Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Švédsko (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
15.09.2018, ČHS (1K) 17.07.2019 Maltesholm, Skane, ŠVÉDSKO 305 d 677 km chycen