Odchyty na Červenohorském sedle 2013
s poznámkami k rokům 2010-12

MENU
Deník akce v roce 2013

Problémy se zobrazováním stránek (26. září 2013). Vážení návštěvníci webu. V poslední době se občas dozvídáme, že se vám naše webové stránky nezobrazují správně, chybí zobrazený graf na druhových stránkách, případně chybí jakýkoliv text a fotografie na stránkách jednotlivých druhů. Naše stránky jsou optimalizovány v prohlížeči Google Chrome, měly by do jisté míry fungovat i v ostatních prohlížečích. Pokud se setkáte s podobným problémem, ozvěte se na mail vavrik.martin@seznam.cz. Nedostatky se pak budeme snažit odstranit.


Retrapi 2013-2014 (12. února 2014). Z kroužkovací stanice jsme obdrželi data ptáků, zaznamenaných v zahraničí + data finského králíčka; najdete je v podstránce Retrapi. Celkem jde o 19 nových hlášení, z toho 10 sluk lesních. Od roku 2010 máme údaje o 27 kroužkovaných slukách, což představuje u tohoto druhu návratnost 11,5%! Bohužel se jedná skoro výhradně o zastřelené ptáky. Mezi zajímavá hlášení patří zástřel křepelky polní dva dny od kroužkování na chorvatské části Istrijského poloostrova.

UKONČENÍ SEZÓNY 2013 (3. listopadu 2013). V neděli 3. listopadu dopoledne po relativně intenzivním ranním odchytu byl další ročník odchytové akce ukončen. Červenohorské sedlo se s námi rozloučilo nenadálým tahem králíčků obecných, při balení sítí se objevili také hýli obecní. Poslední odchytový den sezóny přinesl nečekaně více než stovku okroužkovaných ptáků. Chata se během dopoledne změnila ze sídla kroužkovatelů v budku vlekařů a světlo se počtvrté přesunulo dolů do údolí, kde spolu s dalším vybavením bude čekat na oprášení během příštího léta. Odchyty: špaček obecný (1), králíček obecný (56), červenka obecná (3), kos černý (4), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (2), hýl obecný (6), strnad rákosní (1). Celkem 103 ptáků 12 druhů.

Juvenilní (!) sýkora uhelníček.

Severský strnad rákosní.

Sibiřský hýl obecný - "trumpeťák".

Poslední noc (2./3. listopadu 2013). Poslední noc nijak nepřekvapila a spíše pomohla dohnat spánkové sluhy. Bylo kroužkováno pouhých 6 ptáků 3 druhů: poslední letošní sluka lesní, která završila další rekordní rok - celkem bylo kroužkováno v roce 2013 neuvěřitelných 91 sluk! Druhým chyceným ptákem byl budníček menší, dle rozměrů jasně příslušník ssp. collybita; konečně součet doplnili 4 drozdi zpěvní.

Poslední, 91. sluka roku 2013.

Poslední letošní budníček menší.

Další sibiřan (2. listopadu 2013). Ráno druhého listopadového dne byl během slabého tahu králíčků chycen také druhý budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus) akce, prakticky na den přesně tři roky po prvním. Dalo by se to označit za jakýsi bonus na konec. Mimo tohoto hosta ze Sibiře bylo kroužkováno 31 králíčků obecných, 5 kosů černých a 1 pěnkava jikavec. Celkem 38 ptáků 4 druhů.

Druhý budníček zlatohlavý akce.

Samec jíkavce.

Listopadová nálada.

Další noc sluk (1./2. listopadu 2013). Tah se pomalu chýlí ke konci, ale sluky lesní stále táhnou o sto šest. První listopadová noc tak přinesla jeden z nejlepších odchytu, kroužkováno bylo dalších 11 ptáků! Mimo toho jsme poprvé zaznamenali místního retrapa sluky - ptáka, který tady byl kroužkován 19.10. téhož roku. Co vedlo sluku k tomu, aby se na sedle zdržela 13 dní, je pro nás záhadou. Další odchyty: kalous ušatý (2, završili rekordní sezónu s 45 kroužkovanými kalousy), králíček obecný (1), červenka obecná (7), kos černý (3). Celkem 24 ptáků 5 druhů.

Jedna z 11 sluk této noci.

Dozvuky noci (1. listopadu 2013). Dopoledne pokračovali v tahu některé druhy z noci, přidalo se k nim pár sýkor a pěvušek. Celkově byl ovšem klid. Odchyty: linduška luční (3), pěvuška modrá (4, poslední letošní), špaček obecný (13), králíček obecný (23), červenka obecná (3), rehek domácí (1), kos černý (14), drozd zpěvný (4), sýkora koňadra (13), sýkora modřinka (1). Celkem 79 ptáků 10 druhů.

Ještě jedna tahová noc (31. října/1. listopadu 2013). Oproti předchozím sezónám byl denní tah celkem klidný. V noci na první listopadový den přišel celkem výrazný tah, kroužkováno bylo deset druhů ptáků! Především se chytilo dalších sedm sluk lesních a k tomu jako zpestření už šestá letošní bekasina otavní. Výrazně táhli především drozdi zpěvní (17), které doprovázeli kalousi ušatí (5). Další odchyty: linduška luční (1, první letošní noční, celkem čtvrtá), špaček obecný (7), červenka obecná (4), rehek domácí (1), kos černý (7). Celkem 51 ptáků 10 druhů.

Už jen sýkory (31. října 2013). Závěr října přinesl slabý tah, především sýkor. Odchyty: králíček obecný (6), červenka obecná (1), kos černý (5), sýkora koňadra (38), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (1), pěnkava jikavec (1), čečetka zimní (5). Celkem 61 ptáků 8 druhů.

Prázdná noc (30./31. října 2013). Další noc se postupně ochladilo až moc, teplota klesla k bodu mrazu. A ptáků se ukázalo jen několik desítek, kroužkovat se podařilo jednu červenku a jednoho kosa černého.

Ranní rozlet a vrchol tahu králíčků (30. října 2013). Po výrazné noci následuje obvykle výrazný rozlet, který ovšem může velmi rychle skončit. A opravdu do devíti hodin tah většiny druhů silně zeslábl. Předtím stihl protáhnout zatím nejvyšší letošní počet králíčků obecných, tah jiných ptáků byl spíše slabý. A s králíčky přišlo další překvapení - jeden z nich nesl na noze švédský kroužek! Odchyty: střízlík obecný (13), pěvuška modrá (5), králíček obecný (125), červenka obecná (84), kos černý (3), drozd cvrčala (1), sýkora koňadra (11), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1), čečetka zimní (1). Celkem 251 ptáků 11 druhů.

Kroužek STOCKHOLM na noze králíčka obecného.

Další čečetka zimní ze slabého podzimního tahu. (Foto: Ondřej Belfín)

Ptáci se pohnuli k jihu (29./30. října 2013). Přes den se výrazně ochladilo na řadě míst severně a východně od sedla, takže jsme čekali nějaký tah. Stále foukal ideální jižní vítr a nad sedlem se válela mlha. Bohužel po většinu noci neklesla k sítím. A krátce po setmění začli létat ptáci. A bylo na co se dívat. Už po půl osmé protáhlo během pěti minut 37 ptáků, před desátou vzrostla intenzita na více než 100 ptáků za 5 minut a před půlnocí už na 200 ptáků za 5 minut. Počty se týkají jen ptáků, kteří slétli z mlžných mraků níže, řada dalších protáhla nepozorovaně ve výšce a kolem. Změna počasí pohnula řadou druhů. Samozřejmě byly dominantní červenky, ale velmi silně táhli králíčci obecní, zpočátku rehci domácí, později také skřivani, kosi, drozdi, cvrčaly. Ve druhé polovině noci vzrostl tah střízlíků, obejvili se strnadi obecní, dlasci, jikavci. Ve světle reflektoru prolétly nejméně dvě sluky, nad lesem lovili kalousi ušatí. Odhad, založený na třech sčítáních a sledování intenzity tahu ukazuje, že během noci protáhlo ve světle reflektoru přes 10 000 ptáků; kolik jich protáhlo i mimo dohled se můžeme jen dohadovat. Odchyty: kalous ušatý (4), skřivan polní (6), střízlík obecný (14), špaček obecný (2), pěnice černohlavá (1 samec), králíček obecný (45), králíček ohnivý (1), červenka obecná (341), rehek domácí (6), kos černý (1). Celkem 421 ptáků 10 druhů.

Starý samec rehka domácího.

Králíček ohnivý.

Skřivan polní.

A zase ti králíčci (29. října 2013). Tak jako po celé ČR, i na sedle po dvou prázdných obdobích probíhá silná třetí vlna tahu králíčků obecných; v úterý se chytlo přes sto ptáků. Odchyty: krahujec obecný (1, už osmý letošní), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (2), špaček obecný (6), králíček obecný (117), králíček ohnivý (1), červenka obecná (6), kos černý (6), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (23), pěnkava jikavec (2). Celkem 167 ptáků 11 druhů.

Pozdní noční tah a další "inornatus" (28./29. října 2013). Na sedle pobývali s námi dva mladí pomocníci - Kuba Hlaváček, který se těšil na tah červenek více než na co jiného a Ondra Belfín, který nějakou záhadou přitahuje zajímavé druhy. A jeho příjezd nezůstal bez odezvy. Nejdříve jsme ale první půlku noci koukali do úplně dokonalého počasí (jižní vítr přiměřené síly, teplota nad nulou, mlha kolem sítí) a neviděli ani jednoho ptáka! Tah začal hluboce po půlnoci a místo červenek zahrnoval především - asi prvně letos - výrazný noční tah králíčků obecných. Nad ránem se u sítí tak jako loni objevili třeba strnadi obecní. Odchyty: sluka lesní (2, celkem bylo letos kroužkováno již 72 sluk), kalous ušatý (1), pěnice černohlavá (1), budníček pruhohlavý (1, letos již pátý!), králíček obecný (18), červenka obecná (3), rehek zahradní (1), kos černý (3), drozd cvrčala (1). Celkem 31 ptáků 9 druhů.

Pátý letošní budníček pruhohlavý! (Foto: Ondřej Belfín)

Králíčci, kosi a nějaké překvapení (28. října 2013). Státní svátek přinesl zamračenější a velmi větrný den. Tah ptáků byl opět slabší, než bychom čekali. Pokračoval až vrcholil především tah dvou druhů - nad ránem pokračoval výrazný tah kosů černých, ve dne pak králíčků obecných. Do sítí ale zabloudili i ne tak častí hosté - viz komentáře u odchytů. Odchyty: konipas horský (1, čtvrtý letošní, přitom v předchozích třech letech byl kroužkován jediný!), střízlík obecný (2), špaček obecný (4), králíček obecný (55), červenka obecná (11), rehek domácí (1), kos černý (14), sýkora koňadra (1), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (1), čížek lesní (2), čečetka zimní (1, po prázném roce čtvrtá celkem a první letošní; určení do druhu je spíše pravděpodobné, každopádně se jedná o čečetku na tahu a ne z místní populace; více k čečetkám dodatečně v zimě po zpracování dat). Celkem 94 ptáků 12 druhů.

Čečetka zimní.

Čtvrtý letošní konipas horský.

Ranní nálada na sedle.

Koukání do prázdna (27./28. října 2013). Takových nocí už jsme na sedle zažili. Sedíme, koukáme do světla a nioc nevykoukáme. Je čas se vyspat na další noci. A proč ptáci netáhnou? Zatím netušíme. Odchyty: kalous ušatý (1) a červenka obecná (5).

Králíčci drží tah (27. října 2013). Závěr října nevypá úplně tak, jak jej známe. V sobotu bylo velmi teplo a jasno, což místo stovek ptáků vylákalo na sedlo spíše stovky turistů. Ptáci táhli minimálně, především králíčci obecní. Odchyty: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), špaček obecný (3), králíček obecný (66), červenka obecná (6), rehek domácí (1), kos černý (8, tah kosů je nyní výrazný, ptáci se chytají především za rozednění), sýkora koňadra (12), pěnkava obecná (1), čížek lesní (6), strnad obecný (1). Celkem 106 ptáků 11 druhů.

Strnad obecný.

Skoro ideální odchytové počasí.

Noc bez tahu (26./27. října 2013). Po noci plné špačků a pak tahu zajímavých druhů přišlo tradiční uklidnění a čekání. Jak se zmínil host naší stanice, tento blog někdy působí velmi poutavě a přesvědčivě, ale sledování tahu a odchyty na Červenohorském sedle často obnáší sezení u okna, koukání do světla a nekonečné čekání na prvního ptáka ve vzduchu a pak na prvního ptáka v sítích. Přemýšlení, co pustit do mp3, co může táhnout, co je to za ptáka ve světle reflektoru. A za těmito otázkami pak přicházejí první kusé odpovědi. A taky otázka jako - proč ne dnes? I prázdná noc vede k přemýšlení a jednou snad povede i k většímu pochopení nočního tahu jednotlivých druhů ptáků. Odchyty: sluka lesní (4), kalous ušatý (1), špaček obecný (5), červenka obecná (8), rehek domácí (2). Celkem 20 ptáků 5 druhů.

Kalous ušatý.

Říjnový denní tah (26. října 2013). Po rozednění se mlha nad sedlem postupně rozplývala a měnila se v pohádkový den. Ptáci táhli v poměrně velké intenzitě po rozednění, ale tah rychle ustal. Mimo kroužkované druhy táhly intenzivně kvíčaly, prolétlo několik konipasů bílých, několik skřivanů lesních a samozřejmě kvanta jikavců, konopek, stehlíků a podobně. Po ránu chvíli intenzivně táhli strnadi rákosní, žádný se však nechytil. Odchyty: krahujec obecný (1, sedmý letošní), střízlík obecný (5), špaček obecný (3), králíček obecný (123), červenka obecná (47), kos černý (11), drozd zpěvný (3), drozd cvrčala (2), sýkora koňadra (8), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (2), strnad obecný (2). Celkem 210 ptáků 12 druhů.

Krahujec obecný, dospělý samec.

Další letošní cvrčala.

Jedno z hejn kvíčal na tahu přes sedlo.

Další nový druh (chřástala) (25./26. října 2013). Noc na sobotu byla neobvykle teplá na tuto roční dobu (přes 10 °C) a postupně přinesla i mlhu. Krátce po setmění a po rozsvícení světla to nad sedlem vypadalo jako v hororu Ptáci. Tah špačků nabral neskutečné obrátky, v jednu chvíli vířilo ve tmě nad sjezdovkou až kolem stovky špačků! Intenzívní tah krátce po desáté hodině zeslábnul a postupně téměř vymizel. Na druhou stranu se přidali skřivani polní, občas nějaký králíček obecný, chvílemi se střídavou intenzitou táhly cvrčaly a na konci noci také jikavci. Třikrát jsme ve světle reflektoru viděli čírky obecné. Druhá půlka noci přinesla také dva zajímavé odchyty - už 112. kroužkovaným druhem akce se stal chřástal vodní, který vlétl do světelné sítě; krátce předtím se do slukovek chytily čtyři bekasiny otavní - dosud ve statistice odchytů figurovali jen jednotliví ptáci, kroužkovaní v letech 2011 a 2012. Odchyty: chřástal vodní (1, nový druh akce), bekasina otavní (4), sluka lesní (7, celkem tedy letos už 66 sluk), kalous ušatý (1), kalous pustovka (1, už čtvrtá letošní a osmá celkem), skřivan polní (21), špaček obecný (58), králíček obecný (5), červenka obecná (28), rehek zahradní (1, pozdní pták), rehek domácí (8), kos černý (6), drozd zpěvný (14), drozd kvíčala (13, velmi intenzivní večerní tah), drozd cvrčala (2, na konci noci), pěnkava jikavec (2, první noční letos), strnad obecný (1). Celkem 173 ptáků 17 druhů.

Chřástal vodní, 112. druh kroužkovaný na sedle.

Jedna ze čtyř bekasin otavních této noci.

Jeden z posledních letošních rehků zahradních.

Den bez rozletu (25. října 2013). Ranní déšť znemožnil dokončit noční odchyt a také roztáhnout sítě hned za svítání. Mírně opožděný začátek odchytu znamenal mnohem méně pochytaných ptáků z noci. Odchyty: pěvuška modrá (2), králíček obecný (98, pokračuje silný podzimní tah), červenka obecná (26), kos černý (8), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (5), hýl obecný (2), strnad obecný (1, už osmý letošní). Celkem 144 ptáků 8 druhů.

Ještě jedna noc červenek (24./25. října 2013). Poslední noc před začátkem prodlouženého víkendu přinesla mlhu, ovšem při severním větru. Opět táhly intenzivně červenky, kterých bylo kroužkováno 318. Závěr noci ukončil déšť, který znemožnil dochytat rozlet červenek. Odchyty: slípka zelenonohá (1, už třetí letošní!), sluka lesní (3), sýc rousný (1, třetí letošní a dvanáctý celkem), kalous ušatý (6, celkem letos už třicet), skřivan polní (4), skřivan lesní (1, druhý letošní a celkově jedenáctý), střízlík obecný (2), králíček obecný (15), králíček ohnivý (1, třetí noční letos a sedmý celkem), červenka obecná (318), rehek domácí (7), kos černý (8), drozd zpěvný (7). Celkem 374 ptáků 13 druhů.

Sýkory přečíslují králíčky (24. října 2013). Sýkory se sítím zatím úspěšně vyhýbaly nebo jsme včas stahovali. Dnešní den, kdy jsme přišli o ranní rozlet (pršelo) pak soupeřily do jisté míry s králíčky. Nakonec bylo kroužkováno 129 sýkor koňader a 34 sýkor modřinek, ve srovnání se 72 králíčky obecnými. Další odchyty: špaček obecný (2), červenka obecná (4), rehek domácí (2), kos černý (3), drozd zpěvný (2), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (2), čížek lesní (3). Celkem 256 ptáků 11 druhů.

Další noc červenek a sluk (23./24. října 2013). Další noc postupoval na sedlo od jihozápadu déšť. Naštěstí se cestou zdržel a rozpadal a tak se dalo chytat. Rozpršelo se až kolem třetí hodiny ráno. Výrazný tak červenek obecných vynesl 175 kroužkovaných ptáků. Letos jsme se nesetkali zatím s nocí intenzívního tahu desítek tisíc ptáků a sezóna červenek se pomalu přehoupla do druhé poloviny. Přesto již bylo letos kroužkováno 2709 ptáků. Velmi intenzivně ovšem táhly sluky lesní, podařilo se kroužkovat dalších 13 ptáků. Tah sluk by měl jít do vrcholu, uvidíme, jestli bude ještě silnější než tah loňský. Další odchyty: křepelka polní (1, tradiční pozdní; podle zprostředkovaných informací existuje někdy i intenzívní pozdní tah křepelek, který jsme ovšem zatím nezaregistrovali), kalous ušatý (2, celkem letos již 24 ptáků), skřivan polní (13), králíček obecný (1), rehek domácí (18, tah sílí), kos černý (4), drozd zpěvný (15). Celkem 242 ptáků 9 druhů.

Tah králíčků pokračuje, přibývá sýkor (23. října 2013). Po prázdném podzimu pokračuje silná třetí vlna králíčků obecných, kterou začly doprovázet také sýkory. Odpovídá to průtahu ptáků ve falsterbo (jižní Švédsko), kterým se okrajově řídíme při plánování odchytů. Odchyty: linduška luční (1), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), špaček obecný (2), králíček obecný (57), červenka obecná (5), rehek domácí (4), kos černý (6), sýkora koňadra (43), sýkora modřinka (19), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (4), pěnkava jikavec (4), zvonek zelený (1), čížek lesní (6). Celkem 157 ptáků 15 druhů.

Noc špačků a sluk (22./23. října 2013). Večer jsem tradičně vyjel Frantovi pomoct a na část noci ho vystřídat. Očekávaní mlha nepřišla, pouze se za jasného večera povalovaly mraky na vrcholcích a pak se slily na celé obloze. Jakmile jsme rozsvítili a spusili mp3 s nahrávkou špačka, začly nad sjezdovkou vířit špačci. Do půlnoci protahovali souvisle, během jedné pětiminutovky jsem sečetl 110 špačků, další určitě letěli mimo dosvit reflektoru. Díky úspěšnému kroužkování pokračuje nejlepší sezóna na špačky. Se špačky se objevovali také jednotliví skřivani polní, králíčci a blíže neurčení středně velcí pěvci. Po půlnoci tah špačků zeslábl, zato se začly objevovat a chytat sluky. Odchyty: sluka lesní (12), skřivan polní (11), špaček obecný (76, druhá nejlepší noc vůbec, tahově silnější než předchozí úspěšná noc), budníček menší (1), králíček obecný (2), rehek domácí (2), drozd zpěvný (1). Celkem 105 ptáků 7 druhů.

Invaze králíčků a první zahraniční retrap (22. října 2013). Už se zdálo, že králíčci obecní tuto sezónu tak nějak vynechají. Ovšem v úterý 22. října se přece jen pohnuli - kroužkováno bylo 161 ptáků - a 162. králíček v síti nesl kroužek s nápisem HELSINKI. Dva králíčci obecní ze sedla byli nalezeni ve Švýcarsku a Itálii, toto je první záznam králíčka z oblasti, odkud k nám táhnou; podrobnosti po zaslání dat kroužkovací stanicí. Dnes se také na sedle objevili první severští hýli obecní, zvaní "trumpeťáci". Odchyty: střízlík obecný (5), špaček obecný (4), králíček obecný (161), králíček ohnivý (1), červenka obecná (35), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (11), sýkora modřinka (8), strnad obecný. Celkem 228 ptáků 10 druhů.

Běžná říjnová noc (21./22. října 2013). Odchyty: sluka lesní (1), kalous ušatý (1), skřivan polní (11), červenka obecná (52), rehek domácí (11). Celkem 76 ptáků 5 druhů.

Běžný říjnový den (21. října 2013). Odchyty: krahujec obecný (2, včetně pravděpodobně první samice), linduška luční (5), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (1), špaček obecný (7), červenka obecná (15), rehek domácí (2), kos černý (2), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (7), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček, pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (1), strnad obecný (1), strnad rákosní (3). Celkem 58 ptáků 16 druhů.

Noc sluk, další inornatus a 111. druh kroužkovaný na sedle (20./21. října 2013). Takové noci přicházejí jako překvapení. Po počínajícím tahu sluk lesních se některé noci sluky ani neobjevily - a náhle se podařilo během jedné noci kroužkovat deset ptáků! A v síti uvízl další překvapivý host - po chřástalu kropenatém se chytil mladý chřástal malý! Nový druh pro nás není cenný proto, že bychom doplňovali statistiky a počítali úspěchy - jde o průkaz tahu chřástalů přes Červenohorské sedlo. V roce 2014 máme v plánu zaměřit se na tah chřástalů a pokusit se jej lépe dokumentovat. No a aby toho nebylo málo, v síti uvízl také letošní čtvrtý a celkově již šestý budníček pruhohlavý! Invazi tohoto druhu do Evropy se podařilo na sedle dobře zachytit. Komentované odchyty: chřástal malý (1, nový druh akce), bekasina otavní (1, první letošní a třetí vůbec, chycená do světelné sítě), sluka lesní (10, letošní nejlepší noc), kalous ušatý (1), skřivan polní (1), skřivan lesní (1, první letošní, celkově desátý), špaček obecný (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (7), budníček větší (1), budníček pruhohlavý (1, čtvrtý letošní), králíček obecný (11), králíček ohnivý (1, šestý noční celkem), červenka obecná (20), rehek domácí (4), bramborníček černohlavý (1, třetí letošní), kos černý (4), drozd zpěvný (35), drozd kvíčala (1), strnad obecný (1, šestý noční celkem). Celkem 105 ptáků 20 druhů.

Chřástal malý, 111. druh kroužkovaný na sedle. (Foto: F. Zicha)

Čtvrtý letošní budníček pruhohlavý. (Foto: F. Zicha)

Pokusy s konopkami (20. října 2013). V neděli se tah rozjel zvolna a slabě probíhal během dopoledne. Po úspěchu s odchytem zvonohlíků jsme experimentovali s nahrávkou konopek obecných. A co se nestalo - velká hejna na tahu zavířila a sedla si na smrčky, případně přímo na sjezdovku před bedničky. Podařilo se ovlivnit všechny konopky, žádná se však vzhledem ke konfiguraci terénu nechytila. Nadále tak ve statistice figuruje pouhých šest kroužkovaných ptáků za čtyři roky, přestože přes sedlo ročně protáhnou nejméně desetitisíce konopek. Odchyty: špaček obecný (10), budníček menší (1), králíček obecný (11), kos černý (4), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (7), dlask tlustozobý (4), stehlík obecný (1), čížek lesní (10), strnad rákosní (1). Celkem 78 ptáků 13 druhů.

Hejno konopek, zdržené mp3 nahrávkou.

Mladý samec strnada rákosního.

Samec dlaska tlustozobého.

Noc špačků (19./20. října 2013). V noci na neděli se nad sedlem rozfoukal celkem silný jižní vítr a přesto, že většinu noci se po sjezdovce válely mlhy, ptáci skoro netáhli. Až na jedinou výjimku a tou byli špačci obecní. Díky nahrávce se nám podařilo stahovat je z oblohy a s vysokou úspěšností chytat. Celkem jsme během noci kroužkovali 84 špačků (v nejlepší sezóně, 2012, bylo za celý rok kroužkováno 81 špačků). Mimo špačky jsme kroužkovali už jen malý vzorek - tři sluky lesní, jednoho skřivana polního a jednoho drozda zpěvného. Celkem 89 ptáků 4 druhů. (Počty do tabulek a grafů budou teprve doplněny)

Jeden z nočních špačků.

Srovnání samce (vlevo) a samice (vpravo); všimněte si rozdílu v délce a tvaru skvrn na hrudních perech.

Jeden ze špačků na tahu. (Foto: O. Belfín)

Nádherný tah a nová zjištění (19. října 2013). Po prázdné noci přišel den s nádherným tahem ptáků, pravé safari na sedle. Později se přidalo sluníčko, které táhnoucí ptáky nasvětlovalo. Objevily se například poslední vlaštovky, ale také první motáci piliši. Stále početněji protahují cvrčaly a jíkavci, výrazný byl tah zvonohlíků zahradních. V náhlem popudu jsme pustili do mp3 nahrávku zpěvu - a podařilo se nám kroužkovat 5 ptáků! Bylo to celkem zajímavé a nové zjištění, protože dosud jsme kroužkovali za tři roky pouhých 15 zvonohlíků. Ukazuje se, že i u tohoto druhu je možné nahrávku na tahu použít. Odchyty: krahujec obecný (1, čtvrtý letošní), pěvuška modrá (17), špaček obecný (1), králíček obecný (8), červenka obecná (23), kos černý (1), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (19), pěnkava obecná (6), zvonohlík zahradní (5), stehlík obecný (1), čížek lesní (2). Celkem 105 ptáků 12 druhů. (Počty do tabulek a grafů budou teprve doplněny)

Jeden z protahujících motáků pilichů, první letos.

Jedna z desítek cvrčal na tahu.

Samec zvonohlíka zahradního.

Setkání na sedle (18./19. října 2013). Další noc na sedle přivítala řadu hostů, díky využití přilehlých "penzionů" i vlastního stanu se dalo na sedle normálně pracovat i v letošní rekordní sestavě sedmi lidí. Noc začala nadějně, vítr foukal od jihu, po většinu času ležela nad sedlem nízká oblačnost. Ale ptáci netáhli a bylo hotovo. Ke všemu se teplota propadla až na -2 °C a tak jsme museli i sbalit denní sítě, aby nenamrzly. O to více práce nás čekalo ráno. V noci jsme si ale mohli jsme si odpočinout a statistiku uzavřít se sedmi červenkami a jedním rehkem domácím. (Počty do tabulek a grafů budou teprve doplněny)

Sjezdovka po mrazivé noci.

Odchyty doprovázel další úplněk.

Statečná návštěva ze Slovenska nocovala ve stanu.

Prší (18. října 2013). Ráno nás na sedle přivítal déšť a teprve během dopoledne se začala obloha protrhávat a občas problesklo sluníčko. Odchyty tomu odpovídaly - králíček obecný (1), drozd zpěvný (1) a sýkora koňadra (1). (Počty do tabulek a grafů budou teprve doplněny)

Táhnou sluky (17./18. října 2013). Večer jsem opět vyjel nahoru, tentokrát i s Frantou. Po setmění se válela na kopci mlha a foukal jižní vítr. Objevili se drozdi zpěvní s cvrčalami a jednotlivé sluky. Během krátké chvíle se podařilo odchytit a kroužkovat pět sluk. Později se objevilo také hejnko tří čírek obecných, neurčení bahňáci, protáhlo asi 5-10 bekasin otavních. Po desáté hodině vítr zesílil na hranici, kdy zavíral dveře od chaty, svištěl v drátech a pomalu překazil tah. Navíc začalo pršet a tak jsem ze sedla zase odjel. Doplnění: Sluk lesních se nakonec chytlo šest a odchyty zpestřilo několik dalších ptáků - střízlík obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (8, málo), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (7). Celkem 26 ptáků 7 druhů. (Počty do tabulek a grafů budou teprve doplněny)

Sluka lesní - portrét.

Sluka lesní - křídlo mladého ptáka.

Sluka lesní - křídlo starého ptáka.

Další "první letošní" (17. října 2013). Relativně slabé odchyty přinesly několik zajímavých ptáků. Chytil se třetí letošní krahujec obecný, první letošní konipas bílý a první letošní konopka obecná (celkově teprve šestá kroužkovaná, ve srovnání s tisícovkami ptáků, kteří nad sedlem protáhnou). K zajímavým odchytům patřil rovněž další říjnový rákosník obecný nebo opozdilý králíček ohnivý (v noci by ještě měli táhnout). Další odchyty: pěvuška modrá (2), sýkora koňadra (18), sýkora modřinka (1), čížek lesní (1). Celkem 27 ptáků 9 druhů.

Červenková noc (16./17. října 2013). Další noc opět táhly červenky, i když s nižší intenzitou. Kroužkováno bylo 161 ptáků. Další odchyty: sluka lesní (1, letošní jedenáctá), skřivan polní (1), králíček obecný (1), rehek domácí (4), kos černý (16, rekordní letošní noc), drozd zpěvný (6). Celkem 190 ptáků 7 druhů.

Deštivý den (16. října 2013). Jak to tak chodí, déšť se sedla držel jako klíště. Přesto ptáci táhli a nějaké se podařilo kroužkovat. Odchyty: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (14), budníček menší (3), červenka obecná (22), rehek domácí (3), kos černý (1), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, první letošní), pěnkava jikavec (1). Celkem 49 ptáků 9 druhů.

Poprchávání (15./16. října 2013). Večer jsem vyrazil za Jirkou Vaníkem, Hynkem Matušíkem a pomocníky. Počasí bylo ideální - sedlo zakryla hustá mlha, foukal jižní vítr a... ptáci netáhli. Jen občas prolétli středně velcí ptáci, vždy ve dvojicích - působily jako čírky. Sem tam prolétl menší pěvec. Před půlnoci se přidalo poprchávání a já se jel domů vyspat. Nakonec ve druhé půlce noci nějací ptáci táhli, další se přidali před rozedněním. Odchyty: budníček menší (10, tah po půl šesté ráno), králíček obecný (1, teprve druhý noční letos), červenka obecná (44), rehek zahradní (2), rehek domácí (2), kos černý (5), drozd zpěvný (7). Celkem 71 ptáků 7 druhů.

Samec rehka zahradního.

Loketní krovky samce rehka zahradního - přepelichaná je pouze nejvnitřnější, s šedým a ne hnědavým lemem (viditelné dobře na vedlejší fotce).

Táhnou sýkory (15. října 2013). Nadpis je trochu zavádějící - sýkory táhnou už řadu dnů, díky vhodnému počasí však obletují sítě buď blíže k hotelu nebo naopak vyššími částmi sjezdovky. A tak až v úterý se několik hejn sýkor trefilo do koridoru se sítěmi. Díky letošní situaci jsme tak letos ještě nemuseli omezovat počty roztažených sítí. Odchyty: datel černý (1, chycen na výra!), linduška luční (2), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (5), rákosník proužkovaný (1), králíček obecný (5), červenka obecná, kos černý (1), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (90), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1), zvonohlík obecný (1, druhý letošní), čížek lesní (1). Celkem 119 ptáků 14 druhů.

Slabá noc (14./15. října 2013). Noc na úterý byla velmi slabá, kroužkováno bylo jen 11 ptáků tří druhů - tři kalousi ušatí, sedm červenek obecných a jeden rehek domácí.

A zase červenky (14. října 2013). Odchyty: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3, velmi slabý tah), budníček menší (1), králíček obecný (7), červenka obecná (23), rehek domácí (1), kos černý (1), sýkora koňadra (1). Celkem 38 ptáků 8 druhů.

Slabší tah červenek (13./14. října 2013). Další noc probíhal slabší, ale stále výrazný tah červenek obecných, kroužkováno bylo 89 ptáků. Další odchyty: kalous ušatý (6, zatím nejvýraznější výskyt), střízlík obecný (1, první noční letos), špaček obecný (3), kos černý (1). Celkem 100 ptáků 5 druhů.

Doznívání červenek (13. října 2013). Další den se nevyvíjel tahově zajímavě, většinu odchycených ptáků tvořily dotahující červenky z noci. Vliv mělo jistě otočení větru. Odchyty: střízlík obecný (1), špaček obecný (1), budníček větší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (94), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2), pěnkava obecná (1). Celkem 103 ptáků 9 druhů.

První červenková noc a další "inornatus" (12./13. října 2013). Noc začala zvolna tahem drozdů a sem tam červenek, ovšem po půlnoci se rozjel tah naplno a bylo na co koukat. Poprvé letos probíhal tah červenek tak, jak jej známe z předchozích let, kroužkováno bylo 614 ptáků. A na den přesně po druhém odchytu budníčka pruhohlavého (v roce 2012) se chytil třetí letošní (a už pátý celkově). Invaze do severovýchodní Evropy zasáhla i naše území. Komentované odchyty: kalous ušatý (4, tah kalousů se rozbíhá spolu s tahem červenek), linduška lesní (2, celkem již 20 nočních odchytů tohoto jinak hlavně denního druhu), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), pěnice černohlavá (4), budníček menší (20, asi nejlepší noční tah zatím), budníček větší (13, výrazný tah na tak pozdní dobu), budníček pruhohlavý (1, celkově pátý odchyt na sedle), červenka obecná (614, zatím letošní nejlepší noc), rehek zahradní (15), rehek domácí (19, silný tah začal letos poměrně brzy), bělořit šedý (1), bramborníček černohlavý (2, první letošní), kos černý (6), drozd zpěvný (24). Celkem 730 ptáků 15 druhů.

Třetí letošní budníček pruhohlavý.
(Foto: O. Belfín)

První letošní bramborníček černohlavý.
(Foto: O. Belfín)

Neobvykle zbarvená červenka.
(Foto: O. Belfín)

Rekordní tah pěvušek (12. října 2013). Po ránu jsem vyjel na sedlo, abych se kouknul na tah a vyzkoušel konečně chytat budníčky menší. Ve Skandinávii se nedávno pohnuli, tak se dalo předpokládat, že půjdou i přes sedlo. Hodil jsem k jedné dvanáctce mp3 a za chvíli začal naproti přes sjezdovku odpovídat první pták. Celkem se chytlo nakonec 14 budníčků menších, z toho 2-3 odpovídali rozměry východní ssp. abietinus. Blíže k určování a bohatější fotogalerii chystám po dalších odchytech, zaměřených na budníčky. Mezitím probíhal tah řady ptáků, kteří se kvůli slabému protivětru roztáhli do celé šířky sedla a znemožnili tak nějaké hodnověrné sčítání. Mimo jiné se objevili skřivani polní i lesní, dotahovaly lindušky lesní (min. 7 ex.), výrazně táhli brávníci (zaregistroval jsem 45 ptáků, pravděpodobně jich bylo mnohem více), objevila se první hejna hus polních a také nečekané hejno asi dvaceti vrabců polních. Především se ale začly výrazně ozývat pěvušky a s využitím mp3 se začaly chytat. Během dopoledne se nám podařilo kroužkovat rekordních 277 ptáků, mnozí další protáhli kolem bez zastávky! Tak silný tah pěvušek jsme na sedle ještě nezaznamenali. Odchyty: střízlík obecný (4), pěvuška modrá (277, rekordní tah i odchyt), špaček obecný (2), cvrčilka zelená (1), budníček menší (14), červenka obecná (47), rehek domácí (4), kos černý (2), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (7), šoupálek dlouhoprstý (1, teprve druhý letošní), pěnkava obecná (2), zvonek zelený (1, první letošní), strnad rákosní (1, druhý letošní). Celkem 372 ptáků 15 druhů.

Budníček menší ssp. abietinus

První letošní zvonek zelený.

První hejno hus polních, další známka podzimu.

Skoro propršená noc (11./12. října 2013). Po většinu noci pršelo a tak se dalo chytat jen chvílemi. Nad ránem se na sjezdovce ukázala další slípka zelenonohá, která se poté chytila do jedné ze sítí. Jde již o čtvrtou slípku, kroužkovanou na sedle. Původně jsme tah takového druhu přes sedlo neočekávali. Další odchyty: kalous ušatý (2), skřivan polní (1), pěnice černohlavá (2, silný tah rychle dozněl), budníček větší (1), červenka obecná (82), rehek zahradní (1). Celkem 90 ptáků 7 druhů.

Již čtvrtá slípka zelenonohá, kroužkovaná na sedle. (Foto: F. Zicha)

Slábnoucí tah z noci a nový druh pro sedlo (11. října 2013). Nejzajímavějším zjištěním dne bylo pozorování chřástala kropenatého na sjezdovce u sítí; ptáka se podařilo chytit a kroužkovat. Tah chřástalů přes sedlo očekáváme, dosud se však podařilo chytit pouze jednoho chřástala polního. V příštím roce bychom se na průtah této skupiny rádi zaměřili. Ostatní odchyty především ukazovaly na doznívající noční tah. Odchyty: chřástal kropenatý (1), střízlík obecný (2), špaček obecný (1), pěnice černohlavá (5), budníček menší (8), budníček větší (2), červenka obecná (48), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (10), sýkora koňadra (1). Celkem 81 ptáků 11 druhů.

Chřástal kropenatý - nový druh pro sedlo (č. 110). (Foto: F. Zicha)

Další nový druh pro ČR + krásný vzorek pozdního tahu pěnicovitých (10./11. října 2013). V noci probíhal krásný tah, objevily se první drozdi cvrčaly a asi deset bělořitů šedých. Po půlnoci opět asi na tři hodiny pršelo. A poté ve druhé polovině noci uvízl v síti další nový druh pro ČR - budníček temný! Krásný vzorek pozdního tahu řady ptáků ukazují komentované odchyty: slípka zelenonohá (1, třetí pro sedlo), skřivan polní (1), linduška rudokrká (1, první odchyt na sedle), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (3), cvrčilka slavíková (1, třetí odchyt na sedle), pěnice černohlavá (36, nečekaně silný tah), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), budníček větší (2), budníček temný (1, nový druh pro sedlo i ČR), králíček obecný (1, první noční letos), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (54), rehek zahradní (8), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1), kos černý (1), drozd zpěvný 11). Celkem 131 ptáků 20 druhů.

Budníček temný - nový druh nejen pro ČHS (č. 109). (Foto: F. Zicha)

Třetí slípka zelenonohá na sedle. (Foto: F. Zicha)

Linduška rudokrká, nový druh (č. 108) chycený na sedle. (Foto: F. Zicha)

Tah konipasovitých (10. října 2013). Den začal silným tahem stovek lindušek lučních, kterých protahovalo snad i více než pěnkav! K tomu se přidal výrazný nadprůměrný tah konipasů bílých. Přes vítr a mlhu ovšem odchyty tento tah nedokumentovaly. Odchyty: linduška luční (9), pěvuška modrá (5, slabý tah), pěnice černohlavá (3), budníček menší (4), králíček obecný (2), červenka obecná (15), rehek zahradní (1), kos černý (1), drozd zpěvný (11), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (4), mlynařík dlouhoocasý (1, první letošní), pěnkava obecná (18), hýl obecný (1). Celkem 81 ptáků 14 druhů.

Hezký začátek, deštivý a větrný konec (9./10. října 2013). Další noc začala mlhou, hned na začátku byla kroužkována další sluka lesní a letošní třetí kalous pustovka. Jak noc dopadla, se dozvíte zítra večer. ... Nakonec večer nedopadl nějak převratně. Noc začala výrazným tahem, poté táhli už jen drozdi zpěvní a v půl jedné začlo pršet. Znovu jsme chytali od 3 hodin, to ale opět zesílil vítr. Odchyty: sluka lesní (1), kalous pustovka (1), pěnice černohlavá (6), červenka obecná (2), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (13). Celkem 24 ptáků 6 druhů.

Výrazný říjnový tah (9. října 2013). Další říjnový den s jižním větrem přinesl výrazný tah a dosud nejvyšší denní počty odchycených ptáků. Odchyty: skřivan polní (2, první denní vůbec - ptáci ve dne běžně táhnou, ale nechytají se), linduška lesní (1), linduška luční (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (89, pokračování silného tahu jednoho z nejpočetněji chytaných denních migrantů), špaček obecný (2), budníček menší (5), králíček obecný (37, konečně se rozbíhá očekávaný podzimní tah, letošní rok byl prozatím na králíčky velmi špatný), králíček ohnivý (1), červenka obecná (30), rehek domácí (4), kos černý (7), drozd zpěvný (10), sýkora koňadra (43), sýkora modřinka (8), pěnkava obecná (2), pěnkava jíkavec (2), stehlík obecný (1, letošní třetí), čížek lesní (2). Celkem 248 ptáků 19 druhů.

Noc skřivanů (8./9. října 2013). Během další noci pokračoval jižní vítr a nad sedlem se vyjasnilo. Tah ptáků nebyl nijak výrazný, až na skřivany polní. Ti táhli během celé noci jednotlivě nebo v malých skupinkách a sedali před světlo na čerstvě posekanou sjezdovku. Výrazný tah se odrazil v odchytech, chytla se ovšem jen malá část skutečně protahujících ptáků. Mimo odchycené druhy protahovali jednotlivě také špačci, dvakrát se u světla objevil bělořit šedý. Na začátku a konci noci výrazněji táhli drozdi zpěvní, někdy kolem čtvrté hodiy ráno se terpve rozjel tah červenek. Odchyty: kalous ušatý (2, k tomu retrap z předchozí noci), kalous pustovka (1, druhá letošní), skřivan polní (69, velmi silný tah), červenka obecná (15), rehek zahradní (3), rehek domácí (4, poměrně časný noční tah, který by měl vrcholit koncem října), drozd zpěvný (9). Celkem 103 ptáků 7 druhů.

Skřivani polní, hlavní táhnoucí druh v noci.

Druhá letošní pustovka.

Srovnání křídla kalouse ušatého (vlevo) a pustovky (vpravo).

Návrat jižního větru a pěvušek (8. října 2013). Už na konci noci se stočil vítr zpět na jižní, tedy protivítr pro táhnoucí ptáky a přinesl tak oživení tahu a odchytů. Zpestřením dne bylo sekání trávy na sjezdovce, kvůli němuž musely být odstraněny veškeré světelné sítě a slukovky. Navečer tak ze sjezdovek zmizela tráva i malé břízky (loni sjezdovky nebyly posekány). Novinkou dne byl průtah hej holubů doupňáků, z nichž největší bylo kolem 60 ex.! Odchyty: střízlík obecný (3, probíhal výrazný tah; zajímavý je kontrolní odchyt střízlíka, kroužkovaného zde koncem srpna), pěvuška modrá (73), špaček obecný (1), králíček obecný (28), králíček ohnivý (2), červenka obecná (69), kos černý (1), sýkora koňadra (2; sýkory výrazně táhnou ve velkých počtech, ovšem mimo odchytové linie sítí). Celkem 179 ptáků 8 druhů.

Noc se severním bezvětřím (7./8. října 2013). Nevýhodný vítr pokračoval i v noci, která začala pěknou mlhou. Táhly aspoň červenky a poprvé se objevil noční tah skřivanů polních. Odchyty: kalous ušatý (2), skřivan polní (22, první letošní), králíček ohnivý (1, první noční letos, celkově teprve pátý noční), červenka obecná (89), rehek domácí (1). Celkem 115 ptáků 5 druhů.

Severní bezvětří (7. října 2013). Vítr opačného směru způsobil zastavení i denního tahu. Ptáci se chytali minimálně. Odchyty: pěvuška modrá (8; na počtu odchycených pěvušek, hlavního denního protahujícího druhu v říjnu, je vidět zastavení resp. přerušení denního tahu), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (13), rehek domácí (3), drozd zpěvný (3). Celkem 30 ptáků 7 druhů.

Pár červenek (6./7. října 2013). Noc za jižního větru začala tahem, především červenek. Po půlnoci se ovšem vítr otočil a byl konec tahu. Zkušenost s vlivem větru na tah se neustále opakuje a evidentně jde o jeden ze základních faktorů, ovlivňujících nejen noční odchyty. Mimo odchycené druhy byl kontrolován sýc rousný, kroužkovaný v roce 2012. Odchyty: sluka lesní (1), kalous ušatý (1, první letošní odchyt), červenka obecná (68), rehek domácí (1). Celkem 71 ptáků 4 druhů.

Tah každý den jiný (6. října 2013). Tak tuto zkušenost mám už z dob svých sčítacích výpadů na sedlo. Můžete jet dva dny po sobě a každý den zaznamenáte jiné složení protahujících ptáků. Díky dostatečné osádce "stanice" jsem se mohl věnovat opět sčítání ptáků na tahu. Pěnkavy dnes táhly o poznání slaběji (asi pětina včerejší intenzity), stejně tak chyběl včerejší počet konipasů bílých. Poprvé letos prolétli nejméně čtyři skřivani lesní. Oproti tomu mnohem silněji táhli čížci lesní (300 ex. proti včerejším 10 ex.), dlasci (116 ex., včera ani jeden!), pěvušky modré (500 ex., včera jediná!) a lindušky luční (700 ex., včera 30 ex.). Je to jeden z poznatků našich odchytů na sedle - každá noc i každý den jsou úplně jiné... Pokud jde o odchyty, samozřejmě se příliš nechytali zrnožraví (pěnkavovití) pěvci, protože vítr zeslábl a oni tak létali výše nad sítěmi - kroužkovali jsme pouhé dvě pěnkavy! Odchyty ovšem pomohly odhalovat občas nenápadně táhnoucí pěvušky modré, do poledne jsme kroužkovali 94 ptáků a i poté tah pokračoval, výsledný součet bude jistě o něco vyšší. Komentované odchyty: linduška luční (5, jen slabý vzorek skutečného tahu), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (97, velmi silný tah), králíček obecný (3, letos zatím neobvykle slabý tah), červenka obecná (12), kos černý (2), drozd zpěvný (5), sýkora koňadra (42, tah středně silný, takže nebylo nutné stahovat sítě), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (2, letos teprve 15 ptáků, proti loňské sumě 513 ex.!), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní), pěnkava obecná (2), strnad rákosní (1, první letošní). Celkem (před doplněním) 182 ptáků 13 druhů.

První letošní strnad rákosní; pták ze severních populací.

První letošní šoupálek dlouhoprstý.

Lindušky luční táhly dnes velmi intenzivně.

"Sibiřani" jsou tady! (5./6. října 2013) V noci ze soboty na neděli probíhal tah velmi slabě, takže kolem půlnoci jsme dokonce zhasli světlo. Po opětovném rozsvícení se ale začly dít věci. V sítích uvízlo nejprve šest ptáků - drozd zpěvný, rákosník proužkovaný, další sluka lesní, pak první letošní lejsek malý, první letošní kalous pustovka a poté možná trochu očekávaný budníček pruhohlavý! Invaze do západní Evropy nám dávala docela slušné naděje, že si nějaký najde cestu právě přes sedlo. Ale aby toho nebylo dost - krátce po prvním "inornatovi" se v síti za světlem objevil druhý! Sedlo tak i ve čtvrté sezóně zaznamenalo výskyt některého ze sibiřských budníčků a to je skoro celý říjen před námi! Odchyty: sluka lesní (3, celkem bylo od začátku odchytů na sedle kroužkováno už 151 sluk!), kalous pustovka (1, celkově již pátá, kroužkovaná na sedle), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), budníček pruhohlavý (2, třetí a čtvrtý odchyt pro sedlo), lejsek malý (1, třetí odchyt na sedle), červenka obecná (5, nečekaně slabý tah), rehek zahradní (1), rehek domácí (1, první noční letos), drozd zpěvný (6). Celkem 22 ptáků 10 druhů.

Dvojice budníčků pruhohlavých.

Kalous pustovka - portrét (foto O. Belfín).

Lejsek malý (foto O. Belfín).

Ptačí festival a tah (5. října 2013). V sobotu se tradičně konal na sedle ptačí festival, na němž jsme se podíleli svými odchyty, které komentoval Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky. Účastníci měli opět štěstí - sice byla pořádná zima a foukal silný jižní vítr, ale právě takové podmínky jsou skvělé k pozorování tahu ptáků přes sedlo. Během dopoledne protáhlo podle našich odhadů téměř 13 000 ptáků, z nich většinu představovaly pěnkavy obecné. Výrazně táhli také konipasi bílí, sýkory koňadry (ovšem ne tak výrazně jako v jiných letech a tak neovlivňovaly možnost odchytů), stehlíci, konopky obecné, zvonci. Objevili se první skřivani polní, hejnko špačků a hejnko hřivnáčů. A zaznamenali jsme také nový protahující druh pro sedlo - lindušku rudokrkou (přelétl jediný pták). Ze zajímavých ptáků se podařilo kroužkovat dalšího konipasa horského, letos již třetího - přitom v letech 2010-2012 byl kroužkován jediný! Další odchyty: linduška luční (1), králíček obecný (2), červenka obecná (1), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (32, výrazně se chytaly kvůli silnému protivětru), pěnkava jikavec (3, první letošní), stehlík obecný (1, druhý letošní). Celkem 47 ptáků 9 druhů.

Účastníci ptačího festivalu.

Čtvrtý konipas horský, kroužkovaný na sedle.

První letošní jíkavec.

Změna větru (4./5. října 2013). V pátek se konečně změnil vítr na jižní, na sedlo v noci ovšem tato změna příliš oživení nepřinesla. Při večerním natahování sítí prolétlo několik drozdů zpěvných a těsně před natažením sítě těsně nad světlem jedna sluka. A pak byl celou noc klid, s vytrvalým jižním větrem, jasnou oblohou a suchým mrazem (-2 °C bez mlhy a námrazy). V noci se chytil jediný drozd zpěvný a před rozedněním pak dvě sluky lesní (letošní čtvrtá a pátá).

Dospělá sluka lesní s neobvykle světlým křídlem, nicméně typické znaky ukazují na stáří +1K, mimo jiné úzké špičky ručních krovek, světlejší než zbylé skvrny na nich.

Široké bílé špičky rýdováků, další typický znak dospělých sluk.

Mezidobí (29. září - 4. října 2013). Namísto babího léta zavítalo na Červenohorské sedlo a do podhůří skoro listopadové počasí. Vytrvalý severní a severovýchodní vítr doprovází noční mrazy, prozatím bez sněhu. Takové počasí není pro sedlo neobvyké, v roce 2011 jsme museli stanici vyklidit 9. října poté, kdy v noci napadl sníh. Pokusné pozorování v podhůří pod sedlem ve středu 2. října ráno ukázalo, že nijak výrazný tah přes sedlo nyní neprobíhá, přes jasnou oblohu ležela na sedle mrazivá mlha. Předpověď ovšem ukazuje, že se už v pátek 4. října otočí vítr a změní počasí - a na to už budeme na sedle čekat s Frantou Zichou a Mírou Horákem. Další týden odchytů by mohl přinést zajímavé poznatky o tahu ptáků v relativně málo prozkoumaném období první poloviny října. Toto období by mělo přinést sílící tah červenek v noci a pěvušek modrých ve dne, pokračuje tah drozdů zpěvných, obvykle se objevuje závěrečná vlna tahu pěnic, další vlna tahu budníčků menších (kteří nás velmi zajímají), pomalu začíná tah sluk, skřivanů polních, špačků a objevit by se měli první jíkavci. V sobotu 5. října nás čeká tradiční ptačí festival ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, zastupovanou Petrem Šajem. Novinky přineseme během víkendu.

Konec odchytového týdne (27.-29. září 2013). Po pěkné noci a deštivém dni se postupně stočil vítr do nevýhodného směru a to znamenalo v podstatě konec tahu a možností odchytů. V noci 26./27. září se nechytil ani jeden pták. Slabý tah ve dne 27. září vynesl pouhých dvanáct chycených ptáků - devět pěvušek modrých, jediného králíčka obecného a dvě červenky obecné. V noci 27./28. září, kdy osádku posílil opět Franta Zicha, se chytlo pouze osm červenek. Poslední oživení přinesl den 28. září se čtyřiceti kroužkovanými ptáky šesti druhů - pěvuška modrá (15), králíček obecný (10), červenka obecná (8), rehek domácí (1), drozd zpěvný (3) a sýkora uhelníček (3). Závěr týdne se severákem a nočními mrazíky znamenal vyklizení odchytové stanice - v noci 28./29. září se chytla jediná červenka obecná, ve dne 29. září pak už jen dvě pěvušky modré.

Den na nic (26. září 2013). Po krásné noci přišel sílící vítr a postupně se rozpršelo. Ráno začalo silným tahem pěnkav, tedy hlavního podzimního denního druhu, ale kroužkování bylo brzy znemožněno. Odchyty: pěvuška modrá (4), budníček větší (2), pěnkava obecná (2). Celkem 8 ptáků 3 druhů.
Během sílícího tahu pěvušek jsme se zabývali problematikou rozlišování věku, které není u tohoto druhu vždy jednoduché. Na druhové stránce pěvušky modré přinášíme stručný komentář k této dvojici fotek, zachycující rozdíly mezi typickým tvarem ocasních per a typickou kresbou velkých loketních krovek mladých (1K) a starých (+1K) ptáků.

Další "NOC" (25./26. září 2013). Monitorovat noční tah ptáků přes hřeben Jeseníků není jednoduché. Vyžaduje to řadu sezón a štěstí na to správné počasí. Jinak ptáci nelétají nebo létají vysoko a není možné je určovat, případně se chytají jen jakési vzorky, které jen naznačují, co ve skutečnosti danou noc protáhlo. Občas se ovšem podaří a kombinace podmínek je ideální - vítr fouká od jihu a není moc silný, sedlo zahalí hustá mlha a ptáci táhnou. Pak se ptáci chytají ve významném množství a máme v ruce přesnější data. Taková noc se povedla i nyní. Ještě nemám v ruce přesný součet, ale kroužkovat se podařilo nějakých 400 ptáků, k nejzajímavějším patří další sluka lesní, pět bělořitů šedých, čtyři slavíci modráčci, tři bramborníčci hnědí nebo tři konipasi luční. U světelných sítí se také zastavila slučka malá, kterou se ovšem nepodařilo odchytit. Odchyty: sluka lesní (1, třetí letošní), konipas luční (3, neobvyklý počet i noční odchyt, podobně jako pták 18.9.2012 byli chyceni asi hodinu před rozedněním), linduška lesní (1, druhá noční letos), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (5), cvrčilka zelená (10), pěnice černohlavá (13), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (3), budníček menší (5), budníček větší (23), lejsek černohlavý (13), lejsek šedý (1), slavík modráček (4, celkem letos už 9), červenka obecná (183, tah stále sílí), rehek zahradní (83, nejlepší letošní noc; nejlepší noc vůbec byla 18./19.9.2012 se 108 kroužkovanými ptáky), bělořit šedý (5, celkem letos 28), bramborníček hnědý (3, celkem letos 11), drozd zpěvný (18, opět silný tah). Celkem 380 ptáků 20 druhů!

Táhnou pěvušky (25. září 2013). Po skončení deštivého počasí probíhal především tah pěvušek modrých, kterých se chytlo celkem 52. Jinak byl celkem klid. Další odchyty: králíček ohnivý (1), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1). Celkem 57 ptáků 4 druhů.

Oživení tahu, zastavené deštěm (24./25. září 2013). Konečně přišla změna v počasí, ovšem se severním větrem a přerušená příchodem deště. Ptáci opět táhli, odchyty ukázaly jen vzorek toho, co v noci nad sedlem přeletovalo. Odchyty: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (2), bělořit šedý (2). Celkem 20 ptáků 9 druhů.

Deštivý podzim (23.-24. září 2013). Letošní závěr léta a podzim jsou neobvykle studené a deštivé, při srovnání s předchozími sezónami. To přináší zastavení tahu ptáků a skoro prázdné noci. Tak se ve dne 23. září chytilo pouze šest ptáků za ranního rozletu - 3 budníčci menší, jeden králíček obecný a 2 králíčci ohniví. V noci 23./24. září se chytil pouze lelek lesní (pátý letošní a 21. celkem) a ve dne 24. září se nechytlo vůbec nic, protože pršelo a nechytalo se.

Dobrá noc (22./23. září 2013). První noc severočeské osádky přinesla opět výraznější tah, především červenek. Kromě toho se chytla ukázka dalších protahujících druhů, druhá letošní sluka (začátek podzimnío tahu?) a první letošní puštík obecný! Odchyty: sluka lesní (1, druhá letošní - a pro zajímavost celkově sluka č. 145), puštík obecný (1, první letošní a celkově pátý, poprvé byl chycen pták rezavé formy), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), budníček menší (4), červenka obecná (52), rehek zahradní (2), kos černý (1, první noční letos), drozd zpěvný (7). Celkem 72 ptáků 9. druhů.

Úspěšný den a zajímavé druhy (22. září 2013). Severní až západní vítr a občasné mlhy přinesly prodlopužený tah ptáků, který pokračoval i odpoledne, tedy v době, kdy jsem jako poslední ze sedla odjížděl a přenechával jej Jirkovi Vaníkovi a Aničce Pikešové pro jejich týdenní "turnus". Poprvé se podařilo kroužkovat během dne skoro stovku ptáků a kroužkování odhalilo některé zajímavé druhy, které by možná jinak i unikly pozornosti. Nejzajímavějším takovým druhem byla linduška horská, teprve druhá zde chycená a skoro jistě na tahu (první byla chycena 5.9.2011). Lindušky horské v Jeseníkách nepočetně hnízdí, ale tah místní populace přes sedlo nedává moc smysl, spíše se jedná o ptáka z populace mimo Jeseníky. Druhým překvapením byl mladý moták pochop, který uvízl dopoledne ve slukovce, jen dva dny po prvním odchyceném pochopovi na sedle! A do třetice překvapil konipas horský, druhý letošní a celkově teprve třetí! Jinak hlavním táhnoucím druhem byly pěvušky modré, ostatní ptáci proletovali v menším množství. Kromě odchycených druhů přeletovaly ještě například jednotlivé lindušky lesní, první letošní hejno kormoránů velkých (43 ptáků) a hus velkých (asi 20 ptáků), mimo chyceného pochopa také ještě nejméně dva další. Odchyty: moták pochop (1 mladý pták), konipas horský (1, celkově třetí během akce), linduška luční (1), linduška horská (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (48, zatím nejsilnější tah letos - rekordní odchyt byl zaznamenán 8.10.2010, kdy bylo kroužkováno 142 pěvušek), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1, první pták proměřený podle formule zprostředkované Alanem Deanem - letošní rok bude věnován snaze zjistit, zda lze o podzimní populaci mluvit jako o ptácích se znaky ssp. abietiunus), králíček obecný (10), králíček ohnivý (2), červenka obecná (25, tradičně hlavně na ranním rozletu), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (5). Celkem 98 ptáků 13 druhů.

Linduška horská

Mladý moták pochop

Konipas horský

Noc, která nakonec nevyšla (21./22. září 2013). Noční tah ptáků je ve své podstatě naprostou záhadou. Po více než třech letech a desítkách nocí, strávených na sedle ještě úplně nerozumíme všem faktorům, které tah ovlivňují ani tomu, jestli a kudy tah skutečně probíhá, když ho u země neregistrujeme. Noc na neděli začala větrem od severu, který přes sedlo valil chuchvalce mlhy z Jesenicka, chvílemi se mlha rozptylovala a nad ní probleskovaly hvězdy a Měsíc po úpňku, chvílemi byla hustá a ideální. Nejprve večer začali trochu táhnout ve výšce nad mlhou drozdi zpěvní, ale tento tah zeslábl a ustál. Pak ještě jednou v noci přišla malá vlna červenek a bylo po všem. Jak to občas chodí, tah červenek a drozdů pak ožil za svítání a projevil se už za světla. Odchyty: sýc rousný (1, druhý letošní bez kroužku a celkově jedenáctý; přilákala ho předranní mp3 u sítí na pěvce), pěnice slavíková (1), červenka obecná (5), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1). Celkem 9 ptáků 5 druhů.

Sobotní nálada na sedle

Sýc rousný

Lišaj smrtihlav u světla

Deštivá sobota (21. září 2013). Na konci noci se rozpršelo a tak jsme opět přišli o ranní rozlet nalákaných ptáků. Okroužkovali jsme tři červenky obecné, jednoho drozda zpěvného a sbalili noční sítě i slukovky. Nastal čas odpočinku, jak pro nás, tak pro ptáky. Odpoledne se mírně vyčasilo a nad sedlem protahovaly v malých hejncích vlaštovky, jiřičky a sem tam nějací dravci (káně lesní, moták pochop, krahujci, poštolka a také jeden ostříž lesní).

Další tah v dešti (20./21. září 2013). Na deštivé noci máme letos docela "štěstí". Další noc začla bez deště, zato mlhou a jižním větrem. Krátce po setmění začal intenzívní tah - sečetl jsem přes 70 ptáků za 15 minut, viditelně ovšem řada ptáků táhla mimo dohled a nad mlhou. Nejvíce protahovali drozdi zpěvní, kterých se ozývaly z mlhy desítky a desítky. Tradičně poletoval na dolním konci sjezdovky lelek lesní a také první letošní kalous ušatý. Před sítí se také objevila jedna sluka lesní. Později se tah uklidnil, mlha se rozplynula a ptáci protahovali spíše jednotlivě. Intenzívní tah ožil opět někdy kolem třetí hodiny v noci za střídavě dosti silného deště a občasných návalů mlhy. Kromě řady pěvců, především červenek a rehků zahradních jsem ve světle pozoroval nějaké bahňáky, malé kachny, tři jednotlivé volavky, hejnko asi desítí (zřejmě) hrdliček divokých a nad světelnou sítí zakroužila i slípka zelenonohá. Mezi dešti se nám podařilo odchytit opět zajímavý vzorek protahujících ptáků, nepodařilo se odchytit žádného z několika protahujících bělořitů šedých ani jediného bramborníčka hnědého, který si sedl do trávy u světla. Odchyty: rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1, první noční letos), budníček větší (3), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (28), rehek zahradní (9), drozd zpěvný (2). Celkem 62 ptáků 12 druhů.

Oživení ranního tahu a další nový druh akce (20. září 2013). Závěr druhé záříjové dekády přinesl další zajímavý úlovek ve "slukovce" neboli síti na větší ptáky (v letošním roce prozatím používáme obvykle dvě takové sítě). Odchytit se podařilo motáka pochopa; motáci byli již dříve pozorováni nad sedlem na tahu, obvykle ale výše nad sjezdovkou. Jde o sto sedmý kroužkovaný druh akce. Do slukovky se také odchytili první letošní špačci. Jinak se chytaly především červenky. Odchyty: moták pochop (1), linduška lesní (3), pěvuška modrá (1), špaček obecný (7, první letošní), králíček ohnivý (5), červenka obecná (32), rehek zahradní (4), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (1). Celkem 55 ptáků 9 druhů.

Moták pochop (foto F. Zicha)

A další klidná noc (19./20. září 2013). V noci tah neprobíhal, kroužkováno bylo pouze pět červenek obecných.

Nechytáme (19. září 2013). Špatné počasí vyloučilo denní odchyt. Jedniní připsaní ptáci byly dvě pěvušky modré.

Vzorkování (18./19. září 2013). Přetrvávající špatné počasí a deštivá noc přinesly možnost jen vzorkovat probíhající slabší tah. Odchyty: rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), sedmihlásek hajní (1, nejpozdnější na sedle, předchozí poslední záznam byl 11.9.2012), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), lejsek šedý (1, již dvacátý druhý v letošní nejlepší sezóně pro tento druh), červenka obecná (2), rehek zahradní (1). Celkem 11 ptáků 9 druhů.

Jen rozlet (18. září 2013). Záříjové dny i bez babího léta pokračují relativně prázdně. Žádný výrazný tah, jen pár ptáků na ranním rozletu. Ale pomalu se objevují další druhy a blíží se výrazný denní tah pěnkavovitých. Odchyty: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), červenka obecná (18). Celkem 21 ptáků 4 druhů.

Jen pár červenek a první mráz (17./18. září 2013). Uprostřed týdne vypadala předpověď nadějně a tak jsem se vypravil na sedlo za Frantou. V plánu bylo chytit přinejmenším pár červenek a ověřovat si na nich další poznatky o problematice určování stáří. To je mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdá, časem přineseme více informací na druhové stránce. Nad sedlem se ovšem pomalu vyjasnilo a tah probíhal při frekvenci kolem 3-5 ptáků za 15 minut... První červenky se objevily a chytly až při malém zamlžení po druhé hodině ráno. Ale podařilo se odchytit i dva dospělé ptáky a nafotit tak další poznávací znak, k tomu se chytla zajímavá mladá červenka s kompletně přepelichanými loketními krovkami. Tedy mise byla splněna. A na další tahové noci dále čekáme. Odchyty: červenka obecná (24), rehek zahradní (2). Celkem 26 ptáků 2 druhů.

Sýc rousný, který přilétl na krajní tyčku světelných sítí

Pomocný znak určování stáří červenek - zbarvení vnitřku horní čelisti (vlevo pták 1K, vpravo +1K)

Mladá (1K) červenka s přepelichanými všemi krovkami; vpravo nahoře detail ocasu

Velmi lokální mlha nad hotelem, která se umí na chvíli rozšířit i na "naši" sjezdovku

Zátiší u sítí s první letošní námrazou

Čekání na lepší počasí (17. září 2013). Další nevhodný den pro chytání ptáků, čekáme tedy na další období vhodného počasí. Snad dnes v noci? Odchyty: cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), červenka obecná (5), drozd zpěvný (1). Celkem 10 ptáků 5 druhů.

Chytání mezi dešti (16./17. září 2013). V noci na úterý bylo počasí na sedle zajímavé. Střídaly se vhodné mlžné chvíle s pořádnými lijáky, kdy bylo třeba se staženými sítěmi čekat. Nakonec déšť vyhrál, přesto ptáci opět intenzivně táhli. Kroužkování přineslo opět jen malý vzorek reálného tahu, ale něco o něm naznačilo. Odchyty: rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (5), budníček větší (3), lejsek černohlavý (29), lejsek šedý (3), červenka obecná (5), bramborníček hnědý (3). Celkem 54 ptáků 9 druhů.

Ranní rozlet (16. září 2013). Po noci přišlo nestabilní počasí a tak se pochytalo jen pár ptáků z ranního rozletu a bylo po tahu. Odchyty: pěvuška modrá (1), pěnice slavíková (2), červenka obecná (32). Celkem 35 ptáků 3 druhů.

Noc lejsků (15./16. září 2013). Zatím předběžná informace ze sedla, kde zůstává Franta Zicha. Mlžná noc s jižním větrem byla opět jiná! Po noci zajímavých druhů a noci červenek přišla noc lejsků černohlavých. Ptáků jistě protáhly tisíce, uvidíme, jaký vzorek se podařilo odchytit. Lejsci černohlaví táhli již během páteční noci, ale nechytali se v takových počtech. Doplnění: Nakonec po dvou přerušeních, vynucených deštěm se podařilo odchytit 301 lejsků černohlavých. Takovou noc jsme ještě na sedle nezažili. Lejsci ovšem zřejmě protahují ve velkých krátkodobých vlnách během několika dnů a správná kombinace počasí k tomu (mlha a jižní až západní vítr) nám tentokrát umožnila tah dokumentovat. Zajímavé je, že naproti tomu opět netáhly červenky! Odchyty: krutihlav obecný (1), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (8), rákosník zpěvný (3), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (16), budníček větší (20), budníček lesní (2, naši nejpozdnější), lejsek černohlavý (301, nejen maximum pro sedlo, ale více nebo srovnatelně jako v celých letech předchozích: 2010 - 307 ex., 2011 - 359 ex., 2012 - 198 ex.), lejsek šedý (11, opět pravděpodobně nejvyšší počet na sedle), slavík modráček (2, letos tak celkem zatím pět modráčků), červenka obecná (9), rehek zahradní (40), bělořit šedý (4), bramborníček hnědý (2), drozd zpěvný (1). Celkem 433 ptáků 16 druhů.

Mlžno s náznaky tahu (15. září 2013). Sedlo od rána většinou halila mlha, naštěstí bez deště, takže jsme mohli sledovat slabý tah ptáků, kteří se občas také chytali. Hlavním tahovým druhem dne se tradičně (na polovinu září) stala pěvuška modrá. Pěvušky protahovaly i v malých hejncích, často i výše na obloze. Doprovázely je lindušky, kdy doznívající tah lindušek lesních pomalu střídá začínající tah lindušek lučních. Prolétlo také nejméně sedm konipasů horských, což je na tento druh celkem slušný počet. Začínají také táhnout pěnkavy obecné - dvakrát se objevila hejnka 11 ptáků, mimo to přeletovaly v malých skupinkách nebo jednotlivě. To je náznakem změny letního tahu v podzimní. Přelétlo také několik brávníků, kvíčala a další ptáci. Odchyty: linduška luční (8, druhý den tahu, včera se chytla až odpoledne), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (25, první výrazný tah), ořešník kropenatý (1, místní druh, který se chytil poprvé jako 106. kroužkovaný druh akce), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (8, opět výrazný tah), červenka obecná (34, především ranní rozlet). Celkem 86 ptáků 12 druhů.

Ořešník kropenatý, nový druh akce

Králíček ohnivý

Nejen ptáci jsou specialitou sedla - botaniky z celé ČR přitahuje bohatá populace hořečku nahořklého pravého na vedlejší sjezdovce

Čas červenek je tady (14./15. září 2013). Je zvláštní, jak se noci na sedle liší jedna od druhé. Zatímco v minulé mrholivé noci červenky prakticky netáhly, teď se vydaly na cestu a naopak se nechytali žádní další ptáci. Nad sedlem se postupně vyjasnilo, ovšem občas se zničehonic objevila mlha a po půlnoci asi na hodinu sedlo zakryla. Přesto bylo zřejmé, že nějací "nečervenkovití" ptáci táhnou ve výšce nad mlhou, kam světlo už skoro nedosvítí. Výsledné odchyty byly tedy poněkud monotónní - bělořit šedý (1, hned na začátku noci), lejsek černohlavý (2) a červenka obecná (77). Celkem 80 ptáků 3 druhů.

Další bělořit šedý

Variabilita kresby velkých loketních krovek mladých červenek

Nálada na sedle se světlem a zimní oblohou, které vévodí souhvězdí Orion

Deštivý den (14. září 2013). Den začal jemným deštěm a mlhou, ptáci netáhli, jediné co se podařilo kroužkovat byly jakési dozvuky noci. Sobota byla prostě na sedlem dnem odpočinku. Večer pak dorazil Franta Zicha. Odchyty: linduška luční (1, první letošní, chycena až v podvečer), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), červenka obecná (3). Celkem 12 ex. 7 druhů.

První letošní linduška luční

Noc bělořitů (13./14. září 2013). Předpověď na páteční noc nebyla příliš příznivá, slibovala vytrvalý déšť, ale před ním se zdálo, že by se mohla ukázat skulinka vhodného počasí. A skutečně tomu tak bylo. Hned po setmění se nad sedlem převalovaly mraky, cáry mlhy a začal probíhat výrazný tah. Už při natahování sítí se před devátou hodinou večer (!) chytil slavík tmavý! Po natažení druhé sítě pak první bělořit. V kuželu světla protahovaly desítky ptáků najednou, chvílemi to nad sedlem vypadalo jako na louce plné motýlů, jen místo motýlů šlo o ptáky. Když začalo později jemně mrholit, nezbývalo, než obě sítě stáhnout. V druhé půlce noci tah i déšť ztratily na síle, takže se opět dalo chytat normálně do sítí. Hlavním táhnoucím druhem byla jedna ze specialit sedla - bělořit šedý. V prvních dvou třetinách noci a pak chvíli před rozedněním protahovaly desítky ptáků, chvílemi až sedm ptáků společně; v jednu chvíli jsem v okolí světla vyplašil najednou více než deset bělořitů. Celkový počet bělořitů, který za tuto noc protáhl, jsem hrubě odhadl na 1000 ptáků! Dalšími druhy, které šlo v záři světla rozlišit a které táhly ve výrazných počtech byli rehek zahradní (desítky až stovky ptáků), lejsci černohlaví (stovky ptáků) a rákosníci - nápadní byli rákosníci proužkovaní, kteří sedali do trávy na sjezdovce a v podobných počtech táhnoucí "neproužkovaní" rákosníci, podle odchytu téměř výhradně rákosníci zpěvní. Pozorovatelné byly také desítky budníčků větších. Na začátku noci táhli jednotliví drozdi zpěvní, kupodivu jen ojediněle proletovaly červenky. Mimo pěvců se jen jednou objevilo hejnko neurčených bahňáků, podle hlasu šlo s největší pravděpodobností o kulíky zlaté. Výsledné ochyty díky časté mlze a protivětru pěkně ilustrují skladbu protahujících ptáků. Odchyty: ťuhýk obecný (2, celkem již 29 ptáků; oba ťuhýci - mladí ptáci - se chytli na začátku noci), rákosník proužkovaný (24, řada ptáků se chytila na konci noci při rozletu z trávy a keřů na okraji sjezdovky), rákosník zpěvný (19, doprovázel rákosníka proužkovaného), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (9), pěnice hnědokřídlá (6, první letošní noční odchyty tohoto druhu), budníček větší (1), lejsek černohlavý (15, jen malý vzorek výrazného tahu; ptáci se při nočním průtahu letos poprvé výrazně ozývali vábením!), lejsek šedý (2, celkem letos již sedm ptáků), slavík tmavý (2, celkem letos již 13 slavíků tmavých a za celé trvání akce 28 ptáků - ukazuje se, že přes Červenohorské sedlo vede významná tahová cesta tohoto druhu), červenka obecná (4, jenom), rehek zahradní (14, pokračuje výrazný tah, po stažení sítí ptáci dále protahovali ve výrazných počtech), bělořit šedý (10; jen slabý vzorek skutečného tahu; bělořiti výborně manévrují v letu, před sítí se obvykle otočí a odletí pryč od světla, u kterého se podruhé již neobjeví; ve slabém dešti při stažených sítích sedali na sjezdovce nebo přímo na staženou síť), bramborníček hnědý (2). Celkem 113 ptáků 14 druhů.

První ze dvou slavíků tmavých

Mladý ťuhýk obecný

První letošní noční pěnice hnědokřídlá

Nádherný dospělý samec bělořita šedého

Mladý bramborníček hnědý

Dospělý samec rehka zahradního

Konečně úspěšná noc (11./12. září 2013). Bádání nad předpovědí počasí a odhad podmínek se vyplatil. V noci se na sedle mírně zatáhlo a pak přišla na chvíli i mlha s jižním větrem. A mlha to byla naprosto ideální (i když tradičně relativně krátkodobá) - v údolí Jeseníku i Šumperka bylo spíše jasno, pouze v oblasti hotelu a naší sjezdovky se usídlil mlžný mrak. Už od večera probíhal intenzívní tah, při jediném sčítání jsem během 15 minut napočítal 175 ptáků, někteří další mohli letět mimo dosah světla. Takto intenzívní tah probíhal celou noc, tedy přinejmenším od půl desáté do pěti ráno, celkově tedy protáhlo přímo nad odchytovým stanovištěm nejméně 5 000 ptáků. Při obvyklé noci bychom byli odkázáni na spekulace, o jaké druhy se vlastně jedná, díky mlze a odchytům však bylo možné si udělat představu o druhovém složení. Hlavním táhnoucím druhem se již nyní staly červenky, což je zčásti dáno tím, že velká část červenek přeletuje níže nad zemí; dalšími početně táhnoucími druhy pak byl rehek zahradní a stále ještě lejsek černohlavý. Nápadní byli ozývající se drozdi zpěvní a u světla a mp3 se objevující bělořiti. Mimo odchycené druhy jsem dvakrát pozoroval přeletující menší kachny (jednu a hejnko čtyř), s největší pravděpodobností čírky modré. Po rozsvícení světla se nad sjezdovkou opět začal prohánět lelek lesní. Komentované odchyty: linduška lesní (1, první noční letos; tah lindušek lesních pokročil a tak se začíná přesouvat do nočních hodin, což je typické i pro několik dalších druhů), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka říční (1, druhá letošní a celkově čtrnáctá), cvrčilka zelená (2, z nich jedna aktivně sbírala hmyz v trávě u světla), pěnice slavíková (5, z nich dvě chyceny v trávě u světla), budníček větší (3), budníček lesní (1, teprve druhý letošní), lejsek černohlavý (23, první výrazně zaznamenaný tah letos, řada ptáků přelétla jistě už dříve za jasných nocí), slavík modráček (1, samice, letošní třetí modráček), červenka obecná (116, tah výrazně sílí a to již relativně brzy, měl by pokračovat do listopadu), rehek zahradní (39, první výrazný noční tah letos), bělořit šedý (2, jednotliví ptáci protahovali celou noc), bramborníček hnědý (1, druhý letošní), drozd zpěvný (2), strnad zahradní (1, první letošní a celkově čtvrtý). Celkem 202 ptáků 17 druhů.

Strnad zahradní

Slavík modráček

Bělořit šedý

Cvrčilka říční

Bramborníček hnědý

Budníček lesní

Pauza a více o sedmihláskovi malém (9. září 2013). Dnešní den jsem odchyt vypustil, protože po mlžném dni se navečer nad sedlem vyjasnilo; čekáme tedy na další vhodné noci nebo víkend. Mezitím byla doplněna stránka sedmihláska malého - přibyly další fotky, všechny byly doplněny popisem charakteristických znaků se zmínkami o rozlišování příbuzných druhů; byly také doplněny kompletní zaznamenané rozměry a formule křídla. V řadě diskuzí a komentářů jsme zaregistrovali názor, že by většina pozorovatelů tento druh neurčila a že řada podobných ptáků nám může unikat. Při jistých zkušenostech s kroužkováním (pozorování v terénu by bylo neúměrně náročnější) však minimálně přijde první impulz - ten pták je nějaký divný. Délka křídla 61 mm ukazuje, že se jedná o dost drobného ptáka, menšího než většina budníčků větších. K tomu přistupují tři nápadné znaky - světle lemované krajní rýdováky, výrazný nadoční proužek a velmi malý přesah ručních letek oproti loketním/terciálám. Poslední znak v kombinaci s délkou křídla nás vede k malým sedmihláskům (pallida, caligata, rama) a rákosníkům (dumetorum, agricola). Světlé lemy rýdováků a ocas, který není zakulacený (mimo další znaky) vylučují zmíněné rákosníky a ukazují na malé sedmihlásky, kde se rozlišování stává už náročnějším - detaily viz u jednotlivých fotek na podstránce druhu.

Další pauza na sedle (8. září 2013). Po delším pobytu opustil Franta Zicha sedlo; blíží se fronta a deštivé počasí, po kterém se na sedlo opět vrátíme. Poslední den při balení probíhal ve znamení slabého tahu tradičních druhů, výjimkou byl další letošní drozd kvíčala, relativně časný, i když počínající tah jednotlivých ptáků jsme již zaznamenali. Odchyty: pěvuška modrá (7), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), červenka obecná (14), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1). Celkem 31 ptáků 8 druhů.

Další skoro prázdná noc (7./8. září 2013). Vítr se opět změnil tak trochu na jižní, ale s jasnou oblohou a bez zřejmého tahu ptáků. Na sjezdovce se objevili už čtyři (!) lelci lesní, z nichž jeden se chytil. Druhým kroužkovaným ptákem byl první letošní sýc rousný bez kroužku - a celkově již desátý zde. Pro srovnání dnešní lelek byl již dvacátým lelkem, kroužkovaným na sedle.

Nálada na sedle (foto O. Belfín)

Portrét lelka (foto O. Belfín)

Sýc rousný (foto O. Belfín)

Přichází čas červenek (7. září 2013). Po prázné noci se během rána a dopoledne chytilo mimo jiné 16 červenek, což je dosud nejvyšší letošní počet. Je jasné, že tah těchto nenápadných ptáků se pomalu rozbíhá a bude nás doprovázet v podstatě až do konce akce. V předchozích letech představovaly červenky asi 30-40% odchycených ptáků (v noci dokonce přes 60%). Mimo červenek táhnou nyní především pěnice (všechny čtyři druhy), pěvušky modré, lindušky lesní a poprvé také králíčci ohniví. Objevili se i jednotliví konipasi bílí, dopoledne přetáhlo také běkolik motáků pochopů. Odchyty: linduška lesní (4), pěvuška modrá (9), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (12), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (8), červenka obecná (16), rehek zahradní (1). Celkem 57 ptáků 11 druhů.

Lelci přibývají (6./7. září 2013). Tah pěvců byl slabý nebo vysoký a tak nebylo co chytat. Večer se objevili už čtyři lelci lesní, kteří se naučili lovit můry naletující na světlo. Ráno se jeden z lelků, již třetí letošní, chytil.

Babí léto je tady (6. září 2013). Přichází záříjová změna počasí. Vítr vane z východu, je jasno a teplo. Což znamená minimální pozorovatelný tah. A blíží se doba, kdy bude třeba sedlo zase načas opustit. Odchyty: linduška lesní (5), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (10), pěnice černohlavá (6), budníček větší (1), červenka obecná (7; tah tohoto druhu se pomalu rozjíždí), drozd zpěvný (1, od předminulé noci začíná slabý noční tah drozdů, který někdy během září někdy vrcholí až stovami ptáků). Celkem 31 ptáků 7 druhů.

Nulová noc (5./6. září 2013). Po změně větru a vyjasnění se pouze po setmění honili za můrami u světla tři lelci lesní a pak už jen ptáci přetahovali vysoko nad světlem...

Severák je zpět (5. září 2013). Už ráno se otočil vítr na severní až východní a to obvykle znamená konec tahu přes sedlo. Trochu jsme se těšili na rozlet z relativně tažné noci, ale nic moc se nedostavilo, nad ránem protahovaly jen pěvušky modré a slabě lindušky lesní, v okolí sítí se ozývali dva kosi horští - letos poprvé. Odchyty: křepelka polní (1), linduška lesní (7), rákosník proužkovaný (3, ranní rozlet), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (4), pěnice pokřovní (1), budníček větší (2), lejsek šedý (1), červenka obecná (5), rehek zahradní (1), stehlík obecný (1, první letošní). Celkem 32 ptáků 11 druhů.

Další lejsek šedý

První letošní stehlík

Vzorkování (4./5. září 2013). Večer jsem se vypravil na sedlo poprvé uprostřed pracovního týdne na jednu "noční směnu". Ptáci létali celkem málo, obvykle do 10 ex. za 15 minut, slibné mraky se po půlnoci rozplynuly a vítr se otáčel do všech stran. Při nasvícení mraků bylo vidět, že ptáci táhnou s podporou větru ve velké výšce, tím pádem není možné je chytat a zjistit, které druhy vlastně protahují. Jistou nápovědou může být dále zmíněný vzorek několika odchycených jedinců. Odchyty: křepelka polní (1, za ideálních podmínek!), rákosník proužkovaný (7, několik dalších viděno u světla), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1), lejsek černohlavý (3), slavík modráček (1, druhý letošní, celkem sedmnáctý). Celkem 18 ptáků 8 druhů.

Slavík modráček (mladá samice)

Mladý lejsek černohlavý

První letošní noční pěnice pokřovní

Nával ťuhýků (4. září 2013). Po pěkné noci následoval ranní rozlet a po delší době zase oživlý denní tah při celorepublikové změně proudění vzduchu na jižní. Jistě největší zajímavostí dne byl výrazný tah ťuhýků obecných, který se projevil po ránu - celkem se podařilo odchytit 20 ptáků, což odpovídá celoročnímu průměru předchozích let! Výrazně táhly lindušky lesní, mezi nimiž se objevila nejméně jedna linduška horská (chycena nebyla). Odchyty: krutihlav obecný (2, celkem letos již osm), linduška lesní (15), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (20, celkem letos 27), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (6), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (10), pěnice slavíková (11), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice pokřovní (1), králíček ohnivý (1), lejsek černohlavý (4, letos teprve 18 ptáků, velmi slabý tah!), lejsek šedý (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (5), rehek zahradní (2), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), sýkora lužní (1, první letošní). Celkem 89 ptáků 19 druhů.

Noc sedmihláska malého (3./4. září 2013). Po bídném začátku týdne a propršené noci a dni se večer vyjasnilo, vítr se utišil a pak po půlnoci přišla na chvíli od severu mlha. A to stačilo, aby to přineslo vzorek probíhajícího tahu. Nad sedlem přelétla nejméně jedna volavka popelavá a dva pisíci obecní. A po půlnoci se v sítích objevila řada očekávaných tažných ptáků, včetně již zmíněného nového druhu. Komentované odchyty: křepelka polní (3, pokračuje velmi slabý tah), lelek lesní (1, druhý letošní a osmnáctý celkem), ťuhýk obecný (1, předzvěst ranního náletu), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (5), rákosník zpěvný (1), rákosník velký (1, už třetí letošní, celkově sedmý), sedmihlásek malý (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (4), budníček větší (2), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (1, již jedenáctý v tomto roce!), červenka obecná (5, první letošní noční - že by začátek klasického sílícího tahu?), bělořit šedý (1, letošní čtvrtý). Celkem 30 ptáků 15 druhů.

Sedmihlásek malý - nový druh pro ČR (4. září 2013). Po několika prázdných až deštivých nocích se 3./4. září zamlžilo a při severním větru se začali chytat ptáci. Při své cestě ke zdokumentování nového druhu jsem byl svědkem toho, jak už za svítání do otevřené chaty vletěl ťuhýk obecný, udělal otočku kolem místnosti a vyletěl ven! Bližší informace o nočním odchytu až po ukončení odchytů denních a sečtení. Ve druhé půlce noci se ovšem odchytila největší rarita našich odchytů - sedmihlásek malý (Iduna caligata). Při našich odchytech ovšem nejde o lov rarit, jde nám o důkaz průtahu některých seversko-východních druhů, které je pozorováním obtížné dokumentovat - nehledě na potíže s určováním pozorovaných ptáků podobných druhů. Teprve dlouhodobé několikaleté zhodnocení ukáže, nakolik jde o náhodné výskyty a nakolik o možný okrajový tah.
Sedmihlásek malý (Iduna caligata, dříve Hippolais caligata) je dalším z východních druhů, které se obvykle vyhýbají Evropě a táhnou na zimoviště do Indie. Jeho areál sahá od středního Ruska a Kazachstánu přes západní Sibiř po údolí řeky Jenisej, západní Mongolsko a Čínu. Na konci 20. století se začal šířit k západu, až vytvořil malou populaci v jižním Finsku. Jednotliví ptáci ojediněle zaletují dále do Evropy, kde byli zjištěni v Británii (128×), Irsku (4×), Španělsku (3×, z toho jednou na Baleárských ostrovech), Francii (9×), Belgii (11×), Nizozemsku (15×), Německu (8×), Dánsku (5×), Norsku (11×) a Švédsku (11×). Až na několik jarních pozorování spadá většina výskytů do období od konce srpna do začátku října.

Sedmihlásek malý - nový druh nejen pro Červenohorské sedlo.

Typické světlé až bělavé lemy krajních rýdováků.

Portrét s typickým zbarvením zobáku a nadočním proužkem.


Graf výskytu sedmihláska malého v sz. Evropě (černě - Británie, šedě - ostatní země).

Prší a prší (2./3. a 3. září 2013). V noci na úterý se vrátilo deštivé počasí a propršelo i úterní dopoledne. Franta na sedle trpělivě vyčkával a tak se mohly odchyty obnovit v noci na středu. A konečně se začlo něco dít.

Ptáci stále nikde (2. září 2013). Po deštivé neděli se počasí poněkud umoudřilo a tak bylo možné obnovit v pondělí odchyt. Ptákům se však do tahu přes hory nechtělo. Odchyty: linduška lesní (3), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (4), rehek zahradní (3), sýkora uhelníček (1). Celkem 13 ptáků 6 druhů.

Lelci jsou tady (1./2. září 2013). První lelek se letos objevil na konci poslední srpnové noci, těsně před tím, než se rozpršelo. Je možné, že se na sedle zdržel, protože hned během další noci se podařilo kroužkovat prvního letošního ptáka. Pro zajímavost v roce 2011 byl první lelek kroužkovaný 3. září, zatímco v roce 2012 se na sedle lelci objevili už v srpnu (kroužkovaní 18.8., 23.8 dva, 24.8. a 27.8. Přitom v nultém ročníku akce byli dva lelci chyceni až 6. října! Odchyty: křepelka polní (1), lelek lesní (1). Celkem 2 ptáci 2 druhů.

Deštivá noc i den (31. srpna/1. září 2013). Po dni plném hezkého tahu jsme čekali přikouření, mlhu a zajímavé odchyty. Místo toho ptáci netáhli a když jsme ke konci noci spustili aparaturu s přehrávkou slavíka tmavého, rozpršelo se. Ten den se už nic nechytlo.

Zatím nejlepší tahový den (31. srpna 2013). Po noci bez odchytů, kdy jsme netušili, co vlastně táhne přišel den s jižním až západním větrem a převážně zataženou oblohou. Ptáci nenápadně táhli, z toho, co bylo vidět očima pak především lindušky lesní; objevila se také hejnka kvíčal, jednotlivě pak drozd brávník nebo konipas horský. Z místních ptáků se kolem motaly křivky obecné a ořešník kropenatý. Komentované odchyty: křepelka polní (3, tradičně ptáci z noci, vyplašeni ve dne do sítí), krutihlav obecný (2), linduška lesní (17, nejlepší letošní tah zatím), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (11, slabý pozorovatelný tah), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka říční (1, třináctý pták akce, mnohem vzácnější než cvrčilka zelená), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (16, probíhá výrazný tah), pěnice slavíková (1, zatím pouhých 32 ptáků v průběhu srpna, kdy by měl probíhat výrazný tah), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (3), budníček větší (2), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), lejsek šedý (2), slavík obecný (1, osmý pták akce), červenka obecná (6, brzy začne výrazný tah tohoto hlavního nočního druhu), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (2, letos naprosto chybí výrazný letní tah, zaznamenaný v roce 2012), pěnkava obecná (1), hýl obecný (1). Celkem 84 ptáků 23 druhů.

První ze dvou lejsků šedých.

Zvláštní růstové proužky v křídle červenky, umožňující usuzovat na postup růstu letek.

Cvrčlika říční.

Čtvrtý letošní slavík obecný.

Krutihlav obecný.

Pelichající budníček menší.

Noc dvou křepelek (30./31. srpna 2013). Jak se ukazuje, srpnový tah nám druhý rok po sobě vlivem nevhodného počasí uniká. I tuto noc táhli jednotliví ptáci, ovšem v počtu max. 10 ex. za 15 minut. Celkový odhad tahu za noc odpovídá 150-200 ptákům pozorovaným ve světle reflektoru. Z nich se ovšem nechytil ani jeden. Jistě za to může jasná obloha a nevýrazný vítr, i když vhodného západního směru. A ani křepelky tuto noc nijak zvlášť netáhly. Odchyty: křepelka polní (2, mladí samci).

Srpen na sedle (do 30. srpna 2013). Dnes nastupujeme s Frantou opět na sedlo protože by se měl konečně otočit vítr na výhodnější a tah přes hory by snad mohl ožít. Po 9. srpnu jsme zkoušeli chytání několikrát, spíše se střídavými úspěchy. Ani křepelky, jinak noční jistota druhé půlky srpna, letos netáhnou nijak početně, takže občas jsme zažívali skoro prázné noci jako v nultém ročníku akce.

Konec dalšího období (25. srpna 2013). Nepříznivé počasí vedlo k dalšímu přerušení odchytů na několik dnů. Před vyklizením stanoviště se podařilo kroužkovat ještě pár ptáků - odchyty: křepelka polní (1), linduška lesní (4), pěnice černohlavá (1), rehek zahradní (1). Celkem 7 ptáků 4 druhů.

První sluka (24./25. srpna 2013). V další na pěvce prázdné noci se podařilo odchytit pouhé tři křepelky polní. O to potěšitelnější byla první letošní sluka lesní, celkově již 144. sluka kroužkovaná na sedle! Tento pták patří pravděpodobně k místní populaci, protože skutečný tah sluk začíná až kolem poloviny října.

Jen slabý tah (24. srpna 2013). Při severním větru (přesněji zřejmě severovýchodním) se chytalo jen málo ptáků a neprobíhal žádný výrazný tah. Odchyty: krahujec obecný (1, druhý letošní), křepelka polní (2), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (1), sýkora parukářka (1, první letošní), hýl obecný (2), čížek lesní (1). Celkem 21 ptáků 12 druhů.

Prázdná noc - kolikátá už? (23./24. srpna 2013). Odchyty: křepelka polní (7).

Slavíci do třetice (23. srpna 2013). Na opravu světla přijel "dohlížet" také přední slavíkář Pavel Kverek. A co čert nechtěl - zase to zabralo! Chytili se dva slavíci tmaví (z toho jeden v poledne!) a jeden slavík obecný. Žádný výrazný tah neprobíhal, snad až na lindušky lesní a tak odchyty zpestřily první letošní záznamy dvou dalších druhů - bramborníčka hnědého a zvonohlíka zahradního, chytily se také všechny čtyři druhy běžných pěnic. Odchyty: linduška lesní (5), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1), budníček větší (3), slavík obecný (1), slavík tmavý (2), rehek zahradní (1), bramborníček hnědý (1, první letošní, celkem čtyřicátý), zvonohlík zahradní (1, první letošní, celkem šestnáctý). Celkem 23 ptáků 13 druhů.

Oprava světla (22./23. srpna 2013). Odpoledne dorazil s Frantou Zichou také Martin Brejška, který má na existenci akce lví podíl. Podrobná prohlídka světla a jeho zapojení vedla k odhalení problému a večer se světlo mohlo opět rozsvítit. Pravdou je, že současné počasí se severním větrem a slabý rok na křepelky odchytům zatím příliš nesvědčí. Otázkou je, zda ptáci táhnou výše, jinudy nebo čekají. Odpověď snad alespoň naznačí další odchyty. V noci světlo žádné ptáky nepřitáhlo, podařilo se kroužkovat jen křepelky. Odchyty: křepelka polní (7).

Úspěšná oprava světla.

Návrat na sedlo (22. srpna 2013). 22. srpna měl na sedlo dojet Martin Brejška, aby prohlédl světlo, které přestalo fungovat. Ten den jsem zamířil na sedlo již v noci, abych opět vyzkoušel odchyt slavíků. Sítě jsem natáhl a mp3 spustil krátce po třetí hodině ráno. V jednu chvíli se u sítí cosi jako slavík objevilo, ale do rána se žádný nechytil - chytil se ovšem sýc rousný s loňským kroužkem. Po rozednění probíhal den ve znamení slabého tahu lindušek lesních, pěnic a budníčků; podařilo se také kroužkovat druhého letošního hýla rudého. Odchyty: linduška lesní (9), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (13), pěnice slavíková (2), budníček menší (7), budníček větší (6), králíček obecný (1), červenka obecná (1), sýkora koňadra (1), hýl rudý (1), hýl obecný (1). Celkem 45 ptáků 12 druhů.

Druhý letošní (a čtvrtý celkem) hýl rudý.

Sýc rousný - retrap s aktivním pelicháním letek.

Čtyři z mladých samců pěnice černohlavé - variabilita v průběhu přepelichání temene.

Porucha na světle (21. srpna 2013). Během odchytů M. Horáka došlo k poruše na jedné ze součástí světla a to bylo vyřazeno z činnosti. Náhradní součástka je na cestě, světlo by tak mělo být opraveno během čtvrtečního (22. srpna) večera. V současné době byla plně aktualizována podstránka Retrapi, která nyní obsahuje všechny informace o 59 zahraničních kontrolách a kroužkovancích.

Odjezdový den (19. srpna 2013). Při ranním balení sítí se podařilo odchytit ještě několik ptáků. Odchyty: krutihlav obecný (3), linduška lesní (1), pěvuška modrá (5), ťuhýk obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (3), červenka obecná (1), hýl obecný (1). Celkem 20 ptáků 10 druhů.

Noc bez světla (18./19. srpna 2013). Již předchozí noc se světlu nechtělo nastartovat a tuto noc po krátkém zasvícení zhaslo. To znamenalo předčasné a dočasné přerušení pobytu na sedle a zajištění opravy. Odchyty: křepelka polní (7), rákosník proužkovaný (1). Celkem 8 ptáků 2 druhů.

Další tažný den (18. srpna 2013). Odchyty: křepelka polní (1), linduška lesní (5), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (13), pěnice slavíková (8), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček ohnivý (2), lejsek černohlavý (1), lejsek šedý (1), červenka obecná (1), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1). Celkem 45 ptáků 16 druhů.

Trochu lepší noc (17./18. srpna 2013). Ale skutečně jen trochu. Žádné výrazné odchyty se nekonaly, pouze se chytil rekordní počet křepelek v tomto roce a také první slavík modráček (samice). Odchyty: křepelka polní (18), lejsek černohlavý (1), slavík modráček (1), bělořit šedý (2). Celkem 22 ptáků 4 druhů.

Opět slavíci (17. srpna 2013). Možná i díky hostování Pavla Kverka se ráno s využitím nahrávek podařilo odchytit dalšího slavíka tmavého a především dva slavíky obecné. Jinak opět táhli pěnicovití ptáci. Odchyty: křepelka polní (3), krutihlav obecný (1), linduška lesní (3), pěvuška modrá (11), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (5), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (2), budníček větší (2), králíček ohnivý (2), lejsek černohlavý (1), slavík obecný (2), slavík tmavý (1), červenka obecná (2), rehek zahradní (2), hýl obecný (1). Celkem 47 ptáků 18 druhů.

Další slabá noc (16./17. srpna 2013). Odchyty: křepelka polní (6), rákosník proužkovaný (1). Celkem 7 ptáků 2 druhů.

Oživení tahu (16. srpna 2013). Konečně ráno opět ožil tah; táhli především pěnicovití ptáci, chytl se také první letošní (a celkově třetí) hýl rudý. Odchyty: krahujec obecný (1), křepelka polní (2), pěvuška modrá (15), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (20), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice pokřovní (1), budníček menší (8), budníček větší (4), králíček obecný (4), králíček ohnivý (4), červenka obecná (1), kos černý (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (1), hýl rudý (1), čížek lesní (2), strnad obecný (2). Celkem 76 ptáků 20 druhů.

Slabá noc (15./16. srpna 2013). Odchyty: křepelka polní (3).

Slabý den (15. srpna 2013). Odchyty: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (7), budníček menší (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (2). Celkem 14 ptáků 6 druhů.

Prázdná noc (14./15. srpna 2013). Asi není co dodat. Po příjezdu Franty Zichy a Míry Horáka na zhruba týdenní pobyt se první noc řešily technické věci a ptáci ani netáhli.

Konec dekády (9. srpna 2013). Po rozletu několika ptáků na konci noci se stihlo chytit jen pár dalších jedinců, načež se před sedmou hodinou ráno jem ně rozpršelo a proto byly sítě okamžitě staženy. Kvůli předpovědi a jiným aktivitám bylo sedlo vyklizeno před začátkem ostré sezóny, který by měl letos připadnout na 14. srpna. Měsíční "předtermín" přinesl kroužkování 272 ptáků 35 druhů a přinesl zajímavé poznatky o načasování tahu, které budeme rozvíjet a prohlubovat v dalších letech. S chutí tedy vstříc hlavní sezóně 2013! Odchyty: rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (3), budníček větší (1), budníček lesní (1, první letošní a jeden z nejčasnějších; v roce 2012 v podobném předchytání byli první dva ptáci kroužkováni 4.8.), červenka obecná (1), kos černý (1, první letošní), drozd zpěvný (1). Celkem 9 ptáků 7 druhů.

Noc s mlhou, ale bez jižního větru - noc slavíků tmavých (8./9. srpna 2013). Během klasického odpoledního odpočinku před noční směnou se vítr otočil z jižního na severní a navíc začal opět nabírat na síle. Přesto se po setmění ukázalo, že ptáci táhnou. Ještě v 0:00-0:15 jsem sečetl 59 ptáků, přeletujících ve světle reflektoru, po půl jedné se od severu na sedlo nahrnula mlha a zakryla jej až do rána. Pro tah ptáků je severní vítr jistě vhodný (fouká jim do zad a usnadňuje přelet sedla), pro kroužkování a jejich monitorování je ovšem krajně nevýhodný, protože ptáci přeletují většinou vysoko nad světlem, není tedy ani možné zjistit, které druhy protahují. Několikrát se z oblohy ozvalo volání pisíků, jednou přelétl vodouš bahenní. Díky mlze se ovšem přece jen několik ptáků chytilo a ukázalo se tak aspoň přibližné spektrum protahujících druhů - tvořili jej především, jak se zdá, rákosníci (může to být dáno i jejich nízkou letovou hladinou). Nejvýraznějším prvkem noci byl ovšem průtah slavíků tmavých, který se podařil potvrdit odchytem pěti ptáků! Jeden z ptáků se chytil v noci do světelné sítě, další čtyři pak na předranní mp3 u denních sítí. V sledování tahu tohoto klíčového druhu sedla budeme pokračovat minimálně do konce srpna. Další odchyty: křepelka polní (7), ťuhýk obecný (3), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (11), rákosník velký (2; překvapení roku 2011, s dalšími třemi ptáky, kroužkovanými v roce 2012 - i tito dva ptáci za noc byli překvapiví), cvrčilka zelená (1), sedmihlásek hajní (2), pěnice slavíková (2, první letošní), lejsek černohlavý (3). Celkem 41 ex. 11 druhů.

Koláž slavíků tmavých této noci.

Pátý rákosník velký akce.

Krásný samec ťuhýka obecného.

Denní tah (8. srpna 2013). Ve čtvrtek pokračoval relativně silný jižní vítr, který omezoval některé formy odchytu. Například jednotlivě protahovaly lindušky lesní, sedaly k sítí s mp3, ale kroužkována nebyla ani jedna. S linduškami lesními se objevila minimálně jedna linduška luční. Nejzajímavějším odchyceným ptákem byl mladý konipas horský, teprve druhý chycený od začátku akce. Konipasi horští protahují většinou nenápadně a jednotlivě. Další odchyty: pěvuška modrá (2), ťuhýk obecný (1), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (19), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (3), budníček větší (9), drozd zpěvný (1, první letošní), čížek lesní (3). Celkem 41 ptáků 10 druhů.

Noc s jižním větrem, ale bez mlhy - krásný vzorek (7./8. srpna 2013). Pomalu končí druhý rok předsezóny, kdy se osobně snažím před polovinou srpna zjistit, kteří ptáci a jakým způsobem protahují přes sedlo na přelomu července a srpna. Noc ze 7. na 8. srpna byla příznivá jižním větrem (chvílemi až příliš silným), chyběla však mlha. Přesto poprvé během letošních odchytů ptáci opravdu táhli. Sedmkrát jsem během noci sčítal během 15minutových intervalů jejich počty a poté na základě hrubé extrapolace (doplnění chybějících hodnot průměry) dospěl k tomu, že protáhlo kolem 800 ptáků - klikněte k otevření názorného grafu. Není to moc ve srovnání s jinými nocmi, ovšem vzhledem k tomu, že chyběla mlha, mohla řada ptáků táhnout i momo kužel světla. Zajímalo mne, co táhlo konkrétně a tak jsem střídal různé nahrávky. S nimi i bez nich se pár ptáků chytilo a byl to opravdu pestrý vzorek (viz přehled na konci). Je vidět, že mnohadruhový tah se pomalu rozjíždí. Soustředění na slavíka tmavého (použití mp3 u denní sítě na sklonku noci) přineslo první plod - a mělo být ještě lépe! Odchyty: křepelka polní (2, neočekávaně velmi slabý výsledek), ťuhýk obecný (1, první letošní), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (5), sedmihlásek hajní (1, první letošní), lejsek černohlavý (6, první letošní; určitě patřili k hlavním druhům na tahu), slavík tmavý (2, první v noci do světelné sítě, druhý před ránem na mp3), rehek zahradní (2, první noční letos), bělořit šedý (1, nejčasnější na sedle). Celkem 24 ex. 10 druhů.

První letošní bělořit šedý.

První letošní slavík tmavý.

První letošní sedmihlásek.

Pokračování na sedle (7. srpna 2013). Po delší době absence a vlně počasí, která odchytům na sedle nepřeje, se před odjezdem mimo Šumpersko vracím na dvě noci na sedlo. Předpověď slibuje aspoň částečné noční zatažení oblohy a po zítřejším vedru změnu počasí. Před slibovaným deštěm v pátek dopoledne sedlo hodlám opět opustit. Náplní bude pokus o odchyt křepelek, jejichž tah by měl sílit, dále pokus o zastižení slavíka tmavého (kterého se mimo sedlo již podařilo na tahu odchytit) a pokus o zastižení ranního tahu pěvců, kteří by již táhnout měli. Stručné výsledky očekávejte zde na začátku víkendu.

Útěk před vedrem (28. července 2013). Na neděli byla předpovědí hlášena možnost ohrožení českého teplotního rekordu. A chajda na sjezdovce není přes svou nadmořskou výšku pohodlným místem v takovém počasí. Kroužkoval jsem do osmi hodin a pak stanici na nějakou dobu vyklidil. Překvapivý byl odchyt první kvíčaly daleko před tahem tohoto druhu; chytla se za šera do světelné sítě. Rovněž se chytli první králíčci obecní a další budníčci větší - celkem se podařilo v červenci kroužkovat 43 vesměs mladých ptáků, což nasvědčuje na jakýsi pohnízdní rozptyl. Odchyty: pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1, opět mladý pták), pěnice černohlavá (5, včetně dvou dospělých, pelichajících samců), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (2), drozd kvíčala (1), strnad obecný (1). Celkem 15 ex. 8 druhů.

První letošní kvíčala.

První letošní králíček v juv. šatu.

Juvenilní pěvuška modrá, s nedorostlými letkami, ocasem i zobákem.

Teplá noc (27./28. července 2013). Krátce po setmění se do křepelčí soustavy chytila první křepelka - samice. Tato situace je celkem obvyklá - křepelky, nalákané na mp3 předchozí noc se zdržují na sjezdovce a v jejím okolí a po spuštění aparatury následující noci se chytnou; mezi těmito odchyty bývají často i samice, které se příliš často nechytají. Ve 21:50 vylétl z porostu naproti sítím rákosník obecný a chytil se. Šlo o ptáka kroužkovaného na konci předchozí noci. Tento údaj je velmi zajímavý, protože ukazuje, v kolik hodin asi vyrážejí rákosníci na noční tah poté, co na vybrané lokalitě strávili den. Noc byla mírně větrná, s jižním větrem, ale teploty sotva klesly pod 20 °C. Do rána se chytlo už jen několik křepelek a také první rákosníci proužkovaní. Odchyty: křepelka polní (7, včetně jedné samice), rákosník proužkovaný (2, letošní ptáci).

Hruď samice křepelky.

Hruď mladého (1K) samce křepelky.

První letošní rákosník proužkovaný.

Úspěšný den (27. července 2013). Denní odchyty v sobotu dopoledne probíhaly asi do 12-13 hodin, kdy už teploty v 1000 m n. m. stoupaly nad 25 stupňů. Nejvíce se chytali budníčci větší, vzhledem k rostoucímu počtu kroužkovaných ptáků se zřejmě už jedná o začátke tahu nebo pohnízdní potulku. Rovněž se objevily první lindušky lesní, kroužkovat se podařilo další tři rákosníky zpěvné, evidentně stažené nad ránem nahrávkou. Ve dne se chytila také první letošní cvrčilka zelená (na vrcholku nad odchytovou plochou leží tradiční lokalita několika párů, je tedy otázkou, zda jde o místní nebo tažné ptáky). Podařilo se kroužkovat také čečetku tmavou, teprve třetí od roku 2010; pták byl změřen a dokumentován jako příklad místní populace. Odchyty: linduška lesní (4), pěvuška modrá (1), rákosník zpěvný (3, vše letošní ptáci), cvrčilka zelená (1, letošní pták), pěnice černohlavá (5, včetně dospělého samce, který nepelichal + 1 pelichající samice, retrap z minulého pobytu), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (6), budníček větší (15, vesměs mladí ptáci), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1, dospělý samec, pelichající ruční letky), hýl obecný (1, dospělý samec), čížek lesní (4) a čečetka obecná (1). Celkem 44 ptáků 13 druhů.

Křídlo samice pěnice černohlavé - křídlo stejného ptáka je na fotce níže před 4 dny!

První letošní cvrčilka zelená.

Čečetka tmavá.

Více rákosníků (26./27. července 2013). Další dvě noci pobytu v nastávajícím extrémně teplém počasí měly mimo jiné ukázat, zda tohoto počasí využijí k tahu křepelky. První noc byla "chladnější", s teplotami k 16 °C. Křepelky táhly jen minimálně, nakonec se podařilo kroužkovat jen čtyři ptáky! Probíhal slabý tah rákosníků, díky experimentům s nahrávkami se podařilo kroužkovat pět ptáků, včetně prvních rákosníků obecných. Odchyty: křepelka polní (4, z toho jeden letošní samec), rákosník zpěvný (3, dva mladí a jeden +1K), rákosník obecný (2, oba dospělí +1K ptáci).

Netradiční pohled na odchytovou plochu z druhé strany sedla; šipka vyznačuje vysekaný čtverec pro odchyt křepelek.

Hlava rákosníka zpěvného. Zobák je kratší, světlejší, u kořene se rozšiřuje.

Hlava rákosníka obecného. Zobák je delší, tmavší, bez nápadného rozšíření.

Konec přípravného pobytu (24. července 2013). Ve středu nad ránem se vítr poněkud uklidnil, ale ne úplně. Přesto se podařilo kroužkovat dalších 29 místních ptáků a označit je bleděmodrými kroužky. Opět se nejvýrazněji chytali budníčci větší, v rozvolněných mladých smrkových porostech zde dosti hojní. Zajímavý byl odchyt místního samce strnada obecného - jednak nejde o jeho tradiční hnízdiště, jednak byl celkem zvláštně vybarven (viz foto; rozsah zvláštního zbarvení připomíná neobvykle vybarveného rákosníka proužkovaného - viz zde). Odchyty: střízlík obecný (3, mladí ptáci), pěvuška modrá (1, juvenilní), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (2, mladí ptáci), budníček menší (3, mladí ptáci), budníček větší (11, opět vesměs letošní ptáci), králíček ohnivý (1, juvenilní), červenka obecná (2, juvenilní ptáci, první letošní odchyt hlavního druhu sedla), rehek domácí (1, mladý pták), hýl obecný (1, dospělý samec), čížek lesní (2, samice 2K a mladý pták) a strnad obecný. Celkem 29 ptáků 12 druhů.

Denní nálada na sedle.

Letošní králíček ohnivý, ještě nepřepelichaný z juvenilního šatu.

Neobvykle vybarvený strnad obecný.

Druhá noc a severák (23./24. července 2013). Druhá noc začla na rozdíl od předchozí výrazným odpoledním větrem severovýchodního směru. Krátké svícení reflektorem ukázalo, že občas protáhnou jednotliví pěvci, ale výrazně výše. Po zbytek noci jsem tedy nesvítil a pouze hrál u světelné sítě rákosníka zpěvného. Díky tomu se jednoho podařilo odchytit. V čtvercové soustavě se křepelky v noci skoro nechytaly, tři ze čtyř ptáků se podařilo odchytit až nad ránem. Odchyty: křepelka polní (4, včetně mladé samice), rákosník zpěvný (1 dospělý pták).

Atmosféra konce nočního odchytu před východem slunce.

Mladá (1K) samice křepelky.

První letošní rákosník zpěvný (Foto: M. Vavřík ml.).

Příprava sedla, místní odchyty (23. července 2013). V noci na úterý jsem do tří tradičních průseků připravil celkem tři sítě (spojené 12metrové, 18metrovou a 9metrovou). Náhodné odchyty jsem kombinoval s misem různých v okolí se ozývajících druhů; cílem bylo označit co nejvíce ptáků z předpokládané místní populace. K označení byly použity klasické kroužky, nastříkané bledě modrou barvou pro snadnější pozdější kontrolu. Během odchytů jsem postupně křovinořezem upravoval další průseky a okolí chaty tak, aby bylo možné je až do konce letošní sezóny využívat. Odchyty byly celkem úspěšné, podařilo se kroužkovat 29 místních ptáků, nejvíce se chytali budníčci větší - celkem 14 vesměs letošních ptáků. Zajímavý byl již nyní kroužkovaný rehek zahradní, ovšem jeden samec zde začátkem července zpíval, takže jde nejpravděpodobněji rovněž o místního ptáka. Odchyty: pěnice černohlavá (7, letošní ptáci + jedna dospělá samice, pelichající vnitřní ruční letky P1+P2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (14), rehek zahradní (1, dospělý samec), sýkora uhelníček (1, letošní pták), hýl obecný (2, dospělý pár) a čížek lesní (1, dospělý samec). Celkem 29 ptáků 8 druhů.

Křídlo pelichající dospělé samice pěnice černohlavé; chybí vnitřní dvě ruční letky, staré jsou silně opotřebované.

První rehek zahradní letošní sezóny, dospělý (+1K) samec.

Jeden z mladých budníčků větších s typicky žlutou spodinou.

První noc na sedle (22./23. července 2013). V pondělí večer jsem na Červenohorské sedlo přestěhoval první část věcí, především světlo a sítě k odchytu křepelek. Náplní prvního souvislejšího pobytu (dvě noci) bylo zabydlet stanici a připravit odchytová stanoviště. První noc byla klidná, s minimálním větrem a asi od 22 hodin se zářícím úplňkem. Chytal jsem na jednu 18metrovou světelnou síť a klasickou čtvercovou sestavu čtyř 12metrových sítí na křepelky. Ze dvou přehrávacích zařízení jsem u světla zkoušel různé druhy rákosníků, ve čtverci hrál tradiční hlas samice křepelky. Použití světla při úplňku bylo spíše experimentem, který měl ukázat, zda nějací ptáci táhnou. A skutečně se ve světlu refllektoru ukazovali jednotlivě táhnoucí ptáci, v souhrnu za noc pravděpodobně několik desítek. Minimálně dva ptáci usedli k bedničce u reflektoru, takže bylo patrné, že se jedná o neproužkované rákosníky (pravděpodobně zpěvné). Ani při zhasnutí světla se nepodařilo žádného odchytit. Aparatura na křepelky byla úspěšnější, na rozdíl od loňského roku se podařilo ukázat, že křepelky táhnou už nyní. Do rána se podařilo kroužkovat devět křepelek, včetně jedné samice a prvních tří jednoletých (1K, letošních) samců. Odchyty: křepelka polní (9).

První noční pták roku 2013, dospělý (+2K) samec křepelky.

Křídlo mladého (1K) samce, pelichajícího ruční letky P3-4, se starými krajními šesti letkami.

Vycházející Měsíc v úplňku - jeho světlo bude doprovázet první odchyty.

Další doplněné druhové stránky (12. července 2013). Pomalu pokračuje doplňování druhových stránek, poměrně obsáhlé jsou stránky pěnice černohlavé s řadou fotografií pelichajících ptáků a s dokumentací ptáka s albinotickými krovkami, znovu byly obnoveny stránky rákosníka zpěvného se srovnávacími fotografiemi s rákosníkem obecným; tah tohoto druhu v brzké době očekáváme; u rákosníka proužkovaného byla mimo jiné doplněna dokumentace ptáka s neobvykle světlým temenním proužkem, připomínajícího rákosníka ostřicového. Tah rákosníků bude hlavním námětem červencových odchytů, tak aby se podařilo doplnit loni odhalený brzký začátek tahu těchto ptáků. Převážně noční průtah rákosníků přes 1013 m vysoko položené horské sedlo zůstává nadále jedním z fascinujících poznatků odchytů - v letech 2010-2013 tady bylo kroužkováno celkem 86 rákosníků obecných, 218 rákosníků proužkovaných, 68 rákosníků zpěvných a 4 rákosníci velcí!

První odchyt (9. července 2013). Dnes jsem poprvé vyrazil do zatím nepřipravené boudy, abych začal kroužkovat místní hnízdící ptáky obarvenými kroužky. Volba padla na bledě modrou - tak aby bylo možné ptáky z místní populace odlišit od protahujících, případně zjistit, jak dlouho se na místě budou zdržovat. Na sedle tradičně foukal silný severovýchodní vítr, čímž byl odchyt výrazně ovlivněn. Prozatím se podařilo označit osm ptáků - pěnice černohlavé (2), pěnice hnědokřídlé (2), budníčka většího (1, k tomu dalšího - retrapa z roku 2012), poněkud překvapivě rehka domácího (1, zřejmě mládě ptáků, hnízdících v areálu horských chat), sýkoru uhelníčka (1) a pěnkavu obecnou (1). Další pokusy o značení místních ptáků budou pokračovat zřejmě po víkendu, rovněž očekáváme začátek tahu rákosníků a bahňáků.

Červencová nálada na žluté sjezdovce.

V boudě bude třeba ještě udělat pořádek, aby se mohlo začít naplno pracovat.

Budníček větší - první retrap roku 2013; tento pták byl kroužkovaný na sedle 23.7.2012 jako mladý (1K) samec, v současné době pelichá ruční letky (více později na druhových stránkách po jejich zprovoznění).

Dnešní nová podstránka: (průběžně jsou aktualizovány a doplňovány všechny druhové stránky, rozsáhleji doplněné budou zmíněny v tomto přehledu)

  • 6.7. byla aktualizovaná stránka lindušky luční - byla doplněna řada fotografií, společný portrét s linduškou lesní, fotky pelichajících ptáků
  • 4.7. byla aktualizována stránka kalouse ušatého - byly doplněny fotografie dvou pelichajících ptáků, chycených v létě 2012 a několik dalších ilustračních fotografií
Inovace stránek bude pokračovat do zahájení hlavních odchytů.

Jednání s vedením SKI KLUBu Šumperk (3. července 2013). Ve středu dopoledne jsme se setkali s místopředsedou SKI KLUBu Šumperk Tomášem Klímou a vedoucím lyžařského areálu Červenohorské sedlo Zdeňkem Lysákem. Jednání probíhalo v přátelském duchu, dohodli jsme pravidla využívání zázemí ve vlekařské boudě na žluté sjezdovce a poté diskutovali o problematice odchytů ptáků i provozování lyžařského areálu. Podle domluvy bude před polovinou července uvolněn v boudě prostor a budeme moci přestěhovat vybavení a začít s odchyty. Již v tomto týdnu bych rád navštívil lokalitu a začal chytat ptáky z místních populací, tak aby bylo možné je v průběhu tahu odlišit od ptáků migrujících, případně zaznamenat, jak dlouho se na lokalitě budou zdržovat. K prvním nočním odchytům by mělo dojít zhruba kolem 15. července.

Začátek akce se blíží (2. července 2013). Ve středu 3. července 2013 dorazí do podhůří Jeseníků Franta Zicha a společně s vedením SKI KLUBu Šumperk a Lyžařského areálu Červenohorské sedlo budeme projednávat podmínky letošního průběhu odchytové akce. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se během července stěhovat na sedlo první vybavení, v plánu jsou odchyty ptáků z místní populace a jejich barevné označení, během 14 dnů by měly začít pokusné odchyty rákosníků zpěvných. Jestli naše plány vyšly, zjistíte na těchto stránkách už brzy.