Odchyty na Červenohorském sedle 2017
s poznámkami k rokům 2010-2016

MENU
Odchyty na Červenohorském sedle

Sezóna 2017 je v plném proudu. Ostrá sezóna 2017 byla spuštěna v noci z 30. na 31. července; pokud bude počasí a technické okolnosti přát, měla by trvat do poloviny listopadu, případně do příchodu trvalé sněhové pokrývky. Sledujte průběh sezóny v pravidelně aktualizovaném blogu akce.

Sezóna 2017 - hledáme potenciální sponzory. Pro bližší informace klikněte na obrázek.

Amatérská odchytová stanice na Červenohorském sedle byla zprovozněna v roce 2010. Jejím hlavním cílem je monitoring podzimního tahu ptáků přes Červenohorské sedlo, se speciálním zaměřením na monitoring nočního tahu, díky čemuž jde o unikátní projekt v rámci celé České republiky. Od roku 2011 probíhají pravidelné odchyty za vhodného počasí od poloviny srpna do poloviny listopadu, dle aktuálních povětrnostních podmínek. Od roku 2015 došlo k rozsáhlejším metodickým změnám, zejména k zavedení nepřetržitého odchytového provozu na lokalitě (samozřejmě s výjimkou období nepříznivého počasí), standardizaci zvukových nahrávek používaných k lákání táhnoucích ptáků a především rutinní sběr základních biometrických údajů u odchycených ptáků. Projekt byl od r. 2015 dále rozšířen o sledování intenzity migrace netopýrů pomocí automatických ultrazvukových detektorů a o sledování migrace vybraných druhů tažných nočních motýlů pomocí sčítání jedinců sedících ve vymezeném prostoru v okolí reflektoru.

Cílem těchto webových stránek, které vytvořil a spravuje Martin Vavřík, je informovat zájemce o průběžných výsledcích odchytové akce. Za tím účelem slouží především deníky s denními reporty z jednotlivých let (blog 2011, 2012, 2013, 2015, 2016). V roce 2014 nebyla data ve formě blogu doplňována, protože došlo k narušení spolupráce původních členů týmu, údaje z této sezóny však byly později doplněny do sumárních tabulek všech odchytů, které jsou k dispozici v záložce Statistiky.

Hlavními organizátory odchytové akce jsou v roce 2016 František Zicha a Radek Lučan. Na odchytech se podílí řada dobrovolných nadšenců a pomocníků, jejichž jména se budou na webu postupně objevovat. Z mnoha dalších lidí, kteří tuto akci nejen v předchozích letech podpořili je třeba jmenovat tyto:

 • Martina Brejšku, který dal dohromady i sponzoroval dvě světla (jedno náhradní), využívaná při odchytu, v celkové hodnotě kolem 50 000 Kč!
 • Petera Adamíka, který jak v nultém pokusném ročníku 2010, tak v roce 2011 přispěl částkou 5 000 Kč na uhrazení nákladů za elektrický proud
 • Martina Dubského, majitele a provozovatele lyžařského areálu za vstřícnost a umožnění všech našich aktivit v prostoru sjezdovek, včetně pronájmu dosavadní základny v jedné z vlekařských chatek
 • Tomáše Klímu, místopředsedu Ski klubu Šumperk a Zdeňka Lysáka, vedoucího lyžařského areálu na Červenohorském sedle, kteří nám poskytli k využívání jednu z vlekařských chatek jako zázemí a umožnili nám využívat k odchytům jednu ze sjezdových tratí
 • Tomáše Pospíšila, lesního správce Lesů ČR v Loučné nad Desnou, který nám umožnil úpravu porostů pro natažení nárazových sítí a osobně se na této úpravě do značné míry podílel
 • Petra Šaje a Správu CHKO Jeseníky, která naši odchytovou akci na Červenohorském sedle plně podporuje
 • Jaroslava Cepáka a Kroužkovací stanici NM, která rovněž akci plně podporuje
 • Jaromíra Berana za neskutečné nasazení při zajišťování logistiky spojené s dopravou osob, materiálu, vody a veškeré další pomoci (mj. uskladnění materiálu mezi sezónami, usnadnění transportu alternativní cestou v komplikované situaci spojené s opravou hlavní silnice na Červenohorské sedlo od Šumperka atd.)
 • Martina Vavříka za vzorné vedení webových stránek akce a velmi cenné odborné poznatky k vedení výzkumu
 • sponzory akce, kteří přispěli na provoz "terénní stanice" (Pavel Kverek, Jiří Horáček, Henk van Hattem, Zbyněk Chromek)
 • a řadu dalších, kteří ochotně pomohli s dopravou na místo, úpravou odchytových ploch, pracovali jako asistenti kroužkovatelů v dobách největšího náporu (Jaroslav Jelínek, Jiří Stolarczyk, Vladimír Duda a další).


  F. Zicha roztahuje hlavní světelnou síť při jednom z odchytů v roce 2010.