Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 0.
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Česká republika (1).
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
02.08.2018, Desná, SY, ČESKÁ REPUBLIKA 05.08.2018, ČHS 3 d 75 km kontrolován