Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 2: Česká republika (1), Francie (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Finsko (1).
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
10.09.2015, ČHS 28.04.2016 Čiháň, ČESKÁ REPUBLIKA 231 d 282 km nalezen uhynulý
21.09.2012, ČHS 15.10.2012 Sollies-Pont, FRANCIE 24 d 1 145 km nalezen uhynulý
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
21.06.2010, Lohtaja, FINSKO 07.09.2011, ČHS 443 d 1 590 km kontrolován