Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Řecko (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
29.09.2012, ČHS 11.11.2012 Brexiza, ŘECKO 43 d 1 443 km chycen, kontrolován