah velmi slabý), lelek lesní (4, celkem letos už 28 lelků), konipas luční (1, první letošní a teprve devátý celkově, i když nad sedlem jich protahují minimálně desítky), linduška lesní (5, tah se chýlí ke konci a podobně jako u několika dalších druhů se tak přesouvá do noci), rákosník obecný (3, dva rákosníci chybí do vyrovnání nejlepšího roku 2011), rákosník proužkovaný (10, absolutně nejlepší rok na tah tohoto druhu), cvrčilka zelená (5), sedmihlásek hajní (1, letošní pětadvacátý - absolutně nejlepší rok; navíc jde o jednoho z nejpozdnějších sedmihlásků, později byl už jen 18.9.2013), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (16, letošní výrazný tah může ještě pokračovat do konce září), budníček větší (6), budníček lesní (1, letošní dvanáctý a jeden z nejpozdnějších; pozdější byli kroužkováni 15.9.2013 a 22.9.2014 - dokonce 5 ex.), lejsek černohlavý (308, rekordní počet kroužkovaný na sedle za jednu noc), lejsek šedý (3, letos celkem třináct ptáků), slavík modráček (2, letošní sedmý a osmý), červenka obecná (30), rehek zahradní (50, konečně výrazná noc a snad nástup tahu, předtím pouhých 30 ptáků), bramborníček hnědý (4; maximální počet bramborníčků na jednu noc je šest; letošní tah zatím odpovídá průměru), drozd zpěvný (1). Celkem 458 ptáků 19 druhů.

Tah pestrý, ale nepočetný (den, 11.9.2015). Na hřebeni Jeseníků se popvalovaly řídké mraky a ptáci pokračovali v nenápadném tahu. Dole pod sedlem byly vidět ráno přeletující vlaštovky, nahoře se chytali ptáci opět hlavně za rozletu. Odchycení ptáci: linduška lesní (2), linduška luční (2), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (7), budníček větší (10), králíček ohnivý (2), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (23), rehek zahradní (4), sýkora uhelníček (1), hýl obecný (1). Celkem 68 ptáků 16 druhů.

Zase jedna "stovková" noc (noc, 10./11.9.2015). Noc na 11. září uzavřela první záříjovou dekádu - a přinesla na sedlo první vlnu červenek, samozřejmě nesrovnatelnou s říjnovými, ale i tak je 69 ptáků slušný počet. Hlavními doprovodnými druhy byly lejsek černohlavý a rákosník proužkovaný, chytlo se ale i několik zajímavých ptáků - viz poznámky v souhrnu. Kromě odchycených ptáků se při jedné kontrole podařilo vyplašit sluku lesní. Hojně táhly můry a netopýři, tradiční lelci poletovali se soumrakem a poté opět kolem čtvrté hodiny ráno. Odchycení ptáci: lelek lesní (3, celkem letos už 24 ptáků), rákosník proužkovaný (16, rekordní rok nekončí a počty stále narůstají), cvrčilka říční (1, letošní už desátá, což je rovněž nový rekord; nejpozdnější cvrčilka říční byla na sedle kroužkována 7.10.2012), cvrčilka zelená (1), sedmihlásek hajní (1, letošní pták č. 24, což výrazně převyšuje všechny předchozí roky, mimo to jde o druhý nejpozdnější výskyt po 18.9.2013 a 11.9.2012), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (9), králíček ohnivý (1, první noční letos a jeden z nejčasnějších nočních vůbec po ptákovi z 10.9.2014), lejsek černohlavý (17), červenka obecná (69), rehek zahradní (1, pokračuje extrémně slabý tah), bramborníček hnědý (2, letos zatím 12 ptáků), drozd zpěvný (1), šoupálek dlouhoprstý (1, teprve čtvrtý noční odchyt na sedle). Celkem 130 ptáků 16 druhů.

Pěkný ranní rozlet (den, 10.9.2015). Ráno se na chvíli zmírnil vítr a tak se dost ptáků pochytalo - k nejzajímavějším ptákům zatím patřil další strnad zahradní. Hodně táhli budníčci větší a červenky. Po půl osmé se vrátil silný vichr a ptáci se opět téměř přestali chytat. Nakonec byly sítě kvůli silnému větru staženy. Přes sedlo táhli motáci pochopi, jiřičky obecné a také např. hejno 40 kormoránů velkých. Odchycení ptáci: střízlík obecný (1), ťuhýk obecný (1, letošní devatenáctý; v těchto dnech obvykle tah ťuhýků končí, ovšem v roce 2014 se protáhl až do 3.10.), rákosník proužkovaný (3, v tomto rekorním roce tak bylo kroužkováno už 153 ptáků a to bude tah ještě pokračovat až do října), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (8, letošní rok patří k těm lepším), pěnice pokřovní (1, letos teprve jedenáctá), budníček menší (1), budníček větší (18, letošní rekord; je tady doba nejsilnějšího tahu - když vyšly v roce 2011 noční odchyty, bylo 7. a 9.9. kroužkováno shodně 107 ptáků), červenka obecná (17), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (2, zatím velmi slabý rok bez výraznějšího tahu), hýl obecný (1), stehlík obecný (1, druhý letošní), strnad zahradní (1, druhý letošní a teprve šestý, kroužkovaný na sedle). Celkem 61 ptáků 15 druhů.

Strnad zahradní (foto P. Podzemný).

Ťuhýk obecný (foto P. Podzemný).

Sýkora uhelníček (foto P. Podzemný).

Jaká bude noc? (noc, 9./10.9.2015). Podmínky na sedle nejsou pro odchyt příznivé - je jasno a fouká silný severovýchodní vítr. To je asi to nejhorší, co může kroužkovatele na této lokalitě potkat. Přesto se chytil jeden lelek lesní s kroužkem z pondělka a druhý lelek bez kroužku, tedy sedmnáctý letošní. A nad sjezdovkou se neustále proháněl starý samec, kterého se chytit nepodařilo. To se ovšem nakonec změnilo - chytil se tento samec a ještě dva další lelci. Severovýchodní vítr bez mlhy vál celou noc, ptáci začali táhnout kolem druhé, ale padali do okolí nebo se odráželi od větrem nafouknutých sítí. Přesto se podařilo určitý počet kroužkovat. Kromě toho ve tři ráno prolétalo nad sjezdovkou hejno vodoušů bahenních. Odchycení ptáci: křepelka polní (1, letos teprve čtyřiadvacátá), lelek lesní (4, celkem letos už jednadvacet ptáků!), rákosník proužkovaný (7, čímž byl překonán rekordní rok 2012), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), slavík modráček (1, letošní šestý), červenka obecná (17), rehek zahradní (2, zatím velmi slabý tah, kroužkováno jen 24 ptáků). Celkem 34 ptáků 8 druhů.

Lelek lesní - dospělý samec (foto P. Podzemný).

Křepelka polní (foto P. Podzemný).

Křepelka polní (foto P. Podzemný).

Početní intermezzo. Každý rok je pro každý druh jiný - něco se chytá rekordně, něco průměrně, další ptáci skoro netáhnou. Počty postupně za roky narůstají a tak letos vstoupil sedmý druh do pomyslného "klubu 1000", tedy bylo okroužkováno více než 1000 jedinců. A které jsou nejpočetněji chytané druhy na sedle k 8.9.2015? Počtům jednoznačně kralují červenky obecné s 20 900 kroužkovanými jedinci. Je to pro zajímavost 37% všech zde kroužkovaných ptáků! Druhým nejpočetnějším druhem je sýkora koňadra se 5 871 kroužkovanými ptáky. Tento počet je samozřejmě podhodnocen, protože při silném tahu koňader je třeba stáhnout sítě. Ještě před lety by nikdo tak silný tah tohoto "stálého" druhu nečekal, pozorování na sedle ukázala, že několik tisíc koňader může protáhnout během jediného dopoledne! Třetím nejpočetnějším druhem je králíček obecný s 5 818 kroužkovanými jedinci, následovaný pěvuškou modrou (3 067 ex.), lejskem černohlavým (1 941 ex.), drozdem zpěvným (1 581 ex.) a pěnicí černohlavou (1 274 ex.). A oním sedmým druhem, který se do pomyslného klubu letos přidal, je pěnice slavíková (1 130 ex.). Tento pomyslný klub ukazuje, které druhy tvoří základ protahujících hejn, nicméně je třeba zmínit, že kroužkování není schopno zachytit průtah většiny pěnkavovitých ptáků; jinak patří k nejpočetnějším druhům pěnkava obecná, protahující v říjnu každodenně v až desetitisícových počtech.

Tah se zastavil (den, 9.9.2015). Při jasném počasí se nad sedlem a hřebenem Jeseníků vytvořila až kilometr vysoká hradba mraků. Přímo na sjezdovce se občas mraky honily i po zemi, ale bariéra zřejmě ptáky od tahu odradila, žádný velký pohyb nebyl pozorovatelný. A to se projevilo i na odchytech. Odchycení ptáci: krahujec obecný (1, letošní sedmý), linduška lesní (1), linduška luční (2), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), sýkora uhelníček (1), hýl obecný (3; pokračuje nápadný tah "obyčejných" hýlů). Celkem 19 ptáků 11 druhů.

Mlha na sedle (foto P. Podzemný).

Sílí tah pěvušek modrých (foto P. Podzemný).

Vrcholí tah králíčků ohnivých (foto P. Podzemný).

Další lelci (noc, 8./9.9.2015). Po setmění se spustilo mrholení, přesto se podařilo odchytit prvního lelka, ovšem už s kroužkem. Krátce po osmé se chytil další lelek, tentokrát bez kroužku. Kolem půlnoci se na sedlo nahrnula mlha, chvílemi byl pod mlhou asi 5 metrů vysoký prostor, kolem druhé hodiny v noci začlo pršet. Po celou dobu foukal severní vítr. Několik ptáků se pochytalo, viditelně se vraceli od jihu proti větru. Odchycení ptáci: lelek lesní (4, celkem tedy letos už 17), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (4), pěnice pokřovní (1), budníček větší (2), slavík modráček (1, letošní pátý). Celkem 30 ptáků 10 druhů.

Slavík modráček (foto P. Podzemný).

Kromě ptáků se chytali i netopýři (foto P. Podzemný).

Netopýr pestrý (foto P. Podzemný).

Pestrý den (den, 8.9.2015). Přes den se chytali spíše jednotliví ptáci, přesto byl odchyt druhově pestrý. Odchycení ptáci: krahujec obecný (2, letošní pátý a šestý), krutihlav obecný (1, letošní jedenáctý), linduška lesní (3), linduška luční (1, letošní jedenáctá, tah pomalu začíná), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), cvrčilka zelená (1, sto první letošní pták - jen v roce 2012 bylo kroužkováno více než 100 ptáků, konkrétně 124), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (3), červenka obecná (7), sýkora babka (1, letošní první a teprve osmá na akci vůbec), pěnkava obecná (1, letošní třetí), hýl obecný (3, letos už 32 hýlů v první tahové vlně obyčejných ptáků; teprve v druhé polovině října se mohou objevit mohutnější "trumpeťáci" ve druhé vlně tahu) a čížek lesní (1, první letošní). Celkem 35 ptáků 16 druhů.

Krahujec obecný (foto P. Podzemný).

Krutihlav obecný (foto P. Podzemný).

Linduška lesní (foto P. Podzemný).

Teplota klesá, noc lelků (noc, 7./8.9.2015). Do 0:30 se chytli jen tři ptáci - dva rákosníci proužkovaní a jeden lelek lesní. Na nějaký velký tah to nevypadalo, ke všemu teplota klesla pod 4 °C. Ve dvě ráno se chytli další dva lelci, za rozednění pak viselo v sítích dokonce sedm lelků! Celkem se za noc chytlo jedenáct lelků lesních; jediná srovnatelná noc nastala 3./4.10.2013, kdy bylo kroužkováno 9 lelků. Včera a dnes v noci lelci evidentně protahovali, pravděpodobně další ptáci sítě obletěli - kolik jich protáhlo celkem je otázkou. V předchozích letech bylo odchyceno obvykle méně lelků, až na rekordní loňský rok: 2010 - 2 ex., 2011 - 9 ex., 2012 - 5 ex., 2013 - 5 ex., 2014 - 19 ex. K dnešnímu datu taky bylo na sedle kroužkováno 53 těchto podivuhodných ptáků. Dnešní noc byla jinak jasná a s mírným větrem, pokud táhli další ptáci, tak vysoko nad sedlem. V šest ráno se podařilo z cesty u sítí vyplašit chřástala polního, sítím se však vyhnul. Odchycení ptáci: lelek lesní (11), rákosník proužkovaný (2) a červenka obecná (3). Celkem 16 ptáků 3 druhů.

Lelek lesní (foto P. Podzemný).

Lelek lesní (foto P. Podzemný).

Lelek lesní na jednom z "posedů" (foto P. Podzemný).

Po dešti (den, 7.9.2015). Podle předběžných zpráv se chytlo jen minimum ptáků, nicméně první dva kroužkovaní ptáci byli... slavíci tmaví! Odchycení ptáci: linduška lesní (1), ťuhýk obecný (1, letošní osmnáctý pták), rákosník proužkovaný (13), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka říční (1, letošní devátá, celkem pětadvacátá), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (11, nejlepší letošní odchyt), pěnice pokřovní (2), budníček větší (1), králíček obecný (1), slavík tmavý (2, letošní ptáci č. 22 a 23), červenka obecná (2), sýkora uhelníček (4) a hýl obecný (1). Celkem 45 ptáků 15 druhů.

Střídání na sedle (noc, 6./7.9.2015) - bude doplněno. O víkendu skončila služba Jiřího a Jakuba Hlaváčka, kterým vypomáhali další kroužkovatelé. Vzhledem k situaci na sedle (uzavírka silnice z Kout nad Desnou nahoru) museli poslední členové této skupiny seběhnout na vlak ze sedla dolů pěšky. Na místě je vystřídali Zdeněk Pletka, Petr Podzemný a Vladimír Duda. První noc je sedlo přivítalo nevlídně - celou noc propršelo, takže nebylo možné ani roztáhnout sítě. Přitom se v sedle válela mlha jako mlíko. Chytat se dalo až 7.9. ráno.

Co se děje na sedle? (den, 6.9.2015). V noci a dopoledne 6.9. vznikla nad sedlem dokonalá situace pro sledování tahu - mraky se snesly na hřeben a nechaly jen malou skulinku v oblasti odchytového stanoviště. Co to znamená pro odchyty? Bez mlhy ležící na sjezdovce si to asi dovedete představit. Ke všemu se silně ochladilo - teploměr k ránu klesl na 2,9 °C. Mlha se střídala s jemným deštěm, do toho foukal silný jižní vítr. Asi o půl desáté byly sítě sbaleny. Ptáci táhli, zvláště vlaštovky a lindušky, oproti předchozím dnům chyběly pěvušky modré. Kromě vypsaných ptáků se chytla také jedna cvrčilka říční, která nebyla kroužkována. Odchycení ptáci: linduška lesní (8), pěnice černohlavá (3, letos tak rovných 200 ptáků), pěnice slavíková (1, pokračuje v početních závodech s pěnicí černohlavou, letos zatím rovněž rovných 200 ptáků, ovšem na rozdíl od předchozího druhu skoro přesně polovina v noci), budníček větší (9, zatím nejpočetnější letošní odchyt), králíček obecný (2), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (16), drozd zpěvný (4), sýkora uhelníček (1), strnad zahradní (1, první letošní a teprve pátý chycený na akci - předchozí byli pro zajímavost chyceni 9./10.9.2011, 16./17.8.2012, 1./2.9.2012 a 11./12.9.2013). Celkem 45 ptáků 10 druhů.

Strnad zahradní (foto O. Belfín).

Slavík tmavý (foto O. Belfín).

Lejsek černohlavý (foto O. Belfín).

Noc s mlhou bez mlhy (noc, 5./6.9.2015). Tato noc začala nenápadně. Bylo jasno a foukal mírný jižní vítr. Na sedle vládl klid, teprve v jednu hodinu v noci se chytila první červenka. Kolem druhé až třetí hodiny se objevila mlha, s ní ovšem silnější až velmi silný vítr. Mlha neklesla na sjezdovku, ale vznášela se ve výšce nad sedlem - ptáci opět táhli někde ve výšce. Proti předchozím nocem se hojně ozývali táhnoucí drozdi zpěvní, z menších druhů evidentně velmi početně protahovali budníčci větší. Občas poryv větru nahnal mlhu k zemi a u sítí se objevili ptáci, jakmile však mlha stoupla, ptáci opět zmizeli. V sítích tak nakonec skončil jen malý vzorek protahujících druhů. Odchycení ptáci: linduška lesní (1, první noční odchyt tohoto roku a dvacátý pátý celkem), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2, které letošní součet zaokrouhlily zatím na 200 ptáků), pěnice pokřovní (1), budníček větší (6, dalších devět ptáků se chytilo ráno - viz výše), budníček lesní (1, letošní jedenáctý), lejsek černohlavý (3), slavík tmavý (1, letošní jedenadvacátý!, na sedle tak bylo od roku 2010 kroužkováno celkem 63 slavíků tmavých), červenka obecná (4), rehek zahradní (2), drozd zpěvný (1). Celkem 24 ptáků 11 druhů.

Pohled k Červenohorskému sedlu od jihu 6.9.2015 dopoledne - uprostřed je patrná skulinka bez mraků, hrb v ní je hotel Červenohorské sedlo.

Rozjíždí se tah pěvušek a lindušek lučních (den, 5.9.2015). Tah přes sedlo po prázdné noci nebyl nijak výrazný, z nechycených ptáků přelétl například moták pochop, jeden krahujec, hejnko konipasů lučních a několik vlaštovek. Táhlo však několik druhů méně nápadných pro přímé pozorování - právě sledování jejich tahu je jedním z mnoha výrazných prvků odchytů na Červenohorském sedle. Odchycení ptáci: křepelka polní (2, ráno vyšlápnuty do sítě; letos teprve 23 ptáků), linduška lesní (5), linduška luční (6, první letošní odchyt většího počtu ptáků), střízlík obecný (1, letošní desátý - zatím táhnou jednotlivě, hlavní vlna připadá až na říjen), pěvuška modrá (43, letošní denní maximum, které pravděpodobně předznamenává nástup hlavního tahu), pěnice černohlavá (14), pěnice hnědokřídlá, budníček menší (2), budníček větší (2), králíček obecný (16), králíček ohnivý (5), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (19), kos černý (1), sýkora modřinka (1, letošní třetí pták), sýkora uhelníček (2), hýl obecný (2), křivka obecná (2, teprve třetí odchyt na akci, přestože zde místní křivky běžně přeletují). Celkem 125 ptáků 18 druhů.

Křivka obecná (foto O. Belfín).

Srovnání lindušky lesní a luční (foto O. Belfín).

Srovnání lindušky lesní (vlevo) a luční (vpravo) - dráp zadního prstu (foto O. Belfín).

Více netopýrů než ptáků (noc, 4./5.9.2015). Točící se vítr a dešťové pásmo, obcházející Jeseníky z východu, nepřinesly do sítí žádný nával a v podstatě ani nic zajímavého. Nakonec se chytili jen čtyři ptáci, za to 7 netopýrů a hned čtyř druhů - netopýr hvízdavý, netopýr pestrý, netopýr severní a netopýr řasnatý. Naštěstí žádní netopýři rezaví, kteří umí na sítích udělat velké škody. Odchycení ptáci: slavík modráček (1, letošní čtvrtý pták) a červenka obecná (3). Celkem 4 ptáci 2 druhů.

Chytání po dešti (den, 4.9.2015). Za svítání na sedle stále pršelo, takže sítě bylo možné roztáhnout až kolem šesté hodiny. Foukal jen slabý jižní vítr a ptáci táhli jen skromně. Výraznější se zdál pohyb budníčků menších, většina ptáků se ovšem chytla během krátké chvíle. Odchycení ptáci: linduška luční (1, letošní čtvrtá), pěvuška modrá (3), rákosník proužkovaný (4, celkem letos už 124 ptáků), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (2, letos tak celkem 30 ptáků), pěnice pokřovní (1, teprve pátá letošní), budníček menší (8, první letošní výraznější pohyb), budníček větší (3), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (4), rehek zahradní (2), sýkora modřinka (1, letošní druhá), hýlo becný (5). Celkem 42 ptáků 16 druhů.

Linduška lesní (foto Jiří Hlaváček).

Linduška luční (foto Jiří Hlaváček).

Hýl obecný - mladý pták (foto Jiří Hlaváček).

Masívní tah v dešti (noc, 3./4.9.2015). Na sedle se v noci odehrával spektakulární tah, ovšem služba na stanici mohla po většinu času jen přihlížet, protože skoro pořád vytrvale pršelo. Ptáků protahovaly až desítky najednou, sedali do trávy před reflektor a tak bylo možné občas nějaké chytit a udělat si představu o druhovém složení. Odchycení ptáci: ťuhýk obecný (1, letošní sedmnáctý pták, v tuto dekádu tah tradičně vrcholí), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (5), rákosník zpěvný (6), sedmihlásek hajní (1, letošní třiadvacátý!), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (3), slavík modráček (1), červenka obecná (4), rehek zahradní (3), bělořit šedý (2, letošní pátý a šestý), bramborníček hnědý (2, celkem letos 10 ptáků). Celkem 30 ptáků 12 druhů.

Vylepšení statistik po prázdných nočních sítích (den, 3.9.2015). Poté, co ptáci přeletovali mlhu, nějací určitě vyčkali na rozednění v keřích kolem sjezdovky, o čemž svědčí jeden vyšlápnutý, ovšem nechycený chřástal polní v lese. Maximum tahu nyní tvoří pěnice, pěvušky. lindušky lesní a přibývající červenky, z nekroužkovaných ptáků přetáhl např. jeden konipas horský. Počasí se zlepšilo, ale předpověď slibuje opět noční déšť. Odchycení ptáci: krutihlav obecný (1, desátý letošní pták; hlavní tah krutihlavů je za námi, v nejlepších letech se na sedle chytilo 11 resp. 10 krutihlavů), linduška lesní (9), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (34, zatím nejlepší letošní den na pěvušky, jejichž tah vrcholí až začátkem října), rákosník zpěvný (1, letošní pták č. 115 - do roku 2014 bylo kroužkováno 167 rákosníků zpěvných; ještě čekáme záříjovou vlnu tahu), cvrčilka zelená (2, do letošní stovky chybí už jen jediný pták; už nyní jde o druhý nejlepší rok a cvrčilky zelené by měly táhnout až do začátku října), pěnice černohlavá (16, je tady maximum tahu tohoto druhu), pěnice slavíková (1, tah bude během září ještě doznívat), pěnice hnědokřídlá (2, vrchol tahu je asi za námi a počty jsou celkem nízké), budníček větší (2, zatím pouhých 14 ptáků, je tady ovšem dekáda maxima - připomeňme noc 7./8.9.2011, kdy bylo kroužkováno 143 budníčků větších!), králíček obecný (5), králček ohnivý (7, celkem letos už 62 ptáků, tedy prozatím druhý nejlepší rok a to by měli králíčci ohniví táhnout intenzivně do poloviny října), červenka obecná (35, dosud nejpočetnější odchyt roku, který znamená pomalý rozjezd tahu tohoto dominantního druhu sedla; k maximu se dostaneme někdy v polovině října, kdy dokáže mlha nahnat do sítí i více než 1000 ptáků za noc), sýkora uhelníček (4) a hýl obecný (4). Celkem 125 ptáků 15 druhů.

Když ptáci táhnou, ale chytat se nedá (noc, 2./3.9.2015). Navečer byly sítě roztažené, od 22 do 23 hodiny se dalo chytat, ale pak se spustil silný déšť. Ptáci táhli v dešti nadále a intenzivně, objevovali se například jednotliví bělořiti šedí, u světla se ukazovalo až deset ptáků najednou. V 1:30 hod pršet přestalo, pro změnu se ale přivalila mlha odspodu, zakryla sedlo a ptáci přeletovali nad mlhou. Výsledek odchytu pak naprosto neodpovídal počtu protahujících ptáků. Odchycení ptáci: pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1, teprve čtvrtá letošní, pěnice pokřovní je nejméně chytaným druhem pěnic, od roku 2011 bylo ročně kroužkováno 10-31 ptáků, s maximem tahu právě začátkem září), (1) a rehek zahradní (1). Celkem 4 ptáci 4 druhů.

Deštivé dopoledne (den, 2.9.2015). V závěru noci postoupila nad sedlo studená fronta a ráno tak propršelo. Následoval silný vítr, který umožnil roztáhnout jen soustavu na křepelky a spodní linii sítí v lese. Tah byl i tak slabý. Odchycení ptáci: linduška lesní (2), linduška luční (1, třetí letošní), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), hýl obecný (2). Celkem 13 ptáků 8 druhů.

Pohled k Červenohorskému sedlu od jihu 2.9.2015 dopoledne, po přechodu studené fronty - vlevo oblast Keprníku (1423 m), vpravo Mravenečník (1343 m), sedlo je uprostřed snímku.

Co přinesla fronta (noc, 1./2.9.2015). K Červenohorskému sedlu zvolna nocí postupovala studená fronta, která přinesla změnu větru, ochlazení a přeháňky. Večer se nic nedělo, v síti uvízl jen lelek lesní, ovšem asi 5 dnů starý retrap... Během noci probíhal slabý tah jednotlivých ptáků, pak se otočil a zesílil vítr a nad ránem se rozpršelo. Výsledek odchytu tak dopadl slabě. Odchycení ptáci: pěvuška modrá (1, teprve druhá noční vůbec z téměř 3000 odchycených pěvušek), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), lejsek černohlavý (13), lejsek šedý (2), slavík modráček (1), červenka obecná (1). Celkem 22 ptáků 8 druhů.

Pestrý den bez překvapení (den, 1.9.2015). Nad Jeseníky se letos naposledy (?) natáhl horký vzduch, v dolinách teploty překračovaly 30 stupňů. Od západu ale už pokračuje fronta, která změní charakter počasí. Kromě chytaných ptáků přelétli dva konipasi luční a jeden včelojed, v okolí sjezdovky se potloukal datel černý, který se ale nechtěl ukázat. Celkem bylo kroužkováno 59 ptáků 15 druhů: křepelka polní (1), pěvuška modrá (12), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (16), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (8), králíček ohnivý (5), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (3).

Skoro nic (noc, 31.8./1.9.2015). X Kroužkovaní ptáci: křepelka polní (3), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (1). Celkem 7 ptáků 4 druhů.

Ještě jeden pestrý denní tah (den, 31.8.2015). X Kroužkovaní ptáci: křepelka polní (2), linduška lesní (5), pěvuška modrá (14), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (1, letošní dvaadvacátý), pěnice černohlavá (26), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (3), budníček větší (3), králíček obecný (13), králíček ohnivý (11), lejsek černohlavý (1), lejsek šedý (1), červenka obecná (11), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (3). Celkem 107 ptáků 21 druhů.

Návrat čírek obecných (noc, 30./31.8.2015). X Kroužkovaní ptáci: čírka obecná (2, teprve druhý odchyt tohoto druhu na sedle, celkem tedy pět ptáků), křepelka polní (2), pisík obecný (1, první letošní a teprve sedmý celkově), lelek lesní (1, druhý letošní), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (2). Celkem 15 ptáků 10 druhů.

Čírka obecná - druhý odchyt na sedle (foto Jiří Hlaváček).

Sedmý pisík, kroužkovaný na sedle (foto Jiří Hlaváček).

Křepelka polní (foto Jiří Hlaváček).

Nádherný denní tah a nový druh (den, 30.8.2015). X Kroužkovaní ptáci: poštolka obecná (1, nový druh pro odchyty na sedle), linduška lesní (7), pěvuška modrá (16), rákosník zpěvný (1), sedmihlásek hajní (1, letošní jednadvacátý), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (4), pěnice pokřovní (2), budníček menší (1), budníček lesní (1, letošní desátý), králíček obecný (5), králíček ohnivý (15), lejsek černohlavý (1), lejsek šedý (2), slavík tmavý (2), červenka obecná (21), rehek zahradní (3), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1), drozd zpěvný (1), sýkora modřinka (1, první letošní), sýkora uhelníček (7), brhlík lesní (1, první letošní a teprve devátý celkově), hýl obecný (2). Celkem 106 ptáků 25 druhů.

Poštolka obecná - nový druh pro odchyty (foto Jiří Hlaváček).

Početně táhnou králíčci ohniví (foto Jiří Hlaváček).

V sítích uvíznou nejen ptáci (foto Jiří Hlaváček).

Noc se třemi druhy, které ale stály za to (noc, 29./30.8.2015). X Kroužkovaní ptáci: kulíšek nejmenší (1, první letošní a teprve třetí celkově), červenka obecná (3), bělořit šedý (3). Celkem 7 ptáků 3 druhů.

Třetí kulíšek, kroužkovaný na sedle.

Nastupují králíčci ohniví (den, 29.8.2015). X Kroužkovaní ptáci: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (4), cvrčilka říční (1, pokračování rekordního roku, letos již osmý pták), pěnice černohlavá (9), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (13), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (10), rehek zahradní (1), hýl obecný (3) Celkem 45 ptáků 11 druhů.

Další slabý vzorek (noc, 28./29.8.2015). X Kroužkovaní ptáci: lejsek černohlavý (1), červenka obecná (17), rehek zahradní (1). Celkem 19 ptáků 3 druhů.

Pestrý vzorek obvyklých druhů (den, 28.8.2015). Slabší dopolední odchyt přinesl vzorek celkem obvyklých druhů, za zmínku stojí devátý letošní krutihlav a dvacátý sedmihlásek (dosavadní maximum bylo 16 sedmihlásků hajních v roce 2012). Kroužkovaní ptáci: krutihlav obecný (1), linduška lesní (3), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (5), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (3), rehek zahradní (2), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (1), hýl obecný (1). Celkem 25 ptáků 13 druhů.

Noc, která úplně nevyšla (noc, 27./28.8.2015). Po klidné noci se na sedle zdálo, že už už to přijde. Nad Jeseníky se roztáhla oblačnost, ze které nepršelo a pomalu klouzala po kopcích dolů; ale nakonec se zastavila nad sedlem. Vytvořila situaci ideální pro sledování tahu (nad sedlem vzniká jediné okno, kterým se dá proletět ze severu na jih), ale odchytům nesvědčí. V sítích uvízlo pár lejsků černohlavých a několik dalších ptáků. Kroužkovaní ptáci: pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (23), rehek zahradní (4). Celkem 28 ptáků 3 druhů.

Cvrčilky říční a slavíci tmaví přibývají (den, 27.8.2015). Kroužkovaní ptáci: krahujec obecný (1, čtvrtý letošní), linduška lesní (3), pěvuška modrá (1), cvrčilka říční (1, letošní sedmá - to znamená vyrovnání maxima roku 2012), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček lesní (1, letošní devátý), lejsek černohlavý (3), slavík tmavý (1, letos už osmnáctý!), červenka obecná (2), drozd zpěvný (3). Celkem 23 ptáků 13 druhů.

Čekání na tah (noc, 26./27.8.2015). Slabý tah ve druhé půlce noci při jižním větru. Celkem bylo kroužkováno 20 ptáků dvou druhů: lejsek černohlavý (19) a rehek zahradní (1).

Slabší ráno a dopoledne (den, 26.8.2015). Denní tah byl slabý a pravděpodobně zahrnoval určité množství místních ptáků, zajímavější byl odchyt krutihlava obecného. Celkem kroužkováno 22 ptáků sedmi druhů: krutihlav obecný (1), červenka obecná (3), linduška lesní (3), budníček větší (1), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (8), pěnice hnědokřídlá (2).

První sluka a chřástal vodní (noc, 25./26.8.2015). Srpnový tah na sedle je vždycky trochu nepředvídatelný. Pokud nevyjde ta správná mlžná noc, má pozorovatel pocit, že se nic neděje. Takový je na sedle současný stav po vyjasnění. V noci 25./26.8 kroužkoval M. Horák pouhé čtyři ptáky - dva lejsky černohlavé, kteří by nyní měli spolu s pěnicí slavíkovou tvořit podstatnou část nočního tahu; k tomu pravděpodobně místní sluku lesní a minimálně druhého letošního chřástala vodního. K večeru zpestřovali pobyt na sedle čtyři lovící lelci lesní, kteří se ovšem sítím obratně vyhýbali. Netáhly ani křepelky polní - k ránu se u sítí objevil jediný pták. Celkem kroužkováni 4 ptáci: lejsek černohlavý (2), sluka lesní (1, první letošní, zřejmě místní pták; celkově 352. sluka, kroužkovaná na sedle!), chřástal vodní (1, teprve druhý odchyt na sedle, první byl kroužkován v noci 25./26.10.2013).

Další slabé ráno (den, 25.8.2015). Celkem bylo za krásného jasného počasí se silným severním větrem kroužkováno 12 ptáků devíti druhů: krahujec obecný (1), linduška lesní (1), cvrčilka zelená (1), budníček lesní (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (2), kos černý (1), pěnice černohlavá (2) a hýl obecný (2).

Noc jednoho lejska (noc, 24./25.8.2015) Kroužkován jeden lejsek černohlavý. Tah se nekoná nebo je jen velmi slabý.

Slabé ráno (den, 24.8.2015) Celkem bylo kroužkováno 18 ptáků deseti druhů: budníček větší (1), červenka obecná (2), drozd zpěvný (1), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (1), lejsek černohlavý (3) a hýl obecný (3).

Slabý noční tah (noc, 23./24.8.2015) Druhovou reprezentaci slabého nočního tahu se podařilo získat zejména díky odchytům do ruční sítě v okolí světla. Celkem bylo kroužkováno 19 ptáků pěti druhů: rákosník zpěvný (3), lejsek černohlavý (10), slavík modráček středoevropský (1), pěnice černohlavá (1) a pěnice slavíková (4).

Slabší ráno a náznak tahu pěnic a králíčků ohnivých. (den, 23.8.2015). Celkem bylo kroužkováno 39 ptáků čtrnácti druhů: křepelka polní (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (5), červenka obecná (4), sýkora lužní (1), sýkora koňadra (1), budníček menší (1), pěvuška modrá (3), králíček ohnivý (5), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), drozd zpěvný a nový druh pro sedlo - strakapoud malý (1).

Strakapoud malý - 115. nebo 116. druh pro sedlo (záleží na konečném určení sedmihláska).

První lelek (noc, 22./23.8.2015). Jediným úlovkem jasné noci bez viditelného tahu byl první letošní lelek lesní. Můžeme jen doufat, že nebude poslední; pro zajímavost jde už o 41. lelka kroužkovaného na sedle!

Slabší ráno (den, 22.8.2015). Po slabé noci přišlo sice nádherné, ale na ptáky spíše slabší ráno, během kterého bylo kroužkováno 32 ptáků jedenácti druhů. To však osazenstvu vůbec nebránilo v užívání si nádherného léta na horách, zejména Pan slavíkář po náročné noci vysílen vzýváním slavíků ulehl k posilujícímu spánku, aby poté už v plné síle ukázal mladším kolegům dřevní metody měření kolmosti povrchů :-). Kroužkováni byli: rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (3), linduška lesní (2), červenka obecná (4), rehek domácí (1), budníček menší (1), budníček větší (2), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (10), pěnice hnědokřídlá (2) a stehlík obecný (1).

Noc jednoho ptáka (noc, 21./22.8.2015). Večer dorazili na sedlo Franta Zicha, Martin Brejška a náš čelní Pan slavíkář Pavel Kverek v očekávání po zprávách o masách slavíků odchycených v minulých dnech. Dalším významných hostem byl Luboš Peške, který se zastavil cestou od vypouštění mladých orlů skalních v Oderských vrších (celý projekt viz http://www.orelskalni.cz/). Jediným úlovkem této noci byl rákosník proužkovaný.

Vzácná návštěva na sedle - Pan čelní slavíkář Pavel Kverek v akci...

...a po akci.

Vzácný zvonek vousatý (Campanulla barbata) je erbovní rostlinou CHKO Jeseníky. Několik rostlin z místní početné populace kvete i v těsné blízkosti odchytových stanovišť.

Slabší ráno, asi začnou táhnout králíčci ohniví. (den, 21.8.2015). Po jasné noci bez viditelného tahu bylo během rána a dopoledne kroužkováno 28 ptáků čtrnácti druhů: chřástal polní (2 - chyceni za úsvitu do křepelčích sítí zjevně díky hlasové reprodukci), krahujec obecný (1, dospělá samice uvízla v síti na lelky), rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (3), linduška lesní (1), červenka obecná (2), bramborníček hnědý (1), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (3), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), střízlík obecný (1), drozd zpěvný (1).

Starý samec a mladá samice chřástala polního.

Detail zbarvení duhovky (vpravo mladý pták).

Dospělá samice krahujce obecného.

Detail pelichání letek na křídlech.

Noc dvou ptáků (noc, 20./21.8.2015). Po krásném slunečném dni následovalo opět večerní divadlo v podobě už čtyř (!) lelků lesních lovících od soumraku kolem stanice. Ptáci v noci viditelně netáhli, ale pomocí přehrávky hlasu (stejné jako ve všech předešlých nocích) se do křepelčích sítí podařilo chytit dalšího chřástala polního a v sítích nastražených na lelky uvízl druhý letošní sýc rousný, tentokrát mladý pták. Po půlnoci jsme si připili na to, že letos snad spojené armády nedorazí.

Odchycený mladý sýc rousný.

Slabé ráno (den, 20.8.2015). Po noci bez ptáků (ani pozorovaných) nebylo přílišným překvapením jen slabé ráno a dopoledne. Celkem bylo kroužkováno 21 ptáků deseti druhů: rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (7), linduška lesní (4), červenka obecná (2), slavík tmavý (1), budníček větší (1), pěnice hnědokřídlá (1), střízlík obecný (1), kos černý (1) a hýl obecný (1).

Absolutní prázdno (noc, 19./20.8.2015). Po dvou velmi silných tahových nocích v důsledku nízké oblačnosti se na sedle nebe během dne zcela vyjasnilo, vítr se uklidnil a my se mohli už za soumraku kochat lovem prvních tří letošních lelků lesních, kteří plně využívali večerního rozletu stovek a tisíců můr, které během dvou předešlých nocí posedaly do okolí světla. Jinak byl do rána klid, nechytl se ani jeden pták.

Silný ranní rozlet po tahové noci (den, 19.8.2015). Dopoledne bylo sedlo stále zahaleno mlhou a ptáci se chytali zřejmě díky velkým počtům staženým díky hlasové reprodukci. Celkem bylo chyceno 96 ptáků 21 druhů: rákosník zpěvný (6), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (17), sedmihlásek hajní (3), cvrčilka říční (2), cvrčilka zelená (17), červenka obecná (1), lejsek černohlavý (5), ťuhýk obecný (1), slavík obecný (1), slavík tmavý (1), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (22), pěnice hnědokřídlá (1), budníček lesní (2), budníček větší (1), pěvuška modrá (1), střízlík obecný (1), bramborníček hnědý (1), pěnkava obecná (1) a krutihlav obecný (1).

K hlavním nočním migrantům patří v tomto období lejsci černohlaví, kteří dominovali i ve vzorku ze silných tahových nocí 17.-19.8.2015.

Odchycený slavík obecný. Tento druh je překvapivě při dosavadních odchytech mnohem vzácnější než slavík tmavý.

Od letošní sezóny bude během výzkumu věnována speciální pozornost i netopýrům, včetně určování druhové příslušnosti odchycených jedinců a sledování letové aktivity táhnoucích netopýrů pomocí automatického záznamníku netopýří echolokace. Na snímku je odchycená samice netopýra pestrého.

Určování některých podobných forem netopýrů může činit nezkušené osobě problémy. Asi nejobtížnější skupinou je morfoskupina netopýra vousatého, obsahující 3 velmi podobné, vzájemně však nikoliv blízce příbuzné druhy. Na fotografiích jsou netopýr vousatý (vpravo) a netopýr Brandtův (vpravo). Detail 45b: Na rozdíl od netopýra vousatého (na fotce vlevo) i netopýra alkathoe má netopýr Brandtův (na fotce vpravo) vedlejší hrot na horním čtvrtém premoláru (P4) - viz červená šipka.

Od letošní sezóny bude na ČHS sledován i tah některých vybraných druhů tažných nočních motýlů - na fotografii lišaj svlačcový.

Lišaj smrtihlav je vzácný tažný noční motýl, který byl na ČHS jednotlivě zaznamenán i v minulých letech.

Lišaj smrtihlav.

Prospaná noc a konec silného tahu (noc, 18./19.8.2015). Odpoledne se sedlo opět zalilo mraky a my jsme počítali s možností další silné tahové noci. Po zhruba 16-ti hodinové šichtě jsme si dali pozdně odpoledního "šlofíka" s tím, že kolem deváté večer zapnem světlo a uvidíme, co bude. Únava však byla taková, že nás ani jeden ze dvou budíků nebyl schopen probudit a tak jsme procitli až někdy kolem půl čtvrté ráno. Po kontrole dat v meteorologické stanici se však ukázalo, že jsme čas využili efektivně, protože od půl deváté večer do půl třetí ráno dost vydatně pršelo. Po zapnutí světla v půl čtvrté ráno se ukázalo, že ptáci táhnou stejně silně, jako předešlou noc. Důkazem toho bylo, že do svítání jsme postupně odchytili a kroužkovali ještě 92 ptáků třinácti druhů: rákosník zpěvný (4), rákosník proužkovaný (6), cvrčilka zelená (5), sedmihlásek hajní (3), slavík tmavý (1), rehek zahradní (1), bramborníček hnědý (2), budníček větší (1), budníček lesní (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (17), pěnice hnědokřídlá (2), lejsek černohlavý (45).

Dojezd po extrasilné noci (den, 18.8.2015). Noční mlha se postupně přehoupla v mlhu dopolední za stálého severního větru. Ranní rozlet byl velmi silný, zjevně díky tomu, že část ptáků se nad ránem zastavila v okolí odchytových stanovišť díky každodenní standardizované reprodukci hlasů hlavních tahových druhů. Ptáci se ale chytali celé dopoledne. Celkem bylo ráno a dopoledne kroužkováno 185 ptáků osmnácti druhů: rákosník zpěvný (46; připočteno k nočním ptákům jde o 88 odchycených rákosníků zpěvných!), rákosník obecný (14), rákosník proužkovaný (21), cvrčilka říční (2), cvrčilka zelená (13), sedmihlásek hajní (3), linduška lesní (3), linduška luční (1), ťuhýk obecný (7), červenka obecná (2), slavík tmavý (6; včetně nočních ptáků celkem 11 slavíků tmavých!), rehek domácí (1), pěvuška modrá (1), lejsek černohlavý (10), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (40), pěnice hnědokřídlá (2) a krutihlav obecný (4).

Velmi pravděpodobnou příčinou tak silného tahu ptáků (v tuto dobu dosud nezaznamenaného ani v předchozích sezónách), jaký byl na ČHS zaznamenán v obou nocích 17./18. a 18./19.8.2015 byla zřejmě studená fronta procházející středem ČR od jihovýchodu k severozápadu a pokračující dále do Německa, přes kterou ptáci nemohli táhnout. Mohli však táhnout jihovýchodním směrem po jejím severním okraji. A podle výsledků našich odchytů tak zjevně i činili.

Nabitá noc a první rarita (noc, 17./18.8.2015). V pozdním odpoledni se sedlo zahalilo do mraků, vál ale severní vítr, ve kterém se podle místních pouček ptáci moc nechytají. Hned po zapnutí světla se v něm začaly prohánět desítky netopýrů, lišajů a také ptáci, zprvu jednotliví, vzápětí jich začalo přibývat. Po chvíli pozorování a zjištění, že většina ptáků odletuje stranou od světla, kde byly podél sjezdovky už v loňské sezóně instalovány tři 18m sítě, které chytaly zdaleka nejvíce ptáků, jsme bleskově natáhli aspoň dvě z nich. A od té chvíle (v cca 22:30) jsme se nezastavili, ptáci se chytali prakticky kontinuálně až do rána, významně určitě přispěla a i přehrávka mixu hlasů několika očekávaných hlavních migrantů (rákosníci, pěnice, lejsek černohlavý, slavík tmavý). Celkem bylo během noci odchyceno 360 ptáků 26 druhů: křepelka obecná (3 - všechny do světelných sítí), chřástal kropenatý (1, třetí pro Ćervenohorské sedlo), chřástal polní (1; rovněž třetí pro sedlo), rákosník velký (3, v předchozích letech se chytilo celkem 9 ptáků), rákosník zpěvný (42; rekordní noc pro tento druh, dosavadní maximum bylo 19 ex.), rákosník obecný (18), rákosník proužkovaný (43, rekordní noc i pro tento druh, dosavadní maximum bylo 24 ex.), sedmihlásek hajní (10, druhá nejlepší noc po 27./28.8.2011 kdy se chytilo 11 ex.), cvrčilka říční (1), cvrčilka slavíková (1, sedmá pro odchyty na sedle), cvrčilka zelená (6), lejsek černohlavý (131 - jednoznačně dominantní druh i v mase ptáků pozorovaných protahujících v kuželu světla), lejsek šedý (5), červenka obecná (1), slavík tmavý (5), slavík obecný (1, jedenáctý pro sedlo), bělořit šedý (1 - chycen do ruky u světelné sítě), rehek zahradní (1), bramborníček hnědý (2), budníček menší (1), budníček větší (1), budníček lesní (3), ťuhýk obecný (2), pěnice slavíková (75 - druhý dominantní druh této tahové noci), pěnice pokřovní (1). Největším překvapením celé noci byl však sedmihlásek malý, který se chytl ve druhé polovině noci. Pozdější debaty s ostatními kolegy nevyloučily ani možnost, že jde o kryptický druh žijící ve střední Asii - sedmihláska většího, ovšem po zhodnocení všech znaků a konfrontaci se zkušenějšími zahraničními kolegy se přikláníme k určení jako Iduna caligata. Údaj i s fotodokumentací byl samozřejmě předán k posouzení faunistické komisi. Pokud bude určen takto, půjde o druhý výskyt v ČR, přičemž první byl doložen v r. 2013 rovněž odchytem zde. V alternativní případě (určení jako Iduna rama) by šlo o první výskyt v ČR. Kromě ptáků se chytlo i 7 druhů netopýrů (vodní, vousatý, brandtův, alkathoe, hvízdavý, parkový a pestrý. Netáhli jen ptáci a netopýři, ale také tažní noční motýli, zejména lišaji. Jednu chvíli sedělo v okolí světla snad 200 lišajů svlačcových a chytl se také jeden lišaj smrtihlav, což je v rámci celé ČR velká vzácnost. Zaznamenávání počtu několika vybraných druhů tažných nočních motýlů je ostatně od letošní sezóny povinnou součástí výzkumu na Červenohorském sedle.

Sedmihlásek rodu Iduna, dosud jednoznačně druhově neurčený (vpravo srovnání se sedmihláskem hajním).

Letos poprvé jsme rozsvítili světlo do husté mlhy - a ptáci začali padat z oblohy.

První letošní bělořit šedý odchycený do ruky u světla.

Abnormálně zbarvený rákosník proužkovaný, odchycený během silné tahové noci 17/18.8.2015.

Jeden z 11 slavíků tmavých odchycených během silné tahové noci a následného dopoledne.

První letošní chřástal kropenatý odchycený do světelné sítě.

Budníček lesní patří v srpnu na sedle k pravidelně chytaným druhům, i když počty kroužkovaných ptáků jsou tradičně nízké.

Ticho před bouří (den, 17.8.2015). Už od včerejška začala přes území ČR přecházet od jihovýchodu studená fronta, na sedle se však projevila minimálně, přestože v dohledném okolí byly vidět bouřky s intenzivním deštěm. Během dopoledne se postupně zatahovalo, vál severní vítr, drobné dešťové přeháňky se však objevily jen výjimečně. Podařilo se kroužkovat celkem 49 ptáků jedenácti druhů: křepelka obecná (7 - poprvé od začátku odchytů, dosud se neobjevily ani v blízkosti), krahujec obecný (1 mladý samec uvízl v bahňákovce vedle křepelčího čtverce), rákosník zpěvný (1), rákosník obecný (8), cvrčilka zelená (12), červenka obecná (3), pěvuška modrá (3), krutihlav obecný (2 - oba chyceni dopoledne do křepelčích sítí bez jakéhokoliv lákání!), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (5), střízlík obecný (2).

Oba odchycení krutihlavi obecní, letošní ptáci.

Odpoledne se sedlo zahalilo do mraků.

Variabilita odchycených křepelek.

Variabilita odchycených křepelek.

Variabilita odchycených křepelek.

Variabilita odchycených křepelek.

Variabilita odchycených křepelek.

Variabilita odchycených křepelek.

Variabilita odchycených křepelek.

Jasná noc (noc, 16./17.8.2015). Noc byla jasná a klidná, bez viditelného ptačího tahu. Chytli se jen 2 ptáci: rákosník zpěvný a rákosník proužkovaný.

V noci se do světelných sítí chytl vzácný noční motýl stužkonoska modrá (Catocala fraxini), druh proslavený v básni Petra Bezruče (takže ani geograficky nejsme zcela mimo).

Den po párty (den, 16.8.2015). Po noční techno-party v těsné blízkosti odchytových stanovišť byl dopolední odchyt poměrně slabý - celkem 29 ptáků dvanácti druhů: linduška luční (1 - první letošní, pravděpodobně místní pták), cvrčilka zelená (6), červenka obecná (3), slavík tmavý (1), rehek domácí (1), drozd zpěvný (2), kos horský (1, dospělá samice místní populace, silně rozpelichaná), králíček ohnivý (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (2), čečetka tmavá (1, juvenilní pták) a v křepelčích sítích uvízl v noci letošní první chřástal polní (a vůbec druhý od roku 2010!).

Třetí letošní slavík tmavý.

Detail křídla slavíka tmavého.

Dospělý chřástal polní odchycený na reprodukci hlasu samce do křepelčích sítí.

Dospělá pelichající samice kosa horského, zjevně jde o místního ptáka.

Pelichání samice kosa horského.

Mladá čečetka tmavá.

První letošní linduška luční, velmi pravděpodobně jde o ptáka z místní populace.

Technopárty na sedle (noc, 15./16.8.2015)! Po denním běsnění v těsné blízkosti probíhajícího závodu "Predator" nás čekala zábavná noc v podobě techno-party, která probíhala cca 400 m od stanice. Do 4 hodin ranních. Hudební produkce musela být z Červenohorského sedla slyšet desítky kilometrů a není vyloučeno, že se podepsala na nízkých počtech ptáků ulovených následující ráno, neboť musela nutně přehlušit naši decibelově výrazně skromnější pravidelnou reprodukci mixu hlasů spouštěnou ve druhé polovině noci. Kroužkovaní ptáci: lejsek černohlavý (1), pěnice černohlavá (1), ťuhýk obecný (1).

Ve stínu běžců (den, 15.8.2015). Den na sedle probíhal ve znamení příprav zítřejšího masového běžeckého závodu "Predator", přičemž hlavní stan celé akce se začal rýsovat v okolí konečné stanice lyžařského vleku na spodní sjezdovce, prakticky naproti spodnímu odchytovému stanovišti. Šlo však pouze o předzvěst toho, co nás mělo čekat v průběhu odpoledne a následující noci. Celkem se podařilo za ráno a dopoledne kroužkovat 39 ptáků 13 druhů: rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (4), linduška lesní (12), červenka obecná (1), slavík tmavý (1), pěvuška modrá (4), lejsek černohlavý (1), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (3) a pěnice hnědokřídlá (1).

Druhý letošní slavík tmavý, mladý pták se světlými skvrnami na velkých krovkách.

Celý den se v okolí vyskytovaly lokální bouřky, na sedlo však nedorazila žádná.

V těsné blízkosti odchytových stanovišť jsme nalezli několik rostlin vratičky mnohoklanné (Botrychium multifidum), která byla několik desítek let v ČR nezvěstná a teprve v poslední době bylo na našem území nalezeno několik nových lokalit. Náš nález zvyšuje počet recentních lokalit na Moravě na 3.

Oficiální zahájení akce (noc, 14./15.8.2015). Za účasti hostů (Petr Šaj - SCHKO Jeseníky, Tomáš Pospíšil, Jaromír Beran - LČR) proběhlo oficiální zahájení letošní odchytové sezóny. Od tohoto večera už byla instalována většina sítí, včetně světelných. V rozsvíceném kuželu světla bylo v první půlce noci vidět létat jen můry a netopýry, slabý tah se objevil po půlnoci. Většina ptáků (celkem 10) bylo odchyceno pomocí ruční síťky Ondrou Belfínem. Celou dobu vál slabý severní vítr. Odchycení ptáci: rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (1), lejsek černohlavý (4), cvrčilka zelená (1), bramborníček hnědý (1, pro zajímavost 66. bramborníček hnědý akce), pěnice hnědokřídlá (1). Asi nejzajímavějším odchyceným druhem byl dospělý sýc rousný, který se chytl do sítí na křepelky, zjevně přilákán reprodukcí jejich hlasu. Jde o devatenáctého sýce, kroužkovaného na akci.

Dospělý sýc rousný, včetně detailu křídla s viditelnými barevně odlišenými různými generacemi letek.

První ptáci v sítích (14.8.2015). Díky noční přehrávce mixu hlasů se hned při rozednívání začali chytat ptáci, do 10:30 dopoledne se nakonec podařilo odchytit a kroužkovat 65 jedinců třinácti druhů. Reprezentativně byl zřejmě podchycen zejména tah rákosníků a cvrčilek a počátek tahu pěnic. Dopoledne také táhly výrazně lindušky, které se dařilo díky hlasové nahrávce chytat zejména do křepelčího čtverce. Odchycené druhy: rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (4), cvrčilka říční (1; teprve 17. pták celé akce od roku 2010), cvrčilka zelená (9), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (7), linduška lesní (17), červenka obecná (2 - mláďata v prvním šatu, asi místní), slavík tmavý (1, chycen až po deváté hodině dopoledne), lejsek černohlavý (1), ťuhýk obecný (3), pěvuška modrá (7 - vesměs mláďata v prvním šatu, asi místní ptáci) a střízlík obecný (1).

První letošní slavík tmavý chycený hned první ráno, kdy byla použita hlasová nahrávka.

Jedna z odchycených lindušek lesních, které intenzivně táhly během celého dopoledne.

Akce ČHS 2015 začíná (13.8.2015). Odpoledne dorazili na sedlo František Zicha, Radek Lučan, Anna Koukolíková a Jaromír Beran, který dlouhodobě významně a spolehlivě pomáhá s logistickým zabezpečením, včetně úschovy části vybavení v období mimo odchytovou sezónu. Ještě v podvečerních hodinách se podařilo natáhnout většinu sítí na všech odchytových stanovištích (včetně křepelčího čtverce), pro tuto noc nebyly postaveny jen světelné sítě. I přesto bylo alespoň v první polovině noci rozsvíceno, aby bylo lze konstatovat, že viditelný průtah ptáků ve sledovaném úseku noci prakticky chyběl. O půlnoci byla u všech odchytových stanovišť puštěna nahrávka standardního mixu dominantních tahových druhů pro toto období.

Červenec na Červenohorském sedle.

Příprava na akci (8./9.7.2015). V těchto dnech probíhalo za účasti Františka Zichy, Jiřího Stolarzyka, Jaromíra Berana a Radka Lučana příprava odchytových stanovišť spočívající zejména v kosení průseků pro sítě. Noční pokus o odchyt křepelek standardní metodou do čtverce sítí přinesl první 2 letošní křepelky polní a jednu červenku obecnou. Cestou ze sedla se ještě podařilo úspěšně odchytit a kroužkovat samce budníčka zeleného v jednom z několika teritorií objevených při letošním mapování J. Beranem a O. Belfínem.

František Zicha upravuje odchytová stanoviště.

Dospělý samec budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) odchycený cestou z ČHS dolů.

Start sezóny. Informace a aktualizace webu se připravuje. Již jste možná zaregistrovali zprávu o prvním odchytu sedmihláska Iduna rama v ČR nebo o noci s 11 slavíky tmavými. A to ještě tah ani pořádně nezačal...