Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Albánie (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
20.10.2019, ČHS (M, 1K) 15.11.2019 Peshtan, ALBÁNIE 26 d 1 065 km chycen pro klecování