Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Přehled odchycených ptáků (abecední)
Druh
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
SUMA
2010-2022
Bekasina otavní
(Gallinago gallinago)
1 2 - 1 - 2 1 1 1 5 6 1 1 - 22
Bělořit šedý
(Oenanthe oenanthe)
6 8 1 8 6 8 14 13 21 28 29 50 911 212
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 4 5 1 12 3 - 2 33 2 10 3 3 22 82
Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)
12 6 8 12 16 8 24 22 22 13 13 23 153 195
Brhlík lesní
(Sitta europaea)
9 1 2 - 9 1 6 1 3 - - 6 11 40
Budníček lesní
(Phylloscopus sibilatrix)
1 3 7 5 4 2 15 32 15 11 4 11 2412 146
Budníček menší
(Phylloscopus collybita)
87 81 73 172 176 99 93 229 210 94 131 77 8430 1636
Budníček pruhohlavý
(Phylloscopus inornatus)
2 3 - 4 6 - 3 2 - 2 5 1 1- 29
Budníček temný
(Phylloscopus fuscatus)
- - - - - - - - - - 1 - -- 1
Budníček tlustozobý
(Phylloscopus schwarzi)
1 1 - 1 - - - - - 1 - - -- 4
Budníček větší
(Phylloscopus trochilus)
70 52 66 55 108 79 151 108 176 86 156 146 29646 1594
Budníček zlatohlavý
(Phylloscopus proregulus)
- - - - - - 1 - - - 1 - -1 3
Bukáček malý
(Ixobrychus minutus)
1 - - - - - 1 2 1 - - - - - 5
Cvrčilka říční
(Locustella fluviatilis)
2 1 3 1 - 9 7 24 10 2 2 7 5- 73
Cvrčilka slavíková
(Locustella luscinioides)
- 1 - 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1- 16
Cvrčilka zelená
(Locustella naevia)
90 63 84 68 125 98 191 281 164 57 43 124 697 1464
Čečetka tmavá
(Acanthis cabaret)
11 - 2 12 1 2 22 1 5 3 1 1 -1 62
Čečetka zimní
(Acanthis flammea)
21 - 2 14 - 1 28 - - - 7 - 1 2 75
Červenka obecná
(Erithacus rubecula)
6358 5251 1898 5276 4962 2157 1979 4836 6756 5968 3615 4617 4389 2103 60169
Čírka obecná
(Anas crecca)
- - 2 - - - - 1 3 - - - 3- 9
Čížek lesní
(Spinus spinus)
195 64 120 144 55 66 53 6 69 18 46 34 3810 918
Datel černý
(Dryocopus martius)
3 1 3 2 - - 2 2 1 1 1 - 11 18
Dlask tlustozobý
(C. coccothraustes)
3 2 9 2 12 1 8 5 2 15 4 20 6 10 101
Drozd brávník
(Turdus viscivorus)
1 - 1 1 3 1 1 - - 3 - - 1- 12
Drozd cvrčala
(Turdus iliacus)
8 6 7 7 10 9 21 8 11 20 7 18 914 155
Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)
3 2 3 12 4 2 5 3 15 19 16 12 356 137
Drozd zpěvný
(Turdus philomelos)
149 204 92 240 195 163 176 251 157 514 294 401 166189 3191
Dřemlík tundrový
(Falco columbarius)
- 1 - 1 - - - - - - - - -- 2
Holub doupňák
(Columba oenas)
1 - - - - - - - - - - - -- 1
Holub hřivnáč
(Columba palumbus)
- - - - - - - - 1 2 - - -- 3
Hrdlička divoká
(Streptopelia turtur)
- - - - - - - 1 - - - - -- 1
Hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto)
- 2 - - 1 - - - - - - - -- 3
Hýl obecný
(Pyrrhula pyrrhula)
60 24 51 27 74 45 54 57 46 48 21 21 50130 708
Hýl rudý
(Carpodacus erythrinus)
- - 1 - 1 - - - - - 2 2 -- 6
Chřástal kropenatý
(Porzana porzana)
- - - - 1 - 1 1 2 1 1 - -- 7
Chřástal malý
(Porzana parva)
- - - - 1 - - - - - 1 - -- 1
Chřástal polní
(Crex crex)
1 - - 2 2 - - - 6 - - - 1- 12
Chřástal vodní
(Rallus aquaticus)
- - - - 1 - - 1 3 - 1 - -- 6
Jeřábek lesní
(Tetrastes bonasia)
- - - 1 - - - - - - - - -- 1
Jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)
- - - - - - - - - - - 1 -- 1
Jiřička obecná
(Delichon urbicum)
- - - - - 1 - 1 - - - 2 -- 4
Kachna divoká
(Anas platyrhynchos)
- - - - - - - - - - - - 1- 1
Kalous pustovka
(Asio flammeus)
7 2 1 3 4 1 8 2 - - 4 3 1- 36
Kalous ušatý
(Asio otus)
11 18 21 15 13 6 21 18 43 42 45 40 1214 319
Káně lesní
(Buteo buteo)
- 1 2 - - - - 1 - - - - -- 4
Konipas bílý
(Motacilla alba)
1 2 2 3 12 3 3 3 2 - 1 5 4- 41
Konipas horský
(Motacilla cinerea)
- 1 - 3 - - - - - - 4 1 -- 9
Konipas luční
(Motacilla flava)
1 1 1 - - - 2 - 1 1 3 3 1- 14
Konopka obecná
(Linaria cannabina)
- 1 1 1 10 1 3 - 1 3 1 212 27
Kopřivka obecná
(Mareca strepera)
1 - - - - - - - - - - - -- 1
Kos černý
(Turdus merula)
137 118 113 110 87 109 144 189 131 291 184 120 15771 1961
Kos horský
(Turdus torquatus)
- 1 - - 1 - - 1 1 - - - 41 9
Krahujec obecný
(Accipiter nisus)
2 4 5 2 9 6 5 11 10 5 8 7 42 80
Králíček obecný
(Regulus regulus)
1332 1283 445 1098 684 471 960 834 906 1855 1238 1941 468260 13775
Králíček ohnivý
(Regulus ignicapillus)
282 102 66 109 158 125 182 109 192 34 48 53 8513 1558
Krkavec velký
(Corvus corax)
- - - - - - - 1 - - - - -- 1
Krutihlav obecný
(Jynx torquilla)
7 1 9 2 9 1 3 18 12 4 9 11 101 97
Křepelka polní
(Coturnix coturnix)
12 16 9 34 35 11 30 108 28 7 105 298 1656 864
Křivka obecná
(Loxia curvirostra)
9 3 - 12 2 2 1 3 2 1- - 2- 37
Kukačka obecná
(Cuculus canorus)
- - - - - - - - - 2 - - 1- 3
Kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum)
2 1 1 - - 2 1 2 1 - - 1 1- 12
Ledňáček říční
(Alcedo atthis)
- - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - 6
Lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis)
- - - 1 2 - 1 - - - - - -- 4
Lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca)
254 76 438 287 101 98 886 584 1334 378 411 198 359307 5711
Lejsek malý
(Ficedula parva)
1 - - 1 2 1 1 2 - - 1 1 1- 11
Lejsek šedý
(Muscicapa striata)
1 8 2 8 2 3 8 13 42 11 23 5 18 7 149
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 31 39 16 24 22 23 67 19 54 19 5 5 92 335
Linduška horská
(Anthus spinoletta)
- - - 1 - - - - - - 1 - 1- 3
Linduška lesní
(Anthus trivialis)
188 87 122 149 304 67 42 82 109 11 90 226 852 1564
Linduška luční
(Anthus pratensis)
75 78 66 48 144 3 20 38 26 45 38 40 7029 720
Linduška rudokrká
(Anthus cervinus)
- 1 - - 4 - - 1 - - 1 - - - 7
Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
132 1 14 8 50 10 10 - 21 - 1 14 - 23 284
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - - - - - - - - - 2 - -- 2
Ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes)
2 2 - - - - - - - - 1 - -- 5
Pěnice černohlavá
(Sylvia atricapilla)
231 188 206 218 351 165 316 305 379 299 262 242 24713 3422
Pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis)
36 25 27 64 80 43 94 104 65 21 38 77 47- 721
Pěnice pokřovní
(Sylvia curruca)
8 15 9 16 23 7 19 38 18 17 10 31 311 243
Pěnice slavíková
(Sylvia borin)
134 144 123 110 117 87 274 308 285 135 108 218 37390 2506
Pěnice vlašská
(Sylvia nisoria)
- - - - - - - 3 - 1- 1 -- 5
Pěnkava jikavec
(Fringilla montifringilla)
34 67 245 36 194 66 16 33 19 59 29 64 9086 1038
Pěnkava obecná
(Fringilla coelebs)
71 123 257 71 605 209 52 76 31 51 88 208 220252 2314
Pěvuška horská
(Prunella montanella)
- - - - - - - 1 - - ---- 1
Pěvuška modrá
(Prunella modularis)
555 860 646 568 696 541 506 450 730 756 850670372251 8453
Pisík obecný
(Actitis hypoleucos)
2 - 1 - - 1 1 - 1 - - 2 2 3 13
Poštolka obecná
(Falco tinnunculus)
1 - - - - 1 1 2 1 -- --- 6
Puštík obecný
(Strix aluco)
2 1 1 - 2 - 2 1 1 3 1 1 1 2 18
Rákosník obecný
(Acr. scirpaceus)
40 26 41 23 22 22 72 98 66 45 24 34 502 565
Rákosník pokřovní
(Acr. dumetorum)
- - - - 1 - - - - - - - -- 1
Rákosník proužkovaný
(Acr. schoenobaenus)
29 54 62 35 67 61 194 229 361 91 93 149 5712 1494
Rákosník velký
(Acr. arundinaceus)
- 2 - - 1 2 8 7 4 2 3 3 1- 33
Rákosník zpěvný
(Acr. palustris)
15 12 18 18 39 78 88 201 130 46 53 59 9- 766
Rehek domácí
(Phoenicurus ochruros)
187 58 52 131 131 67 60 189 88 136 128 93 14212 1474
Rehek zahradní
(Ph. phoenicurus)
53 106 60 95 106 51 100 95 124 111 245 320 9360 1619
Sedmihlásek hajní
(Hippolais icterina)
9 3 2 7 4 4 10 30 37 8 5 16 133 151
Sedmihlásek malý
(Iduna caligata)
- - 1 - - - - - 1 - 1 - -- 3
Skřivan lesní
(Lullula arborea)
9 22 13 23 22 4 7 - - 1 2 2 16 112
Skřivan polní
(Alauda arvensis)
44 9 13 31 13 8 24 127 76 124 165 199 20444 1081
Slavík modráček
(Luscinia svecica)
2 2 4 4 1 5 6 9 14 5 9 9 6- 76
Slavík obecný
(Luscinia megarhynchos)
4 - 7 4 9 11 17 21 2 2 4 3 1 - 85
Slavík tmavý
(Luscinia luscinia)
1 5 2 4 8 8 13 32 23 14 13 852 138
Slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)
1 - - 1 - - - - - 2 3 - 11 9
Slučka malá
(Lymnocryptes minimus)
1 3 2 - 2 1 - - 3 - - - 2- 14
Sluka lesní
(Scolopax rusticola)
125 97 68 68 173 63 22 75 106 117 91 74 5514 1148
Sojka obecná
(Garrulus glandarius)
3 2 1 - 37 - 6 - 1 1 - 2 - 2 55
Stehlík obecný
(Carduelis carduelis)
3 9 18 8 22 2 5 9 11 4 5 14 346 150
Strakapoud malý
(Dendrocopus minor)
2 1 - - 2 - - - 1 - - - - - 6
Strakapoud velký
(Dendrocopus major)
25 - 11 - 4 1 3 1 - 3 - 6 3 1 58
Strnad severní
(Calcarius lapponicus)
- - - 1 - - - - - -- - -- 1
Strnad bělohlavý
(Emberiza leucocephalos)
- - - - - - - - - -- - 1- 1
Strnad luční
(Emberiza calandra)
1 - - - 2 - - - - -- - -- 3
Strnad obecný
(Emberiza citrinella)
15 18 28 37 53 9 12 3 6 8 12 14 93 227
Strnad rákosní
(Emberiza schoeniclus)
18 9 15 12 33 12 7 21 7 11 7 10 126 180
Strnad zahradní
(Emberiza hortulana)
1 1 1 1 - - 1 3 2 - 1 2 1- 14
Střízlík obecný
(Tr. troglodytes)
347 315 173 319 177 138 173 359 191 243 81 74 11452 2756
Sýc rousný
(Aegolius funereus)
64 10 51 23 31 3 15 58206363- 293
Sýkora babka
(Poecile palustris)
8 - - 1 - 2 - - 2 1- 411 20
Sýkora koňadra
(Parus major)
2149 1193 1679 181 3356 1542 696 299 517 1590 583 1949 1037709 17480
Sýkora lužní
(Poecile montanus)
7 1 - 1 - 2 12 2 3 2 1 8 31 43
Sýkora modřinka
(Cyanistes caeruleus)
651 636 488 147 777 296 196 36 164 346 132 309 70111 4359
Sýkora parukářka
(Lophophanes cristatus)
3 10 4 3 2 2 4 1 2 1 1 52- 40
Sýkora uhelníček
(Periparus ater)
1242 593 134 47 315 168 466 54 223 96 26 513 24521 4143
Šoupálek dlouhoprstý
(Certhia familiaris)
15 6 2 5 34 9 21 5 30 22 2 19 214 186
Špaček obecný
(Sturnus vulgaris)
17 20 20 39 21 10 15 193 51 57 306 81 6322 915
Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)
14 33 14 13 38 15 103 96 29 27 29 31 217 470
Ťuhýk šedý
(Lanius excubitor)
- - - - - - - 1 1 - - - 1 - 3
Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
- - - - - - - - - - - 1 - - 1
Volavka popelavá
(Ardea cinerea)
1 - - - - - 2 - - - - - - 1 4
Vrabec domácí
(Passer domesticus)
- - 1 - - - - 2 - - - - - - 3
Vrabec polní
(Passer montanus)
1 - - - 4 1 - 2 - - - 1 1 - 10
Výr velký (Bubo bubo) - - - - - 1 - - - - - - - - 1
Zvonek zelený
(Chloris chloris)
4 2 2 1 11 1 2 4 7 12 2 5 205 79
Zvonohlík zahradní
(Serinus serinus)
- 5 16 6 20 9 3 9 4 4 7 6 9- 98
Žluna šedá
(Picus canus)
- - - - - - 1 - - - - - -- 1
Žluva hajní
(Oriolus oriolus)
- - - - - - - 1 1 - - - -- 2
CELKEM 15773 12317 8287 10371 15038 7426 8905 11559 14459 14113 10059 14096 10344 5133 157887