Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Česká republika (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
23.10.2016, ČHS 23.10.2016 sedlo Ramzová, JE, ČESKÁ REPUBLIKA 0 d 10 km chycen, kontrolován
Poznámka: Tento pták byl kroužkován v noci na Červenohorském sedle a dopoledne kontrolován na sousedním sedle Ramzová.