Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Čížek lesní (Carduelis spinus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Česká republika (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Finsko (1).
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
17.09.2015, ČHS 30.01.2016 Dolní Čermná, ČESKÁ REPUBLIKA 135 d 45 km chycen, kontrolován
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
27.06.2012, Nastola, FINSKO 12.11.2014, ČHS 868 d 1 317 km kontrolován