Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Vrabec domácí (Passer domesticus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 2 - 2
noc - - -
n 2 - 2
POZNÁMKA
Vrabci domácí byli v dřívějších letech překvapivě zaznamenáni na přeletu sedla v hejnech vrabců polních. A v roce 2016 se podařilo přelet potvrdit i odchytem - nejprve 14.10. a hned poté 15.10.