Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 0.
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Německo (1).
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
03.09.2015, Sawall, NĚMECKO 15.09.2015, ČHS 12 d 298 km kontrolován