Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Přehled odchycených ptáků (systematický)
Druh
2023
den
2010-2022
den
SUMA
2010-2023
den
noc noc noc
BRODIVÍ
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1 - 3 - 4 -
1 3 4
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1 - 4 - 5 -
1 4 5
VRUBOZOBÍ
Kachna divoká (Anas platyrnyhchos) - - 1 - 1 -
- 1 1
Čírka obecná (Anas crecca) - - 9 - 9 -
- 9 9
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 1 - - - 1 -
1 - 1
DRAVCI
Káně lesní (Buteo buteo) - - 4 4 4 4
- - -
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2 2 78 77 80 79
- 1 1
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - - 1 1 1 1
- - -
Moták pochop (Circus aeruginosus) - - 2 2 2 2
- - -
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1 1 5 5 6 6
- - -
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) - - 2 2 2 2
- - -
HRABAVÍ
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) - - 1 1 1 1
- - -
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 12 2 852 130 864 132
10 722 732
KRÁTKOKŘÍDLÍ
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1 - 8 - 9 -
1 8 9
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) - - 7 2 7 2
- 5 5
Chřástal malý (Porzana parva) - - 1 - 1 -
- 1 1
Chřástal polní (Crex crex) 1 1 11 4 12 5
- 7 7
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - - 6 - 6 -
- 6 6
BAHŇÁCI
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 2 - 11 - 13 -
2 11 13
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 1 - 21 1 22 1
1 20 21
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 1 1 13 - 14 1
- 13 13
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 125 - 1023 10 1148 10
125 1013 1138
KUKAČKY
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - - 3 - 3 -
- 3 3
MĚKKOZOBÍ
Holub hřivnáč (Columba palumbus) - - 3 3 3 3
- - -
Holub doupňák (Columba oenas) 1 - - - 1 -
1 - 1
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - - 1 - 1 -
- 1 1
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - - 3 - 3 -
- 3 3
SOVY
Výr velký ( Bubo bubo ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Puštík obecný ( Strix aluco ) 2 - 16 - 18 -
2 16 18
Sýc rousný ( Aegolius funereus ) 64 - 229 - 293 -
64 229 293
Kalous ušatý ( Asio otus ) 11 - 308 3 319 3
11 305 316
Kalous pustovka ( Asio flammeus ) 7 - 29 - 36 -
7 29 36
Kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) 2 - 10 1 12 1
2 9 11
LELCI
Lelek lesní ( Caprimulgus europaeus ) 31 1 304 10 335 11
30 294 324
SROSTLOPRSTÍ
Ledňáček říční ( Alcedo atthis ) - - 6 2 6 2
- 4 4
ŠPLHAVCI
Datel černý ( Dryocopus martius ) 3 3 15 15 18 18
- - -
Žluna šedá ( Picus canus ) - - 1 1 1 1
- - -
Strakapoud velký ( Dendrocopus major ) 25 25 33 33 58 58
- - -
Strakapoud malý ( Dendrocopus minor ) 2 2 4 4 6 6
- - -
Krutihlav obecný ( Jynx torquilla ) 7 7 90 68 97 75
- 22 22
PĚVCI
Skřivanovití
Skřivan polní ( Alauda arvensis ) 44 2 1037 15 1081 17
42 1022 1064
Skřivan lesní ( Lullula arborea ) 9 8 103 74 112 82
1 29 30
Vlaštovkovití
Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica ) - - 1 1 1 1
- - -
Jiřička obecná ( Delichon urbicum ) - - 4 2 4 2
- 2 2
Konipasovití
Konipas bílý ( Motacilla alba ) 1 1 40 38 41 39
- 2 2
Konipas luční ( Motacilla flava ) 1 - 13 6 14 6
1 7 8
Konipas horský ( Motacilla cinerea ) - - 9 9 9 9
- - -
Linduška lesní ( Anthus trivialis ) 188 186 1376 1314 1564 1500
2 62 64
Linduška luční ( Anthus pratensis ) 75 52 645 610 720 662
23 35 58
Linduška rudokrká ( Anthus cervinus ) - - 7 4 7 4
- 3 3
Linduška horská ( Anthus spinoletta ) - - 3 3 3 3
- - -
Střízlíkovití
Střízlík obecný ( Troglodytes troglodytes ) 347 90 2409 1309 2756 1399
257 1100 1357
Pěvuškovití
Pěvuška modrá ( Prunella modularis ) 555 535 7898 7880 8453 8415
20 18 38
Pěvuška horská ( Prunella montanella ) - - 1 1 1 1
- - -
Ťuhýkovití
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio ) 14 9 456 219 470 228
5 237 242
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor ) - - 3 3 3 3
- - -
Špačkovití
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris ) 17 13 898 285 915 298
4 613 617
Žluvovití
Žluva hajní ( Oriolus oriolus ) - - 2 2 2 2
- - -
Krkavcovití
Krkavec velký ( Corvus corax ) - - 1 1 1 1
- - -
Sojka obecná ( Garrulus glandarius ) 3 3 52 51 55 54
- 1 1
Ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes ) 2 2 3 3 5 5
- - -
Pěnicovití
Rákosník obecný ( Acrocephalus scirpaceus ) 40 4 525 144 565 148
36 381 417
Rákosník pokřovní ( Acrocephalus dumetorum ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Rákosník zpěvný ( Acrocephalus palustris ) 15 2 751 257 766 259
13 494 507
Rákosník proužkovaný ( Acrocephalus schoenobaenus ) 29 7 1465 393 1494 400
22 1072 1094
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus ) 2 - 31 10 33 10
2 21 23
Cvrčilka říční ( Locustella fluviatilis ) 2 - 71 27 73 27
2 44 46
Cvrčilka zelená ( Locustella naevia ) 90 15 1374 632 1464 647
75 742 817
Cvrčilka slavíková ( Locustella luscinioides ) - - 17 1 17 1
- 16 16
Sedmihlásek hajní ( Hippolais icterina ) 9 2 142 39 151 41
7 103 110
Sedmihlásek malý ( Iduna caligata ) - - 3 - 3 -
- 3 3
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla ) 231 189 3191 2251 3422 2440
42 940 982
Pěnice slavíková ( Sylvia borin ) 134 58 2372 736 2506 794
76 1636 1712
Pěnice hnědokřídlá ( Sylvia communis ) 36 31 685 473 721 504
5 212 217
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca ) 8 4 235 97 243 101
4 138 142
Pěnice vlašská ( Sylvia nisoria ) - - 5 1 5 1
- 4 4
Budníček menší ( Phylloscopus collybita ) 87 70 1549 968 1636 1038
17 581 598
Budníček větší ( Phylloscopus trochilus ) 70 21 1525 696 1595 717
49 829 878
Budníček lesní ( Phylloscopus sibilatrix ) 1 1 145 45 146 46
- 100 100
Budníček zlatohlavý ( Phylloscopus proregulus ) - - 3 1 3 1
- 2 2
Budníček pruhohlavý ( Phylloscopus inornatus ) 2 1 27 4 29 5
1 23 24
Budníček temný ( Phylloscopus fuscatus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Budníček tlustozobý ( Phylloscopus schwarzi ) 1 - 3 - 4 -
1 3 4
Králíček obecný ( Regulus regulus ) 1332 915 12443 11660 13775 12575
417 783 1200
Králíček ohnivý ( Regulus ignicapillus ) 282 277 1276 1238 1558 1515
5 38 43
Lejskovití
Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) - - 4 1 4 1
- 3 3
Lejsek černohlavý ( Ficedula hypoleuca ) 254 6 5457 260 5711 266
248 5197 5445
Lejsek malý ( Ficedula parva ) 1 - 10 5 11 5
1 5 6
Lejsek šedý ( Muscicapa striata ) 1 - 148 21 149 21
1 127 128
Drozdovití
Slavík obecný ( Luscinia megarhynchos ) 4 - 81 27 85 27
4 54 58
Slavík tmavý ( Luscinia luscinia ) 1 1 137 36 138 37
- 101 101
Slavík modráček ( Luscinia svecica ) 2 1 74 4 76 5
1 70 71
Červenka obecná ( Erithacus rubecula ) 6358 801 53811 9244 60169 10045
5557 44567 50124
Rehek zahradní ( Phoenicurus phoenicurus ) 53 7 1566 276 1619 283
46 1290 1336
Rehek domácí ( Phoenicurus ochruros ) 187 27 1287 454 1474 481
160 833 993
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe ) 6 2 206 10 212 12
4 196 200
Bramborníček černohlavý ( Saxicola rubicola ) 4 - 78 11 82 11
4 67 71
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra ) 12 - 183 38 195 38
12 145 157
Kos černý ( Turdus merula ) 137 38 1824 902 1961 940
99 922 1021
Kos horský ( Turdus torquatus ) - - 9 6 9 6
- 3 3
Drozd zpěvný ( Turdus philomelos ) 149 23 3042 771 3191 794
126 2271 2397
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris ) 3 1 134 51 137 52
2 83 85
Drozd brávník ( Turdus viscivorus ) 1 1 11 8 12 9
- 3 3
Drozd cvrčala ( Turdus iliacus ) 8 4 147 56 155 60
4 91 95
Sýkorovití, mlynaříkovití
Sýkora koňadra ( Parus major ) 2149 2149 15331 15331 17480 17480
- - -
Sýkora modřinka ( Cyanistes caeruleus ) 651 651 3708 3708 4359 4359
- - -
Sýkora babka ( Poecile palustris ) 8 8 12 12 20 20
- - -
Sýkora lužní ( Poecile montanus ) 7 7 36 36 43 43
- - -
Sýkora uhelníček ( Periparus ater ) 1242 1242 2901 2901 4143 4143
- - -
Sýkora parukářka ( Lophophanes cristatus ) 3 3 37 37 40 40
- - -
Mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos caudatus ) 131 131 152 152 284 283
1 - 1
Brhlíkovití, šoupálkovití
Brhlík lesní ( Sitta europaea ) 9 9 31 31 40 40
- - -
Šoupálek dlouhoprstý ( Certhia familiaris ) 15 13 171 165 186 178
2 6 8
Vrabcovití
Vrabec domácí ( Passer domesticus ) - - 3 3 3 3
- - -
Vrabec polní ( Passer montanus ) 1 1 9 9 10 10
- - -
Pěnkavovití
Pěnkava obecná ( Fringilla coelebs ) 71 71 2243 2241 2314 2312
- 2 2
Pěnkava jikavec ( Fringilla montifringilla ) 34 28 1004 983 1038 1011
6 21 27
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes ) 3 1 98 39 101 40
2 59 61
Hýl rudý ( Carpodacus erythrinus ) - - 6 6 6 6
- - -
Hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula ) 60 55 648 641 708 696
5 7 12
Zvonohlík zahradní ( Serinus serinus ) - - 98 98 98 98
- - -
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis ) 3 3 147 147 150 150
- - -
Zvonek zelený ( Chloris chloris ) 4 4 75 73 79 77
- 2 2
Konopka obecná ( Linaria cannabina ) - - 27 27 27 27
- - -
Čížek lesní ( Spinus spinus ) 195 195 723 721 918 916
- 2 2
Čečetka tmavá ( Acanthis cabaret ) 11 10 51 51 62 61
1 - 1
Čečetka zimní ( Acanthis flammea ) 21 21 54 54 75 75
- - -
Křivka obecná ( Loxia curvirostra ) 9 9 28 28 37 37
- - -
Strnadovití
Strnad obecný ( Emberiza citrinella ) 15 4 212 133 227 137
11 79 90
Strnad bělohlavý ( Emberiza leucocephalos ) - - 1 1 1 1
- - -
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus ) 18 12 162 135 180 147
6 27 33
Strnad severní ( Calcarius lapponicus ) - - 1 - 1 -
- 1 1
Strnad zahradní ( Emberiza hortulana ) 1 - 13 4 14 4
1 9 10
Strnad luční ( Emberiza calandra ) 1 - 2 1 3 1
1 1 2

CELKEM 15773 8082 142115 71831 157888 79913
7691 70284 77975