Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 8: Slovinsko (4), Finsko (2), Lotyšsko (1), Rakousko (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 5: Finsko (3), Slovinsko (2).
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
07.10.2018, ČHS (1K) 22.10.2019 Šebrelje, SLOVINSKO 380 d 508 km chycena, kontrolována
06.10.2014, ČHS (1K) 16.10.2014 Parte, SLOVINSKO 10 d 502 km chycena, kontrolována
01.11.2013, ČHS (1K) 28.09.2014 Stortervolandet, FINSKO 331 d 1 164 km sražena autem
15.10.2013, ČHS (1K) 22.10.2013 Dogoše, SLOVINSKO 7 d 418 km chycena, kontrolována
29.09.2012, ČHS (1K) 20.03.2013 Kleinraming, RAKOUSKO 172 d 307 km uhynulá, náraz do skla
29.09.2012, ČHS 08.10.2012 Jarše, SLOVINSKO 9 d 490 km chycena, kontrolována
08.10.2011, ČHS 01.05.2012 Smarde, LOTYŠSKO 206 d 859 km chycena kočkou
05.10.2011, ČHS (1K) 24.05.2014 Sorveus, FINSKO 962 d 1 629 km chycena kočkou
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
08.10.2016, Verd, SLOVINSKO 08.10.2018, ČHS 730 d 509 km kontrolována
28.05.2015, Kokemaki, FINSKO 10.10.2015, ČHS 46 d 1 292 km kontrolována
19.09.2010, Pori, FINSKO 02.11.2010, ČHS 44 d 1 299 km kontrolována
17.10.2009, Verd, SLOVINSKO 02.11.2014, ČHS 1842 d 509 km kontrolována
Poznámka: Tato pěvuška byla kontrolována po 5 letech!
20.09.2009, Kirkkonummi, FINSKO 04.10.2011, ČHS 744 d 1 196 km kontrolována