Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 4 3 7
noc 2 - 2
n ¨ 6 3 9
POZNÁMKA
První brávník na sedle byl kroužkovaný 10.09.2011. Další tři brávníci byli chyceni v roce 2014 - jeden 21.10. a dva 25.10.