Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Česká republika (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
23.09.2016, ČHS 12.05.2018 PVE Dlouhé Stráně, SU, ČESKÁ REPUBLIKA 596 d 5 km chycena, kontrolována