Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 90 17 107
noc - - -
n 90 17 107
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ
Jako u mnoha jiných druhů ptáků, pelichají stehlíci jednou do roka v létě - dospělí ptáci úplně a mladí ptáci částečně. Na základě tohoto rozdílu se nejsnadněji rozlišuje jejich věk. Dospělí ptáci dokončují pelichání v VII.-IX., proto mají v době podzimního tahu čerstvé letky a ocasní pera. Mladí ptáci získávají v průběhu VIII.-IX. červené zbarvení na hlavě a v té době se od dospělých liší slabým opotřebováním a tvarem rýdováků, většinou mají také nepřepelichané vnější 1-4 velké krovky. Pohlaví je možné určit u typických ptáků - u samců zasahuje červená barva na hlavě dále za oko, peří na nozdrách je černé, malé krovky křídelní černé nebo černohnědé; samice mají méně rozsáhlé červené zbarvení hlavy, peří na nozdrách šedé nebo černošedé a malé křídlení krovky s širokými šedohnědými lemy na špičkách (někdy ovšem tak tenké, jako u samců).
Pelichání

Dospělá (+1K) samice, kroužkovaná 25.10.2012; dokončuje pelichání.

Křídlo této samice - dorůstá krajní ruční letka a vnitřní loketní letky, pelichá také loketní krovky a spodní křídelní krovky.

Určování pohlaví

Dospělý (+1K) samec, kroužkovaný 29.10.2010. Červená barva zasahuje za oko.

Dospělá (+1K) samice, kroužkovaná 6.11.2011. Červená barva nezasahuje na konec oka.

Křídlo dospělého (+1K) samce. (29.10.2010)

Křídlo dospělé (+1K) samice. (6.11.2011)

Ocas dospělého (+1K) samce. (29.10.2010)

Ocas dospělé (+1K) samice. (6.11.2011)

Určování věku

Juvenilní pták, kroužkovaný 16.09.2012.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 6.10.2012, který teprve pelichá z juvenilného šatu.

Křídlo mladého (1K) ptáka ze 16.9.2012. Pravděpodobně pelichá velké loketní krovky, nepřepelichané vnější mají typický juvenilní vzhled - bělavé špičky se zvlněným rozhraním k tmavé barvě.

Křídlo dospělé (pravd. 2K) samice ze 16.9.2012. Velké krovky mají typický adultní vzhled, se žlutými špičkami, které klínovitě zasahují ke kořenu pera.

Ocas mladého (1K) ptáka ze 16.9.2012. Pera jsou typicky zašpičatělá.

Ocas dospělé (pravd. 2K) samice ze 16.9.2012. Většina per je juvenilních, pravděpodobně stáří 2K, prostřední rýdováky jsou nové (s typicky zaoblenou špičkou), krajní - rovněž adultní - rýdováky právě dorůstají.