Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Datel černý (Dryocopus martius)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 9 - 9
noc - - -
n 9 - 9
POZNÁMKA, FOTOGRAFIE
V každém z prvních let akce se chytil jediný datel černý - 19.08.2010 a 29.10.2011. Po přerušení v roce 2012 tato tradice pokračovala - další datli byli kroužkováni 15.10.2013, 02.10.2014 a 21.09.2015. V roce 2016 se chytil 02.10. rovnou pár datlů černých v porostu u studny pod chatou.

Kroužkování datla v podmínkách sjezdařské boudy.

Mohutné pařáty našeho největšího šplhavce.